« Tagasi

Koolirahu? Koolirahu!

Suure osa oma argipäevast veedab kooliealine laps koolis.

Suure osa oma argipäevast veedab õpetaja töökeskkonnas – koolis.

Nii laps kui õpetaja vajavad edukakas toimimiseks heatahtlikku ja turvalist keskkonda. Siis saavad ühed õpetada ja teised õppida.

Koolirahu sõlmitakse Eestis alates 1999. aastast iga aasta 1. septembril ja sellega oodatakse liituma kõiki koole, olenamata õpilaste arvust ja õppesuundadest.

Koolirahu lepingu sõlmimisega kinnitab koolipere, et selles koolis valitseb koolirahu.

Lepingu kohaselt IGAÜKS koolis:
• märkab, kuulab ja tunnustab;
• on salliv ja sõbralik;
• osaleb aktiivselt koolielus, armastab õppimist ja õpetamist;
• hoidub vägivallast ja meelemürkidest;
• annab oma panuse, et kool oleks turvaline ja mõnus paik.

Keila Kool liitus KOOLIRAHUGA