« Tagasi

7.b klass osales klassiväljakutsel, mis keskendus koolikiusamise vähendamisele ja rõõmsa koolikeskkonna loomisele

3.-7. aprillini osales 7.b klass Hiiumaa Noorsootöö Keskuse poolt korraldatud klassiväljakutsel. See keskendus koolikiusamise vähendamisele ja rõõmsa koolikeskkonna loomisele.
Igaks päevaks said osalejad ülesande, mida koos klassiga koolis täita ja lahendada.
Esimesel päeval keskenduti sellele, mis on kiusamine, kuidas keegi seda mõistab ja kui paljud on sellega kokku puutunud. Ülesandeks oli kaardistada klassiga, kui paljud klassist on kokku puutunud kiusamisega.
Teisel päeval vaadati kiusamise teemat juba lahendustele suunatult ehk mida saab ära teha ja millised lahendusi võiks veel kiusamisolukorras olla. Vaadati koomiksit ja arutleti missugused rollid on koomiksis esindatud (kiusaja, kiusatav, kaasajooksikud, pealtvaatajad, kaitsjad) ja kirjutati erinevaid lahendusvariante, mida erinevates rollides teha saaks, et olukord muutuks paremaks.
Kolmandal päeval keskenduti klassi koostööle ja koolirõõmule. Valmis luuletus koolirõõmust.
Neljandal päeval koguti häid soove, mida saab kuvada aatriumis oleval ekraanil. 
Viiendal päeval vormistati ühiselt ettepanekud kooli juhtkonnale, mis aitavad kaasa kiusamise vähenemisele koolis.
Väljakutsel osales kokku 247 klassi 4504 õpilasega üle Eesti, kes kõik aitasid kaasa rõõmsama ja hoolivama koolikeskkonna loomisele.