Keila Kooli juhtkond

Mait Tõitoja
direktori 
telefon: 6755 700
vastuvõtuaeg: N 8:30-10:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Ahti Noor
gümnaasiumi õppealajuhataja
telefon: 6755 704 
vastuvõtuaeg: T 8:00-10:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Helen Pert
7.-9. klasside õppealajuhataja
telefon: 6755 725
vastuvõtuaeg: N 8:00-10:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Heli Uustal
4.-6. klasside õppealajuhataja
telefon: 6755 705
vastuvõtuaeg: K 8:00-10:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Kaja Peetris
1.-3. klasside õppealajuhataja
telefon: 6755 740
vastuvõtuaeg: K 14:00-16:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Kai Rääst
mittestatsionaarse õppe õppealajuhataja
telefon: 6755 709
vastuvõtuaeg: T 14:00-15:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Diana Tarand
HEV-koordinaator
telefon:6755 716
vastuvõtuaeg: E 14:00-16:30 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Kai Kulbok
huvijuht 10.-12. klassis
telefon: 6755 714
vastuvõtuaeg: E 15:00-17:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Triinu Reedik (lapsehoolduspuhkusel)
Sigrid Oras 
telefon: 6755 700
huvijuht 4.- 9. klass
e-post: sigrid.oras@keilakool.ee
vastuvõtuaeg: E 13:00-14:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Reet Hanni
huvijuht 1.-3. klassis
vastuvõtuaeg: R 8:15-09:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Kadri Pihelo
kommunikatsioonijuht
vastuvõtuaeg: E 13:00-14:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Leelo Tamkivi
õpetajate esindaja