Kaasava hariduse õppetool

 

Kaasava hariduse õppetool on moodustatud HEV õpilasi õpetavate õpetajate ning tugitöötajate omavahelise koostöö tõhustamise eesmärgil alates 20. märtsist 2018. Õppetool on professionaalne õpikogukond, kus jagatakse teaduspõhist metoodikat ja häid praktikaid eesmärgiga toetada iga õppija arengut. Õppetooli liikmed on pädevad nõustamaks õpilasi, õpetajaid, kooli personali ning lapsevanemaid õppetöö koordineerimisel ja sobiva metoodika valikul; käitumis- ja õpiraskuste ületamisel. Koostööd tehakse ka väljaspool kooli olevate asutustega (nõustamiskeskused, rehabilitatsioonikeskusd, ülikoolid jt).

Õppetooli kuuluvad

Janne Sirel – eriklassi/õpiabirühma õpetaja, eripedagoog, õppetooli juht. e-post: janne.sirel@keilakool.ee

Diana Tarand - HEVKO

Kristiina Heimonen - sotsiaalpedagoog

Anu Martin – eriklassi õpetaja, eripedagoog

Ülle Lillestik – eriklassi õpetaja

Mari-Liis Bozzi – eriklassi õpetaja, eripedagoog

Marika Jegers - eripedagoog, õpiabirühma õpetaja

Hanna- Riina Klaos - eriklassi õpetaja, eripedagoog

Kadri Tomera – eriklassi õpetaja

Tiina Tampuu – sotsiaalpedagoog

Triinu Raissar – eriklassi õpetaja, eripedagoog