« Tagasi

Õppetöö info

Eesti Vabariigi valituse otsusega jätkub järgmisel nädalal Harjumaal ja Ida-Virumaal osaline distantsõpe.

- Otsusest lähtuvalt tohivad alates 11. jaanuarist kuni 17. jaanuarini kontaktõppes osaleda
üldhariduskoolide 1.− 4. klasside, 9. ja 12. klassi õpilased.

- Kõikides teistes klassides jätkub õppetöö distantsõppel.

- Siseruumis kantakse maski. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

- Koolil tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Vabariigi Valitsus hindab olukorda ja vaatab kõik piirangud üle hiljemalt 7. jaanuaril.

Keila Kooli juhtkond järgib Eesti Vabariigi poolt antud korraldusi ning tegutseb vastavalt.

Täpsustatud  info edastame reedel, 8. jaanuaril.

Järgime korraldusi, püsime terved ja tegusad!