« Tagasi

Alanud on vastuvõtt 1.klassidesse

Alanud on  õpilaste  registreerimine 1.klassidesse.

Kooli vastuvõtmiseks tuleb  lapsevanemal esitada  kirjalik taotlus aadressil  keila.ope.ee/vastuvõtt.

Taotluse saab esitada ka  kohapeal.

Taotlusi võetakse vastu Keila Kooli algkoolimaja kantseleis tööpäeviti kell 8.00-16.00.

Vajalikud dokumendid:

* Lapse sünnitunnistuse / passi / ID-kaardi koopia     

* Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia

* Koolivalmiduse kaart koolieelsest lasteasutusest (saab lasteasutusest lahkudes)

Tervisekaardi ja dokumendi foto palume kooli tuua augustikuu jooksul.

 

1. klass registreerime Keila linna sisse kirjutatud lapsi.

Muude omavalitsuste lapsi registreerime vabadele kohtadele alates 29. augustist.

 

5. märtsil kell 18.00 ootame I klassi astujate vanemaid koosolekule algkoolimaja (Pargi 2) saali.

 

Rohkem infot saab lugeda kooli kodulehelt: Vastuvõtt/vastuvõtt 1.klassi

 

Keila Koolis saab õppida ka muusika süvaklassis või tantsuklassis.

Info kooli kodulehel: Vastuvõtt/vastuvõtt 1.klassi