Loodusainete õppetool

Loodusainete õppetool korraldab õpetamist

füüsikas,

keemias,

bioloogias,

geograafias,

loodusõpetuses,

keskkonnaõpetuses jt.

 

Loodusainete õppetool korraldab õpetamist

füüsikas,

keemias,

bioloogias,

geograafias,

loodusõpetuses,

keskkonnaõpetuses jt.

 

Põhikoolis on rõhk õpilasele baasteadmiste ja -oskuste andmisel. Nende ainete väljund gümnaasiumis avaldub enim reaal- ja ettevõtlussuunas õpetatavas.

Õppetegevust toetavad loodusainetes õppekäigud.

Loodusainete valdkonnas tehakse koostööd TTÜ-ga, Muraste Looduskooliga, Tallinna Botaanikaaiaga  jt.

 

Õppetooli juht: Ülle Vänto

 

õpetajad:

Inga Kangur – bioloogia

Liina Inno- bioloogia

Siivi Holmberg – bioloogia, loodusõpetus

Lii Sepp – geograafia, loodusõpetus, keskkonnaõpetus

Ülle Vänto – geograafia, loodusõpetus, globaliseeruv maailm

Einard Mändla – keemia, füüsika

Merit Baranin– füüsika

Olgert Laidsaar – füüsika

Erki Haavasalu – keemia, füüsika

Kristiin Valdre –loodusõpetus, geograafia

 

Ainealased  üritused 2017/2018 õppeaastal

 7. nov.2017.a.

 8. nov.2017.a.

 Loodusainete kompleksne koolivoor

 9.dets. 2017.a.

 Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor

 20. jaan. 2018.a.

 Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor

 27. jaan.2018.a

 Keemiaolümpiaadi  piirkonnavoor

  3. veebr. 2018.a.

 Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor

20.02. 2018.a

Keila Kooli õpilaskonverents.

Õpitubade korraldamine 7. klassidele

 30.04.-6.06. 2018.a.

 Keskkonnakuu (eriplaan)

 Juuni 2018

12.kl. kooli valikeksam

 3 * õ/a-s

2017-2018

 Geograafia teemapäevad (maakondlikud)

I teemapäev –Saue Güm.-s (nov)

II teemapäev –Keila Koolis (veebr.)

III teemapäev- Tabasalu Güm-s (aprill)

 2017/18

 Osalemine GLOBE projektis

 2017/18

 Füüsika ring