Loodusainete õppetool

 

Loodusainete õppetool korraldab õpetamist

bioloogias,

füüsikas,

geograafias,

keemias,

loodusõpetuses jt.

Põhikoolis on rõhk õpilasele baasteadmiste ja -oskuste andmisel. Nende ainete väljund gümnaasiumis avaldub enim reaal- ja ettevõtlussuunas õpetatavas.

Õppetegevust toetavad loodusainetes õppekäigud.

Loodusainete valdkonnas tehakse koostööd MTÜ Nõmme Loodusmajaga, RMK Aegviidu külastuskeskusega, Tallinna Botaanikaaia, MTÜ Saunja Loodushariduskeskusega jt.

 

Õppetooli juht: Siivi Holmberg

õpetajad:

Erki Haavasalu - keemia

Kairit Loodus – füüsika

Siivi Holmberg - bioloogia, loodusõpetus

Liina Inno - bioloogia

Inga Kangur - bioloogia, loodusõpetus

Olgert Laidsaar - füüsika

Einard Mändla – keemia

Ken Edvard Pikkorainen - geograafia

Lii Sepp - geograafia, loodusõpetus, bioloogia

Kristiin Valdre - loodusõpetus, geograafia

 

Ainealased üritused 2019/2020 õppeaastal

9. november 2019

Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. kl

29. november 2019

Maakondlik füüsika ja keemia viktoriin "Välk ja pauk" 8.-9. kl

3.-4. detsember 2019

Loodusainete kompleksne koolivoor 6.-12. kl

18. jaanuar 2020

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor

8.-12. kl

25. jaanuar 2020

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor

8.-12. kl

1. veebruar 2020

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor

6.-12. kl

11. veebruar 2020

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor

7.-12. kl

27. aprill – 5. juuni 2020

Keskkonnakuu (eriplaan) 4.-12. kl

Aprill – mai 2020

Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Keila Kooli õpilastele 2019/2020 (eriplaan)

4.-12. kl