« Tagasi

ERIOLUKORRA JUHISED

Seoses koroonaviiruse levikuga ning vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ja kooli pidaja ettekirjutusele on Keila Kooli õppehooned õppetööks suletud alates esmaspäevast, 16.03.2020. Õppetöö jätkub sel ajaperioodil koduõppe/e-õppe vormis. E-õppe periood algab esmaspäevast, 16.märtsist. 

  • Palume meeles pidada, et koduõpe tähendab õpetajate antud ülesannete kodus lahendamist lähtuvalt tunniplaanist.
  • Õpilane ei osale huviringides ja trennides, ei külasta kino, teatrit või muid rahvarohkeid kohti.
  • Aineõpetajad annavad õpilastele igapäevaselt Stuudiumi kaudu teada, kuidas toimub suhtlus ja õppetöö.
  • Jälgida tuleb tunnikirjeldusi tunniplaani alusel. Küsimuste korral pöörduda e-päeviku suhtluse kaudu aineõpetaja või klassijuhataja poole.
  • Õpetajal on õigus igapäevaselt ülesannete tegemist  kontrollida ja vajadusel hinnata.
  • Koduõppes osalemiseks on vajalik laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust. Kui tekib küsimusi, pöörduge klassijuhataja poole.
  • Edasisi koolipoolseid juhiseid ning teateid edastatakse kodulehe, e-posti ja e-päeviku kaudu. Palume neid suhtluskanaleid regulaarselt jälgida.
  • Kool on õpilastele suletud.
  • Kui laps vajab psühholoogilist tuge, saate pöörduda kooli tugispetsialistide poole. Kontaktid  on kooli kodulehel.