« Tagasi

Kõik programmeerima!


Pargimajas võetakse oktoobrikuus aktiivselt osa üle-euroopalisest üritusest Code Week. Kõik I kooliastme õpilased ja nende õpetajad teevad tutvust programmeerimisega. Toimuvad põrandaroboteid tutvustavad töötoad õpetajatele. Kõik õpilased saavad katsetada Blue-Bot roboteid erinevates ainetundides. II ja III klass harjutavad programmeerimist lisaks mängu "Run Marco!" abil arvutiklassis. Vahvat katsetamist kõigile!