Humanitaarainete õppetool

Humanitaarainete õppetool korraldab õppimist ja õpetamist eesti keeles ja kirjanduses ning draamaõppes.

 

Põhikoolis on rõhk õpilasele baasteadmiste ja -oskuste andmisel. Nende ainete väljund gümnaasiumis avaldub humanitaarsuunas õpetatavas.

 

Õppetooli juht on Hurmi Väljamäe.

 

Õpetajad:

Hurmi Väljamäe – eesti keel ja kirjandus, teatriajalugu

Tiina Murdla – eesti keel ja kirjandus

Karl-Henri Käämer – eesti keel ja kirjandus

Riin Buddell – eesti keel ja kirjandus

Kati Mosen – eesti keel ja kirjandus

Kadri Toom – eesti keel ja kirjandus

Brita Rikkolas – eesti keel ja kirjandus

Maris Crandall  – eesti keel ja kirjandus

Mary Vaher – eesti keel ja kirjandus

Pille Roolaid –  eesti keel ja kirjandus

Karina Kirisberg –  eesti keel ja kirjandus

Gristel Mänd –  eesti keel ja kirjandus

Kai Kulbok – draamaõpe

 

 

Eesti keel ja kirjandus

"Keel on see, mis üht rahvast rahvaks teeb." (Carl Robert Jakobson)

Maailm tuleb meieni sõna kaudu. Õppimisel saab kõik alguse lugemisoskusest. Tänu tekstide lugemisele ja analüüsimisele suudab inimene arendada loomingulist mõtlemist, mis toetab uute avastuste ja hüpoteeside märkamist, ja kriitilist mõtlemist, mis  hindab põhjenduste ja tõestuste paikapidavust.

 

Eesti keele ja kirjanduse tundides pannakse alus õpilaste arengusuutlikkusele. Neis ainetundides arendatakse tekstide vahendusel põhioskusi, mis toetavad teiste õppeainete õppimist. Eesti keele roll emakeelena on määrav mõtlemisoskuste kujundamisel.  Eesti kultuuriloo jätkumise üks oluline alus on emakeeles mõtlemine.

 

Keila Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetajad soovitavad kasulikke allikaid õpilastele.

 

Testid

Eesti keele ja kirjanduse testid: http://keeljakirjandus.weebly.com/

Keeletestid EKI koduleheküljel: http://koolielu.sauropol.com/

Eesti keele ja kirjaduse teste ning tööülesandeid põhikoolile: http://sites.google.com/site/ellehein/

35 testi kõnekäändude ja piltlike väljendite kohta II-III kooliastmele: http://www.hiie.tartu.ee/konekaanud/

Eesti keele testid 6. klassile: http://www.tdl.ee/~anumai/hotpot/arvutiopetus.html

Eesti keele ja kirjanduse testid: http://priimagi.sauropol.com/

Antiikkirjanduse testid: http://koolielu.sauropol.com/

 

Sõnaraamatud

www.keeleveeb.ee

www.eki.ee

 

Keelenõuanne

http://keeleabi.eki.ee/

https://sonaveeb.ee

https://keeleabi.eki.ee/vikieksport/

http://keeleabi.eki.ee/artiklid/sisukord.html

 

Keila Koolis õpetatakse matemaatikat ja eesti keelt diferentseeritult.
 

 

12. klassi riigieksamite materjalid: http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid

 

9. klassi lõpueksamite materjalid: http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/lopueksamite-materjalid