Keila Kooli juhtkond

Mait Tõitoja
direktori 
telefon: 6755 700
vastuvõtuaeg: N 8:30-10:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Ahti Noor
põhikooli ja gümnaasiumi õppejuht
telefon: 6755 700
vastuvõtuaeg: T 8:00-10:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Heli Uustal
põhikooli ja gümnaasiumi õppejuht
telefon: 6755 700
vastuvõtuaeg: K 8:00-10:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Kaja Peetris
algkooli õppejuht
telefon: 678 1133
vastuvõtuaeg: K 14:00-16:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Kai Rääst
mittestatsionaarse õppe õppejuht
telefon: 6755 709
vastuvõtuaeg: T 14:00-15:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Diana Tarand
HEV-koordinaator
telefon: 6755 700
vastuvõtuaeg: E 14:00-16:30 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Kai Kulbok
huvijuht 7.-12. klassis
telefon: 6755 714
vastuvõtuaeg: E 15:00-17:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
 
Annika Rannamaa
huvijuht 4.-6. klassis
telefon: 6755 714
vastuvõtuaeg: N 9:00-10:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)
 
Reet Hanni
huvijuht 1.-3. klassis
vastuvõtuaeg: R 8:15-09:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)