1978. aastal jagunes Keila 1. Keskkool administratiivselt kaheks. Kooli algkooliosa nimetati Keila Algkooliks ja V- XI klassid moodustasid Keila 1. Keskkooli. 2009. aastast töötab Keila Kool (omavahel liideti Keila Algkool ja Keila Gümnaasium, varasema nimega Keila 1. Keskkool). 
 
Eelnevast tulenevalt on alajaotuses eraldi välja toodud Keila Algkooli õpetajad ajavahemikus 1978-2009.
 
 

Õpetajad läbi aegade

Nimi Amet, aine Alustas Lõpetas
Alide Rosin matemaatika, käsitöö 1920 1949
Elise Väli algklassid, eesti keel ja kirjandus 1929 1957
Rudolf Oja direktor, laulmine, tööõpetus 1932 1941
    1947 1969
Hugo Venda keemia, bioloogia 1942 1947
    1951 1975
Johanna Kroosing eesti keel ja kirjandus 1946 1963
Tamara Raidmets inglise keel 1946 1967
Ene Oja algklassid 1947 1978
Helmut Elstrok õppealajuhataja, eesti keel ja kirjandus 1949 1952
Linda Ardve eesti keel ja kirjandus   1950 1972
Endla Areng(Hurma) geograafia 1950 1962
Eduard Lätt kunstiõpetus 1950 1961
Ilmar Kasper bioloogia, geograafia 1951 1967
Evi Nell(Pohl) kehaline kasvatus 1951 1961
Salme Dordett matemaatika, füüsika 1951 1956
Maimu Altmets algkassid 1951 1978
Elise Avnap õppealajuhataja, matemaatika 1951 1967
Inge Vei algklassid 1951 1978
Ludmilla Koržets vene keel 1951 1971
Tamara Kuznetsova vene keel 1951 1967
Leili Venda(Kotkas) ajalugu 1952 2008
Silvi Pehme(Kalda) joonistamine 1953 1955
Jelizaveta Hvalimova(Lunina) vene keel 1952 1960
Raul Otsa kehaline kasvatus 1953 1955
Velda Laurend matemaatika 1953 1984
Astrid Viivik vanempioneerijuht 1953 1955
Jekaterina Farafonova algklassid 1954 1967
Vello Tünder laulmine 1954 1955
Raili Hint keemia, bioloogia 1954 1956
Jelena Volvovskaja matemaatika 1954 1958
Luule Rehemaa eesti keel ja kirjandus 1955 1961
Liidia Fedotova algklassid, bioloogia 1955 1967
Ahti Leppik kehaline kasvatus 1955 1980
Marta Sepp laulmine 1955 1956
Marju Masing vanempioneerijuht, füüsika 1955 1956
Veera Nemtsova vene keel 1955 1956
Veera Vill algklassid 1955 1956
Vaike Päeva matemaatika, õppealajuhataja 1955 1984
Heljo Tambaur ajalugu 1955 1962
Aksel Telgmaa matemaatika, füüsika 1956 1960
    1961 1966
Anna Leppik(Titova) vene keel 1956 1971
Enn Soodre tootmisalajuhataja,autoõpetus 1956 1970
Hugo Veltmander õppealajuhataja, ajalugu 1956 1959
Samuel Mäe direktor, tootmisalajuhataja 1956 1962
  geograafia, autoõpetus 1969 1975
Silvia Mäe inglise keel 1956 1966
Eda Valk keemia, bioloogia 1956 1960
Aino Villand(Oppi) eesti keel ja kirjandus 1956 1959
Asta Pärna vanempioneerijuht  1956 1959
Valentina Jeržikova algklassid 1956 1961
Zoja Rõžihhina algklassid 1956 1962
Mairoos Kala (Henk) algklassid, ajalugu 1957 1975
  kodanikuõpetus, kasvataja 1985 2019
Juula Virroja(Neggo) laulmine, muusikaklassid 1957 1976
Liivia Telgmaa eesti keel ja kirjandus, psühholoogia, pedagoogika 1957 1993
Dagmar Luige tööõpetus 1957 1968
    1968 1971
Lia Kivilo kehaline kasvatus 1957 1982
Tatjana Semjonova ajalugu 1957 1967
Aleksander Savik füüsika, matemaatika 1958 1965
    1996 2003
Maie-Nelgi Valberg(Minn) algklassid 1958 1978
Valentina Starovoitova vene keel 1958 1963
    1964 1967
Inga Ilves(Sakk) inglise keel 1959 1969
Rein Uusmaa muusika 1959 1960
Elmu Puu kehaline kasvatus 1959 1967
    1980 1987
Erich Joonsaar matemaatika, füüsika 1959 1961
Juta Nurmik (Lumeste) algklassid, eesti keel 1959 1968
Maria Vilimaa õppealajuhataja, vene keel 1959 1962
Aino Klesment keemia, geograafia 1959 1961
Reet Krossmann vanempioneerijuht 1959 1960
    1961 1962
Mare Raudalainen vanempioneerijuht 1960 1961
Malle Kinks(Reintamm) geograafia,   1960 1980
Koidu Metsma algklassid 1960 1967
Laine Simanson algklassid 1960 1978
Thea-Mai Alavina keemia 1960 1963
Alla Kõrver keemia 1960 1967
Mare Petti vanempioneerijuht 1960 1961
Ako Raud matemaatika,õppealajuhataja 1961 1967
Virve Potissepp kunstiõpetus 1961 1962
Endel Kukner direktor, ajalugu, ühiskonnaõpetus, kodanikuõpetus 1961 1986
Ruth Kukner eesti keel 1961 1983
    1990 1991
Ülo Pajur laulmine 1961 1965
Tiiu Liigant õppealajuhataja, geograafia 1961 1965
Polina Pisklova vene keel 1961 1967
Leida Kaing dekoratiivkudumine 1961 1976
Endel Kinks tootmisalajuhataja, füüsika, matemaatika 1962 1982
  arvutiõpetus 1987 2001
Jaan Arjak ajalugu, joonistamine 1962 1974
  kunstiõpetus (õhtune osak) 2002 2006
Kulla Arjak laulmine, muusikaklassid 1962 1978
Leelo-Reet Bartels vene keel 1962 1985
Jaak Sarapuu vanempioneerijuht 1962 1963
Jelizaveta Stoljar õppealajuhataja, geograafia 1962 1967
Ludmilla Starikova matemaatika 1962 1967
Lucia Trihhonova vene keel 1962 1967
Jevgenia Tshetshelnitskaja tööõpetus 1962 1963
Klavdia Kozajeva vanempioneerijuht, geograafia 1962 1967
Kadri Saidlo(Luige) õppealajuhataja, algklassid 1963 1978
Heljo Tasmuth inglise keel 1963 1967
Ilmar Viljat matemaatika, muusikaklassid 1963 1967
Urmas Tigane saksa keel 1963 1966
Varvara Drozdeva vene keel 1963 1964
Alla Tarjannikova vene keel 1963 1964
Maria Kupareva vene keel 1963 1967
Helbe Erik algklassid, bioloogia, geograafia 1963 1964
Leida Anderson keemia 1963 1964
Laine Tõldsepp van.pion.juht,eesti keel ja kirjandus 1963 1967
Hans Kaukver saksa keel 1964 1967
Selma Vaher algklassid 1964 1978
Rein Vaher keemia 1964 1966
Helge-Mai Lehtla algklassid 1964 1972
Marna Mihkelson vanempioneerijuht, bioloogia 1964 1967
Maila Rüütsalu algklassid 1964 1965
Ella Lillo laulmine, muusikaklassid 1964 1966
Jekaterina Suvorova füüsika 1964 1967
Jelena Kovaljova vene keel 1964 1967
Maie Mägi  algklassid 1965 1966
Loori Tiitus (Haljasmets) algklassid 1965 1969
Koidula Kohver matemaatika 1965 1980
Märt Hunt laulmine, muusikaklassid 1965 1970
Helle Kaukver kehaline kasvatus 1965 1968
Jaan Müller füüsika 1965 1969
Ülo Saidlo laulmine, muusikaklassid 1965 1978
Maria Gerassimova matemaatika 1965 1967
Sanne Keerd (Reimann) keemia 1966 1970
Aini Vaarmann (Virma) keemia 1966 1970
Helgi Tapver vene keel 1966 1967
Silvi Müller inglise keel, muusikaklassid 1966 1969
Evi Eltermann geograafia 1966 1986
Viiu Maior muusikaklassid 1966 1973
Leida Väljataga (Enok) vanempioneerijuht, eesti keele ja kirjanduse õpetaja 1967 2007
Loreida Pärkson vene keel 1967 1977
Tiina Veisalu (Sale) kunstiõpetus, õppealajuhataja 1967 1983
  joonestamine, kunstiajalugu 1984  
Ruth Raudkepp saksa keel 1967 1969
Marge Fišman kehaline kasvatus 1967 1969
Daisy-VirveTallinn ajalugu, inglise keel 1967 1991
Tiiu Tali algklassid, kl.väl.töö organisaator 1967 1974
Gunnar Saaliste tööõpetus 1967 1980
    1988 1991
    1994 1995
Ants Vospert füüsika, direktor 1968 1998
  füüsika (õhtune osak) 2002 2012
Anne Siniveer eesti keel ja kirjandus, van pion juht 1968 1972
  klassivälise töö organisaator 1974 1982
  õppealajuhataja 1984 1994
  eesti keel ja kirjandus 1994 2009
Teet Oja kehaline kasvatus 1968 1979
Helle Mölder (Aava) inglise keel 1968 1971
Regina Tamm inglise keel 1968 1969
Hilja Tombu klassivälise töö org,matemaatika 1968 1974
Reet Hunt algklassid 1968 1970
Tiiu Pikpoom inglise keel 1969 1979
    1985  
Evi Vospert füüsika 1969 1984
Linda Otto eesti keel ja kirjandus 1969 1983
Anne Kurve laulmine ,muusikaklassid 1969 1997
Erika Erm saksa keel 1969 1975
Mare Kreek algklassid 1969 1972
Siiri Lehto muusikaklassid 1969 1976
Marje Kirber algklassid 1969 1978
    2008 2013
Koit Kirber laulmine, muusikaklassid 1969 2001
Ene Branten kehaline kasvatus 1970 1971
Laimi Marguste keemia 1970 1971
Anita Selg biloogia, keemia 1970 1991
Leons-Andris Selg füüsika, direktor 1970 1971
    1976 1994
Irina Tshekalova vene keel 1970 1973
Melanie Aasa algklassid 1970 1972
Ilga Riga algklassid 1970 1998
    2009  
Virge Jaanre kehaline kasvatus 1971 1989
  õppealajuhataja 1989 1994
  kehaline kasvatus 1994 2011
Anneli Teimann tööõpetus 1971 1983
  õppealajuhataja 1983 1989
  käsitöö ja kodundus 1989 2013
Inge Kitsing eesti keel ja kirjandus 1971 2006
Tiina Rätsep vene keel 1971 1972
Enno Turmen inglise keel 1971 1974
Tiina Univer vene keel 1971 1975
Urmas Käär keemia 1971 1974
Tiia Peenmaa laulmine, muusikaklassid 1971 1978
  muusika (õo) 1990  
Lii Sepp (Kesa) vanempioneerijuht, geograafia 1972 1973
  huvijuht, geograafia 1980  
Helle Turmen inglise keel 1972 1997
    2000  
Ene Liivaste eesti keel ja kirjandus 1972 1986
Milvi Arukask (Turvas) algklassid 1972 1978
Malle Männik algklassid 1972 1978
Galina Karu vene keel 1972 1974
Irja Põlluveer (Husu) kehaline kasvatus 1972  
Lora Smirnova vene keel 1972 1976
Eva Allast (Jõers) vanempioneerijuht, saksa keel 1973 2003
Anne Taklaja eesti keel ja kirjandus 1973 1979
    1990 1991
Maris Amon (Männioks) muusikaklassid 1973 1978
Leili Rattassepp (Kuller) muusikaklassid 1973 1978
Leili Küttner saksa keel 1973 1989
Anti Rohtoja matemaatika 1973 2005
Heli Rohtoja matemaatika, õppealajuhataja 1973 1997
Viktor Provotorov sõjaline õpetus 1973 1977
Valli Roosimaa algklassid 1973 1978
Pille Savisaar (Tupits) vene keel 1974 1982
    1985 2016
Enda Kiitma inglise keel 1974 1990
Elle Veelmaa algklassid 1974 1978
  klassiõpetaja 2003 2011
  klassiõpetaja 2015 2016
Astrid Henk muusikaklassid 1974 1976
Galina Skovorodnikova (Korotkova) muusikaklassid 1974 1977
Aino Veeber keemia 1974 1978
Kai Torim logopeed 1974 1978
Ellen Roosaar ajalugu 1974 1980
Reet Merilain (Noormägi) bioloogia 1975 1977
    1985 1997
Urve Paltser sõjaline õpetus, vanempioneerijuht, bioloogia, vene keel, inglise keel 1975 2019
Klavdia Lissennaja vene keel 1975 1986
Vello Salandi autoõpetus 1975 1998
Eha Arras matemaatika 1975 1977
Ants Kukner kodanikuõpetus 1975 1977
Tamara Vassiljeva vene keel 1975 1994
Valentina Roguljova muusikaklassid 1975 1976
Hilja Tammjärv matemaatika 1976 2001
Ene Koitsalu dekoratiivkudumine 1976 1979
Maia Bugrim vene keel 1976 1990
Tatjana Koski vene keel 1976 1979
Ludmilla Žuravljova vene keel 1976 1978
Tiia Pampus vanempioneerijuht 1976 1978
Silva Prangli (Krõžanovski) ajalugu 1976 1979
Säde Vipper psühholoogia 1977 1978
Pjotr Malovitško sõjaline õpetus 1977 1990
Svetlana Treier vene keel 1977 1984
Astra Saaliste algklassid 1977 1978
Galina Žukova (Galutvo) vene keel 1978  
Einard Mändla keemia 1978  
Olvi Suurkütt vene keel 1978 1995
Silva Kiilberg vanempioneerijuht 1978 1979
Eve Sauemägi bioloogia 1978 1985
Adele Silde vene keel 1978 1980
    1981 1982
Urve Mandel inglise keel 1979 1990
Juta Maurer psühholoogia, pedagoogika 1979 1994
Aino Kuntsel vanempioneerijuht, inglise keel 1979 1984
Kai Raist (Kruus) kunstiõpetus, eesti keel ja kirjandus 1979 1985
Maie Homitševski kunstiõpetus 1979 1980
Aimi Raist eesti keel ja kirjandus 1979 1982
Mare Oselein logopeed 1979 1995
    1996  
Irina Himonen vene keel 1980 1984
Tiina Arrak (Rusalepp) matemaatika 1980 1987
Sirje Tasso kehaline kasvatus 1980  
Rita Keerdoja vene keel 1980 1983
Maie Kahru ajalugu 1980 1987
Helle Otu tööõpetus 1980 1997
Tiit Mae tööõpetus 1980 1981
Aili Aun (Soobik) kunstiõpetus,tööõpetus 1981 1990
Aare-Andres Tooming matemaatika 1981 1993
    1997 1998
Tõnu Arrak tööõpetus 1981 1982
Ain Saard tööõpetus,autoõpetus 1982 1988
Rein Seppius tööõpetus 1982 1986
Aimar Laulik klassiväl.töö org, eesti keel ja kirjandus 1982 1994
Malle Kollom matemaatika 1982 1994
    2003 2007
Hillar Nahkmann ajalugu 1982 1991
Heli Toode psühholoogia 1982 1985
Küllike Kapsta (Gergents) kehaline kasvatua 1983 1994
Jaanus Väljamäe kehaline kasvatus 1982 1985
    1987 1995
    2000  
Anu Allikvee (Altmets) eesti keel ja kirjandus 1983 1989
Maire Kessel vene keel 1983 1986
Svetlana Belova vene keel 1983 1986
Mart Vesker geograafia 1983 1985
Sulev Käbal kunstiõpetus, joonestamine 1983 1990
Vesta Kallas ajalugu 1984 1986
Merike Ojamaa eesti keel ja kirjandus 1984 1986
Heldena Taperson matemaatika 1984 2003
Marina Knjazeva vene keel 1984 1987
Aivar Põldvee ajalugu 1984 2001
Ülle Vaht (Tammjärv) vanempioneerijuht 1984 1985
  bioloogia 1990 1996
Hellike Orav klassiõpetaja 1984 2009
  matemaatika 2009  
Silvi Baronov ajalugu 1985 2001
Pilvi Kula klassiõpetaja 1985  
Marit Mändmets vanempioneerijuht 1985 1986
    1987 1988
Aurika Lukjanova vene keel 1985  
Maret Jaagant bioloogia 1985 1989
    1997 1998
Hillar Suurkütt kehaline kasvatus 1986 1994
Reet Pudan klassiõpetaja 1986  
Imbi Kromanov klassiõpetaja, informaatika 1986 2008
    2011  
Ülle Tamm vanempioneerijuht 1986 1987
    1988 1989
Sigrid Sydanmetsä vene keel 1986 1987
Rein Reino tööõpetus 1986 1990
Lembit Olev eesti keel ja kirjandus 1986 1989
Anu Heinlo saksa keel 1987 1990
Hurmi Väljamäe (Roosaar) eesti keel ja kirjandus 1987  
Eve Pae eesti keel ja kirjandus 1987 2008
Külli Kalamees (Ollmann) keemia, tööõpetus 1987  
Anþelika Jakobson (Suvorova) vene keel 1987 1991
Eve Salmistu inglise keel 1987 1997
    2004  
Aive Küng ajalugu 1987 1993
Kadri Piiskop eesti keel ja kirjandus 1987 1990
Anu Lang klassiõpetaja 1988 1995
    2009  
Kaja Peetris klassiõpetaja, õppejuht 1988 1995
    2009  
Piret Põldme klassiõpetaja 1988 1998
    2009  
Ulvi Talvar klassiõpetaja 1988 1995
    2009  
Andres Pärt tööõpetus 1988 1989
Urve Leomar klassiõpetaja 1988  
Indrek Sepp geograafia 1988 2004
Kaarin Birkan saksa keel 1988 2019
Riina Müürsepp matemaatika, huvijuht 1988 1997
Aire Toms klassiõpetaja, rahvatants 1989 1995
    2005 2015
Katrin Mandel (Aare) vanempioneerijuht 1989 1990
  ELO juht 1990 1993
Gunnar Vaht geograafia 1990 1993
Külli Semjonov eesti keel ja kirjandus, huvijuht 1990 1999
Ott Tamjärv füüsika 1990 2001
Anu Matteus muusika 1990  
Signe Vaikla (Mõek) saksa keel 1990 1991
    1995 1996
Arno Turmen inglise keel 1990 1993
Inge Mehide eesti keel ja kirjandus 1991 1995
Ene Jakobson eesti keel ja kirjandus 1992 1995
Tiina Murdla eesti keel ja kirjandus 1992  
Natalja Morina vene keel 1992 1997
Siiri Lepikult kunstiõpetus, joonestamine 1992  
Rain Kelk huvijuht 1992 1993
Katrin Pihl inglise keel 1993 2003
Reet Saard inglise keel 1993 1995
Tuuli Tammemets (Tarve) huvijuht, inglise keel, sekretär 1993 2004
Kaido Prink direktor, ajalugu 1994 1996
Ülvi Aavik klassiõpetaja 1994  
Elle Mähhar klassiõpetaja 1994  
Leelo Tamkivi klassiõpetaja 1994  
Ave Torm kehaline kasvatus 1994  
Sirje Rannamets kunstiõpetus 1994 1996
Ülle Tomingas klassiõpetaja, sekretär 1994 2006
    2009 2015
Heli Israel psühholoogia, inimeseõpetus, bioloogia 1995  
Leila Must inglise keel 1995  
Katrin Veelmaa klassiõpetaja 1995 2019
Tiia Tamsalu kehaline kasvatus 1995  
Kairi Arula klassiõpetaja, matemaatika 1995  
Kristel Kurvits huvijuht, muusika 1995 1997
Terje Rämmel matemaatika 1995 1997
    2012 2013
Timo Diener inglise keel 1995 1996
Sille Orgla eesti keel, inglise keel 1995 1996
Liivi Siim (Prink) ajalugu, kodanikuõpetus, majandusõpetus, õppealajuhataja, direktori kt, direktor 1995 2006
Pille Kübard eesti keel ja kirjandus 1995 1997
Reet Hanni muusikaõpetaja, huvijuht 1996  
Tiit Tarve kehaline kasvatus 1996 2010
Ahti Saares saksa keel 1996 1997
Anna-Liisa Sepp kunstiõpetus 1996 1997
Aire Brandmeister vene keel, saksa keel 1996 2002
Mare Nurmoja eesti keel ja kirjandus 1996 2006
Tiit Kobrussepp tööõpetus 1996 1999
Ebelii Barndõk klassiõpetaja 1996  
Irma Erendi klassiõpetaja 1996  
Ulvi Urgard bioloogia 1997 1999
Ruth Tedvig bioloogia 1997 1999
Marika Tömp kunstiõpetus 1997 1999
Helen Tensbek (Hiie) laulmine 1997 2009
Kaider Vardja direktor, eesti kirjandus 1998 2001
Ljubov Vaher inglise keel 1998 2006
    2007 2008
    2009 2012
Maret Rinne matemaatika 1998 2012
Aida Martin matemaatika 1998 1999
Marika Ivandi õppealajuhataja, saksa keel, direktori kt  1998 2010
Liisi Meeme bioloogia 1999 2007
Enely Prei IT juht, informaatika, andmebaasid 1999 2012
Toomas Kuuse tööõpetus 1999 2007
Gaily Vaikma klassiõpetaja, matemaatika 1999 2014
Annely Ristikivi klassiõpetaja, eesti keel 1999 2003
Kristiina Laiv klassiõpetaja 2000 2016
Evelin Süvari-Hein klassiõpetaja 2000  
Hille Magnus (Vasmann ) eesti keel ja kirjandus 2000  
Anu Luks inglise keel 2000 2004
Helen Pert (Salumets) matemaatika 2000  
Maarika Künnapas inglise keel 2000 2007
Kalju Kajak geoloogia alused 2000 2006
Merje Möll loodusõpetus, füüsika 2001  
Sirly-Eneken Praun huvijuht,laulmine 2001 2002
Tamara Reintam inglise keel 2001 2002
Katri Silla ajalugu 2001 2003
Tarmo Kivisilla muusika 2001 2002
Raili Vahermägi psühholoog, inimeseõpetus 2001 2009
Marika Jegers arvutiõpetus, parandusõpe 2002  
Marge Asik klassiõpetaja 2002  
Liisi Viigisalu (Lehtme) inglise keel, sekretär 2001 2006
Andrus Veskioja matemaatika 2002 2004
Aarne Silas füüsika 2002 2003
Reet Käärik matemaatika 2002 2011
Marja-Liisa Saulep õppealajuhataja, inglise keel 2002 2004
Merike Vent ajalugu, ühiskonnaõpetus 2002 2005
    2010 2013
Aivar Pent tööõpetus 2002 2005
Piret Kellam klassiõpetaja, inglise keel 2002 2006
Mirjam Pärtel (Randaru) klassiõpetaja, muusika 2002  
Lii Laurik õppealajuhataja, matemaatika (õhtune osak) 2002 2006
Antoon H Van Rems inglise keel (õhtune osak) 2002 2003
Kai Rääst keemia, bioloogia, geograafia (õhtune osak) 2002 2006
  õppealajuhataja (õhtune osak) 2006  
Evelin Garlick (Lobanova) inglise keel ja saksa keel (õo) 2002 2005
Ingrid Fels inimiseõpetus (õo)  2002 2013
Merit Eskel (Voll) huvijuht 2002 2006
Kirsika Mülle informaatika 2003 2005
Andres Allpere õhtuse osak ajalugu, kodanikuõp, filosoofia (õo) 2003 2008
Hele-Riin Kliimson informaatika 2003 2006
Natalja Lavrova (Fedotkina) vene keel, inglise keel 2003 2009
Heikki Käo matemaatika 2003 2005
Marju Käo füüsika, loodusained 2003 2006
  direktor 2006 2008
  matemaatika 2017  
Kadi Kukk füüsika, loodusained 2003 2007
Ulve Vaks eesti keel ja kirjandus (õo) 2003 2018
Hegle Vilipuu loodusained 2004 2010
Triin Tammi muusikaõpetus 2004 2007
Ena Soodla (Tammistu) inglise keel ja ajalugu 2004 2011
Reili Reintal ajalugu 2004 2006
Erki Tamm ajalugu 2004 2007
Carol Viikmaa informaatika, programmeerimine 2005 2007
Alge Ilosaar füüsika, loodusained 2005 2007
Leo Achenberg ajalugu 2005 2006
Kersti Kask füüsika loodusained 2005 2006
Ele Lepp matemaatika 2005 2006
Marion Miilen ajalugu 2005 2012
Eva Pahlberg klassiõpetaja 2005 2014
Tiina Meos inglise keel 2005 2013
Ülle Pärnik eesti keel ja kirjandus 2005 2006
Katrin Seervald füüsika, loodusained 2005 2012
Eve Torv loodusained 2005  
Triin Savisto psühholoog, inimeseõpetus 2006 2008
Indrek Läns ajalugu, inglise keel 2006 2007
Vambola Parksepp füüsika 2006 2009
Inga Mehide matemaatika 2006 2009
Marina Kopijetskaja inglise keel 2006  
Tarmo Hein kehaline kasvatus 2006 2014
Andrus Tuisk majandusõpetus 2006 2007
Terje Sulepi matemaatika 2006 2007
Maia Bašarenko vene keel, matemaatika 2006  
Tõnu Talve poiste tööõpetus 2006 2009
Eva Samolberg eesti keel ja kirjandus 2007 2011
Mary Vaher klassiõpetaja 2007  
Allie Vernik ajalugu 2007  
Nils Härsing informaatika 2007 2009
Dinibek Izbatõrov poiste tööõpetus  2007  
Natalia Sidorova füüsika, informaatika, majandus 2007 2009
Kai Kulbok huvijuht 2007  
Kaja Unga klassiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja 2008 2012
Milvi Arukask klassiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja 2008  
Helin Kapsta eesti keele ja kirjanduse õpetaja 2008 2010
Kadri Toom eesti keele ja kirjanduse õpetaja 2008  
Sandra Lillemaa ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 2008 2010
Olga Sepp ajaloo ja ühikonnaõpetuse õpetaja (õo) 2008  
Doris Matteus majandusõpetus 2008 2012
Helje Taaber klassiõpetaja 2008 2013
Annika Volt matemaatika (õo) 2008 2013
Kersti Mellik klassiõpetaja 1995 2013
Katrin Saar muusika 2008 2013
Ilona Torm inglise keel 2008 2013
Sirje Koit pikapäevarühm 2009 2018
Arvo Liivamägi kehaline kasvatus 2009  
Ulvi Talvar klassiõpetaja 2009  
Kadri Leping muusika 2009  
Ingrid Kattai emakeel 2009 2009
Margus Bergmann riigikaitse 2009 2010
Karl Erlenheim füüsika 2009 2012
Ahti Noor matemaatika, informaatika 2009 2013
  õppejuht 2013  
Jaana Kukk inglise keel 2009 2013
Svetlana Sidorova matemaatika ja füüsika 2009 2017
Laura Tanni muusika 2009 2016
Raul Rändla kehaline kasvatus, informaatika 2009 2010
Mati Eskel tööõpetus 2009 2012
Karoline Säde (Aun) inglise keel 2010  
Nicola Anne Fyfe inglise keel 2010 2013
Inga Glaase kehaline kasvatus 2010 2014
Tauno Hausenberg kehaline kasvatus 2010  
Kadi Härma muusika 2010  
Ramil Nisamedtinov matemaatika 2010 2012
Iiris Oosalu eesti keel ja kirjandus 2010 2014
Riina Talvik loodusõpetus 2010 2015
Mare Uritam  matemaatika, gümnaasiumi õppejuht 2010 2013
Eliis Valdma eesti keel ja kirjandus 2010 2013
Anneli Vallaste inglise keel 2010  
Elen Viikmann kehaline kasvatus 2010 2012
Ülle Vänto geograafia 2010 2019
Raili Haugas matemaatika 2011  
Eret Hünninen inglise keel 2011 2012
Merle Kaldjärv eesti keel ja kirjandus 2011 2013
Kati Mosen eesti keel ja kirjandus 2011  
Ott Mänd kehaline kasvatus 2011 2012
Niina Nikitina vene keel 2011 2014
Heli Nurger kultuurilugu 2011 2013
Reeno Reeder füüsika 2011 2013
Merike Saar inglise keel 2011 2012
Liina Inno (Saksing) bioloogia 2011  
Pille Tamm eripedagoog 2011 2014
Urmas Veersalu looduse õpe 2011 2013
Kaidi Anni matemaatika 2011 2012
Sille Apri muusika 2011 2013
Harlis Velk füüsika 2012 2012
Janne Sirel klassiõpetaja, eripedagoog 2012 2019
Mari Anton käsitöö ja kodundus 2012 2013
Karin Hallisk kehaline kasvatus 2012 2013
Teele Jurtom-Lukašin ajalugu 2012  
Kadi Lepik inglise keel 2012 2014
Margit Levoll inglise keel, hispaania keel 2012 2016
Anu Merilo matemaatika 2012 2013
Rene Pedai poiste tööõpetus 2012  
Joanna Veelmaa (Pungas) eesti keel 2012 2014
Marko Savi kehaline kasvatus 2012 2013
Karin Tümanok inglise keel 2012 2019
Triinu Raissar klassiõpetaja, eripedagoog 2012  
Gristel Mänd eesti keel 2012 2016
Birgit Erlemann psühholoog 2013 2019
Katrin Kookmaa matemaatika 2013 2018
Siivi Holmberg loodusõpetus, bioloogia 2013  
Meryt Kender inglise keel 2013 2018
Piret Laane käsitöö ja kodundus 2013 2016
Aileriin Lelov ajalugu, ühiskonnaõpetus 2013  
Pille-Riin Noor ajalugu 2013  
Kadri Ottis ajalugu, ühiskonnaõpetus 2013  
Ursula Paavel inglise keel (õo) 2013  
Ly Reiman klassiõpetaja, loodusõpetus 2013 2017
Annika Ruven klassiõpetaja 2013  
Kadri Tomera eesti keel ja kirjandus, klassiõpetaja 2013 2019
Karl-Henri Käämer eesti keel ja kirjandus 2013  
Kaidi Naur eripedagoog, klassiõpetaja 2014  
Angelika Käsk klassiõpetaja 2014 2017
Mariia Paavel (Shevchenko) klassiõpetaja 2014  
Dmitri Djuženkov vene keel 2014 2018
Tiina Arrak matemaatika 2014  
Katrin Aas matemaatika 2014  
Margit Orav klassiõpetaja 2014  
Lidia Liivik vene keel 2014  
Piret Hunt inglise keel 2015  
Helena Kukk muusika 2015  
Margarita Ümarik inglise keel 2015  
Inga Kangur bioloogia, loodusõpetus 2015  
Reet Saard inglise keel 2015  
Rauno Neuhaus kehaline kasvatus 2015  
Keirin Ritval käsitöö ja kodundus 2016 2019
Riin Buddell eesti keel ja kirjandus 2016  
Maris Crandall eesti keel ja kirjandus 2016  
Marge Kannel klassiõpetja 2016  
Kaia Kärner rahvatantsuõpetaja 2016  
Pille Roolaid eesti keel ja kirjandus 2016  
Raul Rändla kehaline kasvatus 2016  
Angela Saard inglise keel 2016  
Leelo Talistu matemaatika 2016  
Äli Hanna Teeääre inglise keel 2016  
Maarja Tuul klassiõpetaja 2016  
Mari-Liis Bozzi eripedagoog 2016  
Alla Kolodijeva vene keel 2017  
Olgert Laidsaar füüsika 2017  
Gristel Mänd eesti keel ja kirjandus 2017  
Heldin Pajumägi käsitöö 2017  
Erki Haavasalu füüsika ja keemia 2017  
Geithy Plakk informaatika ja haridustehnoloog 2017  
Madis Loorents matemaatika 2017  
Karina Kirisberg eesti keel ja kirjandus 2017  
Jelena Suhhanova vene keel 2017  
Kristiin Valdre loodusõpetus 2017  
Kersti Lepik inimeseõpetus 2017  
Diana Tarand HEV õppe koordinaator 2017  
Maigi Proosa psühholoog 2017  
Tarmo Kõrs kehaline kasvatus 2017  
Helen Tuga muusika 2017  
Marge Laur klassiõpetaja 2017  
Ülle Lillestik klassiõpetaja 2017  
Jaana Siig klassiõpetaja 2017  
Aire Brandmeister vene keel 2018  
Ellen Haljand klassiõpetaja 2018  
Kristiina Heimonen sotsiaalpedagoog 2018  
Kairit Loodus füüsika 2018  
Kadri Hiob matemaatika 2018  
Kristel Kahro kehaline kasvatus 2018  
Angelika Käsk klassiõpetaja 2018  
Anu Martin klassiõpetaja 2018  
Olga Petrosjan vene keel 2018  
Mari-Liis Rajamets eesti keel ja kirjandus 2018  
Siiri Raudna klassiõpetaja 2018  
Brita Rikkolas eesti keel ja kirjandus 2018  
Anni Toom inglise keel 2018  
Kristi Värv majandusained 2018  
Triinu Reedik huvijuht 2018  
Kristina Vatter kunstiajalugu 2018  
Liisi Viigisalu eripedagoog 2019  
Liina Tamm klassiõpetaja 2019  
Michael Kirschinger saksa keel 2019  
Anita Laurand  eripedagoog 2019 2019
Anastassia Paasik eripedagoog 2019  
Sigrid Oras huvijuht II-III kooliaste 2019  
Eve Hint kunstiõpetus 2019  
Marili Odras loodusained 2019 2019
Andres Sepp inglise keel 2019  
Ken Edvard Pikkorainen geograafia 2019  
Erika Klement inglise keel 2019  
Riho Kosenkranius ajalugu ja ühiskonnaõpetus 2019  
Irene Montenegro Santamarta hispaania keel 2019  
Kaspar Koitjärv klassiõpetaja, ajalugu 2019  
Ljudmila Aljošina  matemaatika  2019  
Johanna Rozin ajalugu   2019 2019