Loodusainete õppetool

Loodusainete õppetool korraldab õpetamist

füüsikas,

keemias,

bioloogias,

geograafias,

loodusõpetuses,

keskkonnaõpetuses jt.

 

Põhikoolis on rõhk õpilasele baasteadmiste ja -oskuste andmisel. Nende ainete väljund gümnaasiumis avaldub enim reaal- ja ettevõtlussuunas õpetatavas.

Õppetegevust toetavad loodusainetes õppekäigud.

Loodusainete valdkonnas tehakse koostööd TTÜ-ga, Muraste Looduskooliga, Tartu Observatooriumiga  jt.

 

Õppetooli juht: Ülle Vänto

 

õpetajad:

Inga Kangur – bioloogia, loodusõpetus

Geron Perens- bioloogia, loodusõpetus

Siivi Holmberg – bioloogia, loodusõpetus

Lii Sepp – geograafia, loodusõpetus, keskkonnaõpetus

Ülle Vänto – geograafia, loodusõpetus, globaliseeruv maailm

Einard Mändla – keemia, füüsika

Svetlana Sidorova – füüsika

Maimu Torn – füüsika

 

Ainealased  üritused 2016/2017 õppeaastal

 8. nov.2016.a.

 9. nov.2016.a.

 Loodusainete kompleksne koolivoor

 1o.dets. 2016.a.

 Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor

 21. jaan. 2017.a.

 Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor

 28. jaan.2017.a

 Füüsikaolümpiaadi  piirkonnavoor

  4. veebr. 2017.a.

 Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor

 17.04.-31.05. 2017.a.

 Keskkonnakuu (eriplaan)

 Juuni 2017

12.kl. kooli valikeksam

 3 * õ/a-s

 Geograafia teemapäevad (maakondlikud)

 2016/17

 Osalemine GLOBE projektis

 2016/17

 Füüsika ring