« Tagasi

Hariduslike erivajadustega lapse õpetamine ja õppimise toetamine

 
Kaasav haridus toob üha enam erivajadustega õppijaid tavakoolidesse, on koolil ja õpetajatel pidevalt vaja tõsta pädevust, et nad saaksid erivajadustega õpilasi tavakoolis õpetada.   Selleks taotles Keila Kool SA Innove projektitaotluste taotlusvooru tegevuse „8.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu" raames  toetust, et finantseerida õpetajate pikaajalist koolitust „Hariduslike erivajadustega lapse õpetamine ja õppimise toetamine", mille eesmärk on anda I – III kooliastme õpetajatele (nii tavaklasside õpetajad, abiõpetajad, erivajadustega lastega tegelevad õpetajad või kõik õpetajad, kes soovivad antud koolitust läbida). praktilised baasteadmised hariduslike erivajadusega laste õpetamisel nii tava kui eriklassis. Novembris projektitaotlus rahuldati ja esimene koolituspäev on 20. veebruaril 2017 Keila Koolis. Koolituse viib läbi Tallinna Ülikooli filiaal Haapsalu Kolledž.
 
Heli Uustal
Keila Kooli õppejuht