1. september 2011 (09.01.2012)
1.september 2014
55. lennu lõpukell ja tutipidu (27.04.2012)
56.lennu lõpukell (25.04.2013)
56. lennu Moeshow (20.03.2012)
56. lennu pulm (18.03.2013)
56.lennu rockipidu (10.12.2012)
57.lennu lõpukella nädal
Aabitsapidu (26.01.2013)
Algklasside spordipäev(20.09.2013)
Algkooli kodulookonverents (26.04.2012)
Algkoolimaja aabitsapidu (07.02.2012)
Algkoolimaja kevadlaat 2012 (05.04.2012)
Algkoolimaja õpilaste spordipäev(24.05.2013)
Algkooli õpilaste talispordipäev (02.03.2012)
Algkool külastas loomade hoiupaika (06.02.2012)
Avastusõppe kogemuspäev Harjumaa algõpetuse raames
Comeniuse projekt 2014 mai
Comeniuse projekt 2015 veebruar
Direktori vastuvõtt (04.01.2012)