Kehalise kasvatuse õppetool

 

Telefon: 6755745

 

Õppetooli juht: Annika Ruven annika.ruven@keilakool.ee

 

Raul Rändla raul.randla@keilakool.ee

Sirje Tasso  sirje.tasso@keilakool.ee

Arvo Liivamägi         arvo.liivamägi@keilakool.ee

Ave Torm                 ave.torm@keilakool.ee

Irja Põlluveer            irja.põlluveer@keilakool.ee

Jaanus Väljamäe     jaanus.väljamäe@keilakool.ee

Rauno Neuhaus       rauno.neuhaus@keilakool.ee

Tauno Hausenberg  tauno.hausenberg@keilakool.ee

Tiia Tamsalu            tiia.tamsalu@keilakool.ee

Tarmo Kõrs             tarmo.kors@keilakool.ee

 

Vabastatud õpilane viibib alati tunni juures ja on vajaduse korral õpetaja abiline.