« Tagasi

Pargimaja küsis, lapsevanem vastas

Keila Kooli algkoolimaja viis hiljuti vanemate seas läbi küsitluse, mis keskendus distantsõppele.

Vastata tuli kolmele küsimusele:

- Kui sageli oli õpilasel võimalus õpetajaga veebi teel kontakti saada (Teams)?

- Kuidas tuleb õpilane toime Stuudiumi kasutamisega?

- Mis tasemel on selgeks saanud Teamsi kasutamine?

Küsitlusele vastas 43% vanematest.

Vastustest selgus, et 81% õpilastest oli iga päev võimalus osaleda veebitundides. Samuti oli neil päeva jooksul vähemalt 1 kord, sageli rohkem, võimalus õpetajalt abi saada või lihtsalt juttu ajada. Ainult 2% õpilastest puudus antud võimalus sootuks.

Umbes pooled 1. kooliastme õpilased (54%) kasutavad Stuudiumit iseseisvalt, ülejäänud vajavad veel vanema või õpetaja abi.

Kuna algkoolimaja harjutas sügisel Teamsi kasutamist, siis selgus, et vaev tasus ennast kuhjaga ära. 62% vanematest arvasid, et uus keskkond on lapse jaoks selgeks saanud.

Need 8% õpilastest, kelle jaoks valmistab Teamsi kasutamine veel raskusi, toetavad õpetajaid edasi individuaalselt.

Keila Kooli algkoolimaja pere tänab kõiki, kes leidsid hetke aega ja osalesid küsimustiku täitmisel. Vastused tekitasid rõõmu ja lisasid kindlustunnet, mis on hetke situatsioone arvestades väga tähtis.