« Tagasi

Kas kõrgkool või vaba aasta?

2020. aasta kevadel lõpetasid Keila Kooli 61 noort inimest, neist kaks pälvisid medalid.

Kuldmedaliga lõpetas Rainer Viirlaid, hõbemedaliga Kaspar Marcus Paukson.

Tudengielu valisid lõpetajate hulgast päris mitmed.

10 % asus teadmisi ammutama Tartu Ülikoolist, 13 % Tallinna Ülikoolist ja 15 % valisid uueks teadustempliks Tallinna Tehnikaülikooli.

29 % lõpetanutest jätkasid enda koolitamist erinevates õppeasutusest – kutsekoolides ja rakenduslikes kõrgkoolides.

Ajateenistusse suundus 10 % lõpetanutest ja vaba aasta kasuks otsustasid 23 % noori.