« Tagasi

Vastuvõtt  10. klassidesse 2017. aastal

 
Keila Kooli 10. klassid oli plaan täita 96 õppekohaga, kuid komisjon otsustas teha ettepaneku 100 õpilasele asuda järgmisest õppeaastast õppima 10. klassis. Kolmest õppesuunast (reaalsuund, ettevõtlussuund, julgeolekusuund) osutus kõige populaarsemaks reaalsuund (sissesaanute keskmine hinne on 4,6), kuhu neljandik soovijaid ei saanud - nemad jagunesid peamiselt vastavalt oma teisele valikule julgeoleku- ja ettevõtlusõppesuundade vahel.
Kõige vähem populaarseks osutus humanitaarsuund, mistõttu seda suunda järgmisel õppeaastal ei avata.
 
Kõikidel sissesaanutel ja nende vanematel tuleb allkirjastada Keila Kooli hea tahte protokoll kinnitamaks 10. klassi sisseastumist. Hea tahte protokoll peab kooli büroosse (Ehitajate tee 1) jõudma hiljemalt 31. maiks. Protokoll on allalaetav siit!
 
Allpool on toodud nimekiri õpilaskandidaatide isikukoodide viimase 7 numbri järgi. 
 
 
Reaalõppesuund (33 õpilast)
0150250
1091511
1170287
1191525
1240227
2041512
2124920
2141517
2201518
2300237
3110821
3160257
3225710
4170856
4240874
5230840
5250254
6150297
6160239
6160864
6181522
6221519
6250847
6281528
7060282
7091418
7170272
7220255
7280841
7290825
8070228
8111516
8230211
 
 
Ettevõtlusõppesuund (34 õpilast)
0130819
0290813
1031413
1090288
1125716
1170864
1181514
1191515
1201514
2071522
2071534
2080337
2081518
2281519
3011517
3161514
3200820
4031416
4031515
4151516
4174213
5100280
5171521
5181516
5190210
6121524
6261514
7140839
7220821
7230828
8090841
8150252
8170887
9261518
 
 
Julgeolekuõppesuund (33 õpilast)
0051411
0060841
0111512
0151516
0280831
1161538
1170222
1236523
1251514
2011513
2020839
2071515
2232720
3010216
3111414
3156526
3183734
4164216
4200825
4300831
4302214
5041515
5054917
5111511
5210836
6050269
6210210
6223731
7170814
8060874
8261513
9290277
9290811