Õpetajate õpiränne Erasmus+ 2019.-2020. õppeaastal

Keila Kooli nutiklass

13.11.17
E-õppe alase informatsioon levitamiseks on olemas ajaveeb, millelt leiavad õpetajad ja muud huvilised põnevaid linke ja juhendmaterjale seoses digitehnoloogia kasutamisega õppetöös. Keila Koolis alustas 2017/2018 õppeaastast tegutsemist nutiklass, mille aluseks on suures osas see, et igal 4.f klassi õpilasel on personaalne tahvelarvuti ning paberõpikuid kasutatakse minimaalselt.  Ajaveebis toimetatakse ühe osana ka Keila Kooli nutiklassi tegemisi.
Siin on suureks abiks põhjamaja haridustehnoloog Geithy Plakk.

Rohkem infot saab siit: http://kkdigi.weebly.com/
 

 

 

Toimetaja: AHTI NOOR

ProgeTiiger

31.05.17
Keila Kooli taotlus sai positiivse vastuse. 
 
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) korraldas ProgeTiigri seadmete taotlusvooru, kuhu laekus 400 taotlust lasteaedadest ja üldhariduskoolidest üle Eesti. 
Hindamiskomisjoni otsusega eraldati toetusi 58 koolile ning 110 lasteaiale. Taotlusvooru eelarve oli 250 000 tuhat, millest 50% oli suunatud lasteaedadele. 
Taotlusi hinnati toetuse kasutuseesmärgi, näidistunnikava ja –tegevuskava alusel, samuti võeti otsuste tegemisel arvesse ka õpetajate kogemust seadmete kasutamisel. 
 
Keila Kooli I kooliastme õpilased saavad edaspidi osaleda õppeprotsessis aktiivselt kasutades õppeülesannete lahendamisel kaasaegset tehnoloogiat. 
Taotlusvooru kaudu soetatud seadmete abil tahame muuta igapäevase õppetegevus mitmekesisemaks, mängulisemaks, õpilaste jaoks huvitavamaks. Uute vahendite abil tahame arendada laste loovust, koostööoskusi, loogilist mõtlemist ning kasutada neid õppekavast tulenevate oskuste kujundamisel enamikes ainetundides.
 
Toimetaja: AHTI NOOR

Sõprusetera

13.03.17

Keila Kooli õpilased koos juhendajatega osalevad järjekordses Räpina Aianduskooli taimekasvatusprojektis "Sõprusetera". Sel aastal on meie koolist rekordarv osalejaid: 15 klassi Pargimajast ja 5 Põhjamajast.

Projekti eesmärgiks on õppida uusi oskusi, kasvatada, hooldada ja vaadelda aedherne taimi, võrrelda nende kasvu ja saada vilju.

Räpina Aianduskooli õpilased ja juhendajad teevad katse kaasa, jagavad õpetusi, soovitusi, meeldetuletusi ja annavad nõu tekkivate küsimuste korral. Lisaks taimede kasvatamisele ootavad ees iganädalased huvitavad viktoriiniküsimused, mitmed konkursid ja võistlused ning kevadine maitsev ja tervislik hernesaak.

Kõiki projektiga seotud tegevusi kajastatakse kodulehel.

Projekt "Sõprusetera" ja suur aedherne võidu kasvatamine algas 27. veebruaril ja kestab 30. aprillini 2017.

 

Toimetaja: AHTI NOOR

Maasikasõbrad

17.02.16
 
Keila Kooli Pargimaja 7 klassi (1.B, 2.B, 2.G, 2.D, 2.F, 3.F ja 4.D) osalevad sõbrapäeva taimeprojektis "Maasikasõbrad". Projekti eesmärk on kasvatada, hooldada, vaadelda kuumaasika taimi, võrrelda erinevate sortide kasvu ja saada vilju. 
Iga klass saab endale töökomplekti, mis sisaldab nelja kuumaasika taime, kahest erisordist  - ‘Yellow Cream' (kollaseviljaline) ja ‘Regina' (punaseviljaline). 
 
Katse algab 22. veebruaril ja lõpeb 15. mail 2016. 
Räpina Aianduskooli aedniku eriala õpilased ja juhendajad teevad katse kaasa, jagavad õpetusi, soovitusi, nõuandeid ja meeldetuletusi. 
 
Lisaks kuumaasikataimede kasvatamisele ja kasvu võrdlemisele ootavad ees veel iganädalased huvitavad viktoriiniküsimused ja mitmed konkursid, mis on seotud eelkõige digivahendite kasutamise, keskkonnasõbralikkuse, taaskasutuse, nutikuse ja loovusega. 
Kõiki projektiga seotud tegevusi kajastatakse 14. veebruaril avaneval  kodulehel http://projekt.aianduskool.ee/maasikas6brad/
 
 
Toimetaja: AHTI NOOR

Creative Classroom

ARVUTIPÕHISE STATISTIKA PILOOTKOOL

16.02.17

Keila Kool on olnud arvutipõhise statistika pilootkool.

 

  

Toimetaja: AHTI NOOR