1. klasside õppetool

Esimeste klasside õppetooli kuulub 10 rõõmsameelset, entusiastlikku, koostööaldist, oma tööd südamega tegevat ja armastavat klassiõpetajat. Samuti on meil abiks tugitöötajad. Üheskoos moodustame hästi toimiva vahva meeskonna. Peame tähtsaks õppimist iseenda ja teiste kogemuste kaudu. Lisaks õpilastele on õpetaja   ise ka pidevas õppeprotsessis.
 
Esimese õpetaja roll koolis on väga oluline. Klassiõpetaja ülesanne on piltlikult öeldes hea ja tugeva vundamendi rajamine, millele saab järkjärgult vastupidava maja ehitada.
 
Oma töös kasutame lisaks tavapärastele õppemeetoditele ka Hea Alguse õpetuse elemente - hommikuringi, keskustepäeva ja  aktiivõpet. Püüame õpetamist ka klassist välja viia. Keila pakub suurepäraseid võimalusi loodusega sõbraks saamisel ja õuesõppe korraldamisel. Õppetöö rikastamiseks organiseerime õppekäike, käime teatris, kinos ning  korraldame erinevaid ühisüritusi, väärtustame ja hoiame traditsioone.
 
 
Esimeste klasside õpetajad:
1.a  Elle Mähhar
1.b  Pilvi Kula (õppetooli juht)
1.c  Urve Leomar
1.d  Margit Orav
1.e  Ulvi Talvar
1.f  Marge Kannel
1.g  Marge Asik
1.h  Mari-Liis Bozzi ja ja Kaja Peetris
1.i Karin Paumer ja Kaja Peetris