« Tagasi

Info vanematele

Hea lapsevanem!

Kooliaasta on läbi ja vanemad soovivad laste hindeid näha.

Pane tähele! Vaheklasside tunnistusi ja kiituskirju kool paberkandjal ei anna. Kõik info on olemas e-päevikus.

Soovi korral saavad vaheklasside õpilased paberkandjal tunnistuse ja kiituskirja 1. septembril, kui toimub klassijuhataja tund. 

 

PGS § 55 lg 5  Kool teavitab õpilast ja vanemat õpilase hinnetest. Kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem ei ole andnud nõusolekut õpilase hinnetest teavitamiseks elektrooniliselt, on kool kohustatud teavitama õpilast ja vanemat õpilase hinnetest paberil vormistatud klassitunnistuse või õpinguraamatu kaudu.