21.12.15

„LETTERS across boarders"

 

2013. aasta augustis alustasime projektiga „LETTERS across boarders", mis ühendab kaht erinevat õpetamissüsteemiga kooli – tavapärast Eesti kooli Keilas ja Austria Montessori kooli Altachis.

Põhieesmärgiks on julgustada lugemist, luua toimiv kirjavahetus riikide vahel, et õppida tundma partnerriigi inimesi, nende kultuuri ja kombeid, geograafilist asendit, võrrelda nende elulaadi meie omaga ning rajada alus pikaaegsele sidemele koolide vahel. Kasutada igas kirjas kindlat teema – rakendada praktikas koolis õpitut.

Eesmärkide saavutamiseks:

 • Leida võimalikult palju infot teise maa kohta. Rõhk lugemisel;
 • Korraldada ühislugemisi kasutades raamatuid, e-raamatuid, audiotekste. Kaasata rohkesti eakaaslasi ja nooremat kooliastet;
 • Kõik töötoad on seotud kirja arenguga ja lugemisega, nt. erinevad teadete edastamise viisid, paberi leiutamine, posti areng, kirja teke ja areng, märkide keel ja mõistmine erinevas kultuuriruumis;
 • Sama raamatu lugemine – kokkuvõte, kas mõistame ühtmoodi?
 • Inglise keele kasutuspraktika – kirjavahetus;
 • Kirja teemade valik on riiklikku õppekava jälgiv;
 • Möbiuse lehe valmistamine, millel on kirjas meie tegemised.

Osalevad 7. klasside õpilased. See oli meie plaan.

 

Mis juhtus päriselt?

 • Keila Kooli direktor Liivi Siim ja projektijuht Urve Paltser käisid septembris 2013 Austrias Altachis projekti allkirjastamas ja koostasid tegevuskava. Leppisime kokku, et meie külastame esimestena Austriat ja kindlasti talvel, et nautida suusatamisrõõme.
 • Alustasime kirjavahetusega – saime sõbra, kellega suhelda, aga suhtlus toimus ka läbi kaasaegsete meediakanalite, nt Facebook, Twitter jms. Üks kiri kuus oli piisav sagedus.
 • Tutvusime maade geograafilise asendiga. Austrias on mäed, aga meil on meri ja tasane maa. Sõbrad saatsid meile omavalmistatud lauamängu oma maakonna Vorarlbergi kohta. Meie tegime Eesti kohta viktoriini.
 • Kuulutasime välja logokonkursi ja võitjaks osutus Austria ja Eesti ühise otsusega:
 • Koolisüsteemide erinevust uurisime ka. Meie tavakool erineb vabast Montessori koolist just õppemetoodika poolest. Abiks oli Internet http://et.wikipedia.org/wiki/Montessori_pedagoogika
 • Traditsioonid – iga laps valmistas jõulukaardi.
 • Toimusid raamatute ettelugemised algkoolis.
 • Meile tuli kutse külastada Austriat 13.03 – 23.03.2014.
 • Valmistasime töövihikud, mis aitavad võrrelda kodumaad ja võõrustajamaad, peret, kultuuri, traditsioone, toitumistavasid, koolisüsteemi. Sinna sai lisada pilte ja ajaleheväljalõikeid. Mälestus kogu eluks.
 • Koostasime esitluse Eesti kohta. Võtsime kaasa ka omavalmistatud filmi Oskar Lutsu „Kevade" ainetel ja pildialbumi Eesti kohta. Igal lapsel oli kaasas ka perealbum, mida näidata.
 • Austrias tutvusime kooliga. Käisime loomapargis, mäe peal kelgutamas ja olime neli päeva koolis.
 • Koolipäevad.

Esimesel päeval õppisime tundma koolisüsteemi ja käisime erinevates töötubades, nt valmistasime ümbrikke, õppisime erinevaid kirjaviise, sh pimedate kirja. Tegime tähtedega soenguid ja küpsetasime tähti. Käisime Inatura loodusmuuseumis.

Teisel päeval valmistasime koolis postrid, kasutades erinevaid märke teadete edastamisel, kirjutasime luuletusi ja lugusid, mängisime tähe- ja sõnamänge, kirjutasime iseendale kirja, mis tuleb avada viie aasta pärast. Pärast lõunat külastasime kunstimuuseumi ja arhitektuurimuuseumi. Erinevate muuseumite külastused aitasid pildi erinevate märkide kasutamisest, et mõista inimest.

Kolmandal päeval esinesime pimeteatris paberist isevalmistatud nukkudega. Lapsed kirjutasid loo Kalevipojast ja Ülemiste vanakesest ning kandsid ette. Austria lapsed tutvustasid meile oma legende. Pärast lõunat läksime kelgutama.

Neljas päev oli esitluste päev, kus tegime ettekandeid koos partnerkooli õpilasega koosveedetud päevade kohta, andsime aru teadmiste kohta, mida olime omandanud.

 • Saatsime vastu külaskäigu kutse, mille planeerisime 5.05 – 14.05.2014.
 • Otsustasime viia nad mere äärde pudeliposti otsima, näidata Eestimaa loodust – sood ja rabad, keskaegset kindlust ja keskaegset Tallinna. Õpetada eesti keelt ja ajalugu. Käia kunstimuuseumis. Tegime töövihiku ka austerlaste jaoks, et nad saaksid kõik kirja panna, mis nad Eestis tegid ja nägid. Pudeliposti jaoks õppisime ruunitähestikku, kirjad peitsime pudelisse ja pudelid merekaldale.
 • Vastu võtsime nad mererannal, kus aitasime leida pudelid kirjadega EI KUSAGILT, süütasime lõkke ja loitsisime, et projekt õnnestuks.
 • Koolipäevi oli kolm, harjumuspäraste koolitundidega:

Esimene päev - eesti keel ja sümbolid, ka mütoloogiast pisut, ajalugu, loodusõpetus ja keemia, psühholoogia - et aidata mõista eestlaste iseloomu ja käitumise kujunemist tingimustes, kus oleme tuhandeid aastaid elanud.

Teisel koolipäeval küpsetasime leiba ja tegime käsutahvli, millele igaüks kirjutas sõnad, mis olid tema jaoks tähtsad.. Uurisime ajalugu ja tegelesime spordiga.

Viimasel päeval esitlesime koos Austria õpilastega oma tegevusi ja peremärgi. Peremärk ja käsutahvel jäid Austria õpilastele mälestuseks Eestis oldud ajast.

 • Ühe päeva veetsime Tallinnas.

Tutvustasime külalistele keskaegset Tallinna ja bastionikäike – märgid ja kirjad linnapildis.

Kaks päeva olime looduses – märgid ja kirjad looduses. Üllatasime neid jalutuskäikudega Viru rabas ja külastasime Põhja-Eesti jugasid, Kohtla kaevandusmuuseumi ja Rakvere linnust.

Käisime KUMU-s üldväljapanekut vaatamas ja osalesime haridusprogrammis „Kirjaoskus või kirjaoskamatus" – samade märkide tõlgendused eri rahvaste poolt.

 • Nädalavahetus oli pereeluga tutvustamiseks. Näidati teisi Eesti linnu: Haapsalu, Pärnu ja Tartu. Külastati Tallinna loomaaeda.
 • Kokkuvõtteid tehes koos Austria õpetajatega leidsime, et võiks teha veel ühe vahetuse – väiksema grupiga ja lühemaajalise. Eesmärgid oleksid samad: lugemine, toimiv kirjavahetus, teise maa kultuuri tundmaõppimine ehk silmaringi avardamine.

 

II vahetus

 • Ettevalmistused teiseks vahetuseks olid samasugused nagu esimese vahetuse ajal, seetõttu oli plaanipidamine kergem. Vaatasime üle töövihiku, koostasime uue esitluse Eesti kohta, õppisime ruunikirja, kirjutasime kirju, geograafiatunnis uurisime kaarti, kasutasime Google´it ja Wikipeediat, et võrrelda kahte maad. Suhtlesime ka Facebooki ja Twitteri kaudu.
 • Teine vahetus viibis Austrias 19.02 – 25.02.2015. Tegevused olid sarnased esimese vahetusega, nt Inatura loodusmuuseumi külastus, mäel kelgutamine ja loomapargi külastus. Koolis külastasime tunde ja tegime esitlusi ning pimeteatrit. Töötubade rõhk oli tähemärgid: erinevad tähestikud, kuhu, kuidas, millega kirjutatakse, kehakeel, pimekiri, luuletuste ja juttude kirjutamine, ettelugemine. Erinevate muuseumite külastus, et mõista erinevate märkidega edasi antavat infot.
 • Meie edastasime kutse vastuvisiidiks 29.04. – 05.05.2015.
 • Nende külaskäik algas pudelipostist ja kooliga tutvumisest. Ühe päeva veetsime Tallinnas – vanalinn, Kadriorg ja KUMU. Käisime Viru rabas ja Rakvere linnuses. Nädalavahetusel külastati peredega erinevaid Eesti paiku. Viimasel päeval tegime kokkuvõtteid projektist ja meid tervitas ka Keila linnapea Enno Fels.
 • Jäi kõlama, et on vaja iseseisvalt suhelda omaealistega, et mõista inimeste erinevust ja erinevat suhtumist endasse, loodusesse, traditsioonidesse, käitumis- ja toitumistavadesse. See projekt sai üles ehitatud lähtudes pisikest asjast: kiri, mis viis edasi suureni - kiri, keel, kirjaoskus, suhtlemine; lugemine - mitte ainult raamat, vaid loodus, ehitised, inimesed. Uurisime posti edasi toimetamise viise, püüdsime lugeda looduse märke. Tähele panna, kuidas loodus mõjutab inimeste omavahelist suhtlemist.
 • Avastasime projekti käigus märkide keele ja erinevaid suhtlemisviise: kuidas kirjutab pime ja räägib tumm.
 • Õppisime lõimima õppeaineid ehk kasutama õpitut praktikas.
 • Leidsime, et võõrkeel on kasulik töövahend ja aitab lähendada inimesi.
 • Pidime tunnistama, et inimesed eri paigus, on erinevad, nad näevad ja mõistavad asju meist erinevalt ja neil on erinevad väärtushinnangud. On mõistlik uurida, miks inimesed nii või teisel moel käituvad.
 • Veendusime, et arvuti on väga suur abimees õppimisel ja suhtlemisel, mitte ainult mängud ja Facebook.
 • Meie jaoks oli oluline kirjavahetus ja see oli mõnus, sest sai näidata oma sõnaseadmisoskust kasutades uusi sõnu ning väljendeid võõras keeles.
 • Meie projekt andis väga palju isiklikku, mida ei saa käega katsuda - lugemine ja uurimine võõra maa kohta, kirjade kirjutamine, reisipäeviku pidamine, töövihiku täitmine, lisaks suuline suhtlemine ja emotsioonide kogumine endasse.
 • Oli tunda, kuidas lapsed muutusid julgemaks oma arvamuste avaldamises, enesekindlus kasvas märgatavalt.
 • See eneseväärtustamine on kõige tähtsam saavutus selles projektis õpilase jaoks.
 • Just selline projekt annab võimaluse!

 

See projekt sai üles ehitatud lähtudes pisikesest asjast: kiri, mis viis edasi suureni – kiri, keel, kirjaoskus, suhtlemine, lugemine – mitte ainult raamat, vaid loodus, ehitised, inimesed. Uurisime posti edasi toimetamise viise, püüdsime lugeda looduse märke. Tähele panna, kuidas loodus mõjutab inimeste omavahelist suhtlemist. Avastasime projekti käigus märkide keele ja erinevaid suhtlemisviise: kuidas kirjutab pime ja räägib tumm. Õppisime lõimima õppeaineid ehk kasutama õpitut praktikas. Leidsime, et võõrkeel on kasulik töövahend ja aitab lähendada inimesi. Pidime tunnistama, et inimesed eri paigus, on erinevad, nad näevad ja mõistavad asju meist erinevalt ja neil on erinevad väärtushinnangud. On mõistlik uurida, miks inimesed nii või teisel moel käituvad. Veendusime, et arvuti on väga suur abimees õppimisel ja suhtlemisel, mitte ainult mängud ja Facebook. Meie jaoks oli oluline kirjavahetus ja see oli mõnus, sest sai näidata oma sõnaseadmisoskust kasutades uusi sõnu ning väljendeid võõras keeles.

 

 • Mul oli väga tore nädal Austrias, eriti meeldis mulle sealne loodus. Väga sõbralik pere oli seal ja mind võeti väga külalislahkelt vastu. Mulle meeldisid väga Austria toidud, aga ei meeldinud see koolisüsteem. Oli meeldiv seltskond, igatsen väga tagasi Austriasse.
 • In Austria we went to mountains sledging. We also went to Inatura and learned and saw many things about the body. On a rainy day we went to the Pfänder and visited Bregenz.
 • Ma arvan, et Eestis oli meil tore nädal. Käisime AHHAA-s ja erinevates restoranides, samuti skypargis, mis neile kahjuks ei meeldinud. Shoppasime ja ööbisime Alberti juures. Sai palju nalja.
 • In Estonia we went to the muuseum KUMU and saw many a bit strange things. One day we went Tartu and visited so many cool things like boat races and slept over there.
 • Projekt arendas mu keeleoskust väga, kuna vanemad rääkisid väga heal tasemel inglise keelt. Seostus ainetega nagu bioloogia, ajalugu, inglise keel ja geograafia. Vahel oli naljakas, kui kõigest ei saanud õigesti aru.
 • Mulle meeldis Austrias väga. See oli tore, et kõik olid kogu aeg koos ja olid head elamistingimused. Mind üllatas see, et nad ei tohtinud koolis kasutada mobiiltelefone. Koolis pidi veidraid jalatseid kandma. Ebamugavusi väga ei olnud, aga ei meeldinud varane tõusmine kooliminekuks. Kodus kasutasid nad omavahelisel suhtlemisel saksa keelt.
 • In Austria we went to the mouintains sledging, to see the view and w ehad so much fun together.
 • Alguses kui me kokku saime, olid kõik väga tagasihoidlikud. Me käisime KUMU muuseumis ja vanalinnas. Nädalavahetusel käisime loomaaias ja mängisime jalgpalli. Käisime ka SPA-s ja ma murdsin oma varba. Sai käidud ka teletornis. Viimasel päeval oli mul eksam.
 • We went to Tallinn, there we were shopping and looked around the Old Town. The food was really good, we ate burgers and pizza. I didn´t like the skypark, it was not so much fun. But other things I liked very much.
 • Projekt arendas mu inglise keelt ja sõnavara. Ma uurisin Montessori koolisüsteemi kohta internetist. Seostus õppeainetega nagu geograafia, ajalugu, bioloogia ja loodusõpetus. „LETTERS across boardes" kestel saatsime kirju üle piiride, rääkisime suhtlusvõrgustikes ja tegime austerlastele ruunikirjas pudeliposti.
 • Mulle meeldis Austrias kõige rohkem see, et seal olid väga toredad inimesed – rahulikud ja rõõmsad, väga head toidud, väga ilusad majad, väga ilus vaade mäe otsast. Mäest üles minemine ja alla ronimine oli väga lõbus. Seal olid ka toredad lõbustused nagu kelgutamine jne.
 • While the estonians were staying in Austria, we visited Pfänder, the Inatura and sledging. We had a lot of fun. We also celebrated Pauli´s birhtday.
 • Austerlased on head jalgpallurid. Me olime palju aega Tallinnas. Austerlastele meeldis Tallinna vanalinn, Lennusadam ja teletorn. Mulle meeldis see, et austerlased kuulasid giidi. Austerlastele meeldis väga eesti toit ja ostlemine.
 • At our staying in Estonia we made a lot of cool things like one day we visited the airbase and saw how plane took off. In Tallinn we did shopping which was a cool experience and I would do it again.
 • Minu inglise keele oskus arenes veidi. Uurisin googlemaps´ist suuremaid linnu ja asulaid Austrias ning kuidas nendesse saada minu kirjasõbra kodust. Lisaks inglise keelele õppisime geograafiat, ajalugu, bioloogiat. Puutusime kokku erinevate märkidega, nt kirjatähed, taevatähed, pudelikiri, elektroonkiri, salakiri jne.
 • Mulle meeldis väga, et sain eraldi toa ja see, et käisime Eda perega igal pool koos. Siis oli palju põnevam. Mulle meeldis, et peaaegu kogu aeg oli tegevust ja ei hakanud igav. Me saime teada mõned nende traditsioonid ja saime ka ühel neist käia. See oli „Funken" (talve ärasaatmispidu). Me käisime seal isegi kahes erinevas kohas. Mind üllatas see, et minu peres ei olnud telekat ja mulle ei meeldinud see, et igal pool polnud wifi-t.
 • I and my host went to traditional restaurant. With the school we were in the Inatura and we were sledging. I played with him a lot FIFA 13.
 • Mulle meeldis väga, et ta oli Eestis. Nüüd oli kergem suhelda ka, sest me tundsime teineteist paremini. Nüüd tuli juttu ka rohkem, sest ei kartnud enam nii palju. Ma loodan, et talle meeldis minu kodu ja minu pere. Nädalavahetusel tulid paar minu klassiõde koos meiega jalutama. Mulle tundus, et mu vahetusõpilasele meeldisid nad. Me käisime palju ringi ja meil oli palju tegevust.
 • We were playing football two times. We went shopping two times. KUMU was really grazy museum. We were also in italian restaurant.
 • Projekt arendas inglise keele oskust. Sain teada palju uusi sõnu. Õppisime ka geograafiat, bioloogiat, loodusõpetust ja ajalugu. Uurisin palju juurde internetist. Sain uusi sõpru, kogemusi ja arenes suhtlemisoskus.
 • Austrias on väga ilusad majad. Austerlased austavad oma peretraditsioone. Seal polnud eriti tasuta wifi-t. Austrias on Eestiga sarnane toidukultuur. Austrias on suur osakaal ühistranspordil.
 • We went to the Inatura and to the Messepark. The Pfänder is a mountain of Bregenz. We were on it. Albert also went sledging with the other, but I didn´t, I was ill.
 • Me käisime Lennusadamas, staadionil, vanalinnas, poodides ja skypargis. Põhiliselt käisime kohtades koos teistega. Jonasele meeldisid kohad, kus me käisime väga. Talle maitsesid eestipärased toidud. Austerlased on väga viisakad.
 • We were riding waterbikes. It was fun. We played football. We were in Tartu. At last night we barbequed.
 • Kogemus oli positiivne. Uurisin kaarti ja guugeldasin Austria kohta. Projekt seostus mitme õppeainega, nt inglise keel, geograafia, loodusõpetus ja ajalugu. Projekt arendas suhtlemisoskust ning andis teadmisi ülejäänud Euroopa kultuuri kohta.
 • Seal oli kaunis loodus, eriti mäed, mis olid ilusad ja kõrged. Seal olid ka kiirteed, mida Eestis ei ole. Poodides olid kõrgemad hinnad kui Eestis. Inimesed on seal sõbralikud ja lahked. Mulle meeldis see kõige rohkem, et nad on külalislahked.
 • In Austria we were at Lasertag in Budenz. We also went swimming and watching a „Funken". With the class we did things like sledging, hiking at Pfänder and visited Inatura.
 • Eestis olles tekkis kaks gruppi – austerlased ja eestlased. Õhtuti kui me koju läksime, läks ta alati oma tuppa ja oli telefonis. See natuke häiris. Kõige rohkem meeldis talle, kui me käisime Rocca al Mares shoppamas. See oli tore aasta nendega.
 • In Estonia we were in big swimmingpark, where Kaarel broke his toe. We also were at TV-tower and in a biggest Zoo in Estonia. We visited Tallinn Old Town, KUMU. We also made a trip through the swamp.
 • See projekt arendas mu inglise keelt, varem olid mul hääldamisega probleemid. Ma tundsin huvi selle vastu, milline on loodus Austrias ja milline on sealne ilm. Projekt seostus geograafia, bioloogia, loodusõpetuse ja ajalooga. See projekt andis mulle teadmise, millised inimesed on teistes maades, mismoodi nad seal elavad ja kuidas käituvad. Võib öelda, et see muutis mu elu. Õppisin ka uut keelt – saksa keelt.
 • Mulle meeldis minu nädal Austrias. Nende toidud ning linnad on lihtsalt hämmastavad. Minu võõrustajad olid väga toredad ning ma sooviks neid tänada laheda nädala eest. Ma olin küll pisut pettunud tegevuste arvus, kuid enamasti oli kõik OK.
 • In Austria we went to the mountains and ate tasty burgers. At one day we went to play Lasertag, it was very funny. We played Austria against Estonia and Austria won. At the end of the week, we went sledging.
 • Ma loodan, et Christopherile meeldis Eestis olla. Me tegime palju – käisime ostlemas, ronimas, muuseumites jne. Ta tundus õnnelikuna ja soovin talle ohutut reisi koju.
 • In Estonia I ate pizza at the first evening. The day after we drove by bus to Tallinn and had a nice day there.
 • Ma arvan, et projekt tegi julgemaks ja parandas keeleoskust. Ma guugeldasin seda kooli ja linna ning üldse Austriat. Minu arvates oli sellele seos kõige sellega, mida ma olen õppinud, nt geograafia, bioloogia, ajaloo ja loodusõpetusega. Sain aru, et toredad inimesed on ka väljaspool Eestit. See julgustas meid rääkima võõrkeeles teiste inimestega. Saime uusi sõpru.
 • Minu nädal Austrias oli väga tore. Mulle meeldis see pere, kus ma elasin. Kõik olid sõbralikud. Maja, kus nad elasid oli väga uhke ja suur. Eriti üllatas mind see koht, kus nad elasid. Kui mu kirjasõber alguses ütles, et nad elavad mäe peal, siis ma kujutasin ette väikest küngast, kuid selle mäe pealt nägi tervet linna. Ebameeldivaid asju ei olnud, kui ainult see, et pidime kogu aeg rongi või bussiga sõitma, et teistega kokku saada.
 • On Friday we were in the Inatura. Sven enjoyed the week in Austria very much. We also were on the Pfänder. In the free time we were in Dornbirn in a inside pool.
 • Eestis oli meil ka väga tore. Käisime palju teistega õues ja veetsime palju aega sõpradega. Seekord käisime ka kaugemal ja teised tulid meiega kaasa. Eestis olid Comeniuse projektiga tehtud asjad toredamad kui Austrias. Ainult KUMU näitus… Halbu asju ei olnud ja väga tore oli.
 • It was very nice to see flat ground in Estonia. It´s different from Austrian mountains. We were in a crazy museum – KUMU, about „death and beauty". On Saturday we saw the new house of Sven. My highlight was the very beautiful landscape.
 • Projekt arendas mu inglise keele oskust. Sain kasutada inglise keelt korralikult ja praktiliselt. Uurisin oma kirjasõbra kodukoha kohta. Kirjutatud kirjade teemad olid tihedalt seotud võõrkeelte õppega, ka loodusõpetuse, geograafia ja ajalooga. Sain palju uusi kogemusi. See andis mulle teada, et teised rahvused tõlgendavad asju teistmoodi.
 • Ebamugav oli see, et mäed oli ümberringi, kuid see tunne kadus. Üllatas see, et inimesed olid meie vastu head ja sõbralikud. Ebameeldiv oli see, et olime seal nii lühikest aega. Hea oli see, et nad olid meie suhtes vastutulelikud. Tore oli ka see, et olime eestlastega peaaegu terve aeg koos.
 • We were sledging. We went to the mountain Pfänder. The museum Inatura was also very nice. In our free time we went buying souveniers, for example Messerpark. And we ate there something. Also we were at the rap concert in Lustenau.
 • Alguses olime väga tagasihoidlikud, kuna me ei olnud näinud teineteist kaua. Mu kirjasõber oli rõõmus, et me tegime palju erinevaid asju. Käisime erinevates heades kohtades söömas ja neile meeldis see. Jonasele meeldis õhtuti väljas käia ja arvutimänge mängida.
 • We often were in Tallinn. Went shopping and looking around. We saw an old castle. We were cartdriving near Keila. It was very cool and after that we went to the shoppingcenter in Solaris. Christopher and I were also in inside pool near the sea. After that we went to the cinema. On Monday we had cool exhibition in KUMU. Then an old medieval Castle and a swamp.
 • See projekt parandas mu keelesoskust. Sain teada uusi sõnu ja väljendeid. Sain teada ka uusi asju, nii teiste käest küsides kui ka guugeldades. Tundides olime üldiselt samu asju õppinud, mida seal kasutasime. Seostus geograafia, bioloogia, loodusõpetuse ja ajalooga. Enda jaoks sain projektist uusi tähendusi sõnadele, iga kord võisid asjad tähendada eri sõna. Sain ka uusi sõpru ning parandasin oma inglise keelt. Nägin uusi asju ja sain uusi kogemusi.
 • Mulle meeldis Austrias väga. Eriti meeldis mulle see, et inimesed olid palju lahkemad kui Eestis. Üllatuseks olid ka kõrged mäed igal pool ja tihe ühistranspordi kasutus. Natuke tavatuks osutus suures kaubanduskeskuses käimine: see oli nii suur, et mul läks tükk aega, et vajalikke asju leida.
 • In Austria I was with Karl in souvenier shop in Bregenz, in Dornbirn, in the Inatura, in the Messerpark, in the Stadtmarkt, at 4Players, in Laterns sledging, in Lustenau at a Dame concert and at the Hochjoch skiing.
 • Kui austerlased Eestisse tulid, olid kõik väga rõõmsad. Me käisime igal pool ringi. Palju sai käidud poodides. Tundus, et austerlased nautisid Eestit väga ja olid üllatunud, et Eestis pole korralikke mägesid.
 • In Estonia I was with Karl cartdriving, on TV-tower, tried orienteering, in Laulasmaa SPA, in the cinema, in KUMU, at Freedom square and at the Alexander-Nevski cathedral.
 • Projekt arendas mu inglise keele oskust väga, kuna tavaliselt ma ei räägi inglise keeles. Ma ei oleks muidu otsinud midagi internetist Austria kohta, aga kuna me läksime Austriasse, siis ma uurisin nende geograafilist asendit, ajalugu ja riigi olukorda. Kasutasin austerlastega suheldes palju koolis õpitut. Projekt seostus geograafia, bioloogia, loodusõpetuse ja ajalooga. See andis mulle võimaluse suhelda teise maa inimestega, kellel on meist erinev kultuur. Saime teada nende kommete ja tavade kohta. Austria ja austerlased olid palju erinevamad kui ma arvasin ja ette kujutasin.
 • Mulle meeldis Austria kultuur, kuna see oli hoopis teistsugune. Mulle meeldis Austria külalislahkus ja selle vaikus. Austria toit oli veider, aga isuäratav. Mulle meeldis Austria mägede värske õhk. Mulle meeldis minu armastav vahetuspere, kuna nad olid väga viisakad ja nad tegid head toitu.
 • In Austria we were in the Inatura and made a little presentation about the lake Constanz. On the third day we had meal in a chinese restaurant, then we wanted to drive cart, but we didn´t do it, so we wanted to go bowling, but it was closed. The fourth day we were at the lake Constanz with my family. Monday was hiking day to the Pfänder. The sixth day we went sledging.
 • Me käisime Lennusadamas ja paljudes eri kohtades. Reedel oli kirikukontsert, kus mina mängisin. Käisime KUMU-s ühel veidral näitusel ja mängisime koos jalgpalli.
 • In Estonia we received a bottle post with letter. At day two we visited Tallinn and went to the KUMU. On Friday we went to the cinema and visited the Zoo. On Monday we made a bus tour to see medieval Castle and followed swamp trip.
 • Projekt seostus õppeainetega nagu inglise keel, ajalugu, bioloogia, loodusõpetus ja geograafia. Andis võimaluse rääkida võõraga, kes on teisest riigist pärit. Saime saata kirju üle mitme piiri. Andis võimaluse saada palju kirju.
 • Austerlased olid väga sõbralikud. Mul oli hea tuba ja ilus vaade. Toit oli kodus maitsev. Esimene koolitoit polnud hea. Kõige lahedam päev oli pühapäev.
 • In Austria we did nothing together, beacause he was not at my place. He was at Sophie´ s place. We just were with the whole group at the Pfänder, Inatura and in a Laterns.
 • Me olime palju väljas. Läksime tivolisse, aga see oli kinni. Õhtul mängisime jalgpalli. Käisime vesiratastega Keila jõel sõitmas. Viimasel päeval grillisime minu pool.
 • In Estonia we had a lot of fun and did a lot of stuff together. There was golfday and then shopping. We also visited a museum. On Sunday we were in skypark, cinema and played football. It was a great time and a good experience.
 • Projekt õpetas märkama inimest enda kõrval. Selleks, et midagi teada saada, peab uurima, küsima ja õppima. Suheldes kaovad piirid. Suhtlemiseks on vaja erinevaid keeli. Suhtlemiseks on vaja õppida tundma seda kultuuri, kust teine inimene pärit on. Mõistsin, et ühest asjast võib mitut moodi aru saada.

Meie projekt andis väga palju isiklikku, mida ei saa käega katsuda – lugemine ja uurimine võõra maa kohta, kirjade kirjutamine, reisipäeviku pidamine, töövihiku täitmine, lisaks suuline suhtlemine ja emotsioonide kogumine endasse. Oli tunda, kuidas lapsed muutusid julgemaks oma arvamuste avaldamises, enesekindlus kasvas märgatavalt. See eneseväärtustamine on kõige tähtsam saavutus selles projektis õpilase jaoks. Just selline projekt annab võimaluse!

 

2014.aasta mais käisid austerlased Keilas - pildid selle külaskäigu kohta on nähtavad siit!

 

2015.aasta veebruaris käisid meie kooli õpilased Austrias - pildid selle külaskäigu kohta on nähtavad siit!

 

Valminud video projektinädalast asub siin!

Valminud video ühes projektist asub siin!

 

Toimetaja: AHTI NOOR