Matemaatika õppetool

Matemaatika teeb mõtlemise korda!

 

Õppetooli juht: Raili Haugas  – matemaatika 7.-12.klass

 

Õpetajad:

Katrin Aas – matemaatika 4.-9.klass

Tiina Arrak – matemaatika 4.-12.klass

Leelo Talistu – matemaatika 4.-9.klass

Katrin Kookmaa – matemaatika 4.-12.klass

Tiia Lepik – matemaatika 4.-9.klass

Mark-Hendrik Mäeste – matemaatika 4.-9.klass

Hellike Orav – matemaatika 4.-9.klass

Diana Rand informaatika 7.klass, uurimustöö alused 10.-11.klass

Helen Pert – matemaatika 4.-12.klassile (lapsehoolduspuhkusel)

 

Õpetajate konsultatsiooni ajad leiad siit.

Õpetajate e-maili aadressid leiad siit.

 

  • Keila Koolis õpetatakse  matemaatikat III kooliastmes diferentseeritult. Lisainfot diferentseerimise kohta loe siit.
  • Gümnaasiumis õpetatakse nn laia matemaatikat.  Lisainfot laia matemaatika ainekava kohta loe siit.
  • Informaatikas on läbivateks teemadeks erinevate arvutiprogrammide tundma õppimine, kontoritöö tarkvara kasutamine ning interneti kasutamine. Lisainfot informaatika ainekava kohta loe siit.
  • Uurimistöö alused - läbivateks teemadeks on uurimistöö olemus, uurimismeetodid ja –etapid, infootsing, viitamine, andmete töötlemine, analüüsimine ja tulemuste esitamine, töö vormistamine jms. Lisainfot uurimustöö aluste ainekava kohta loe siit. Lisaks loe uurimustöö vormistamise nõudeid siit.

 

Matemaatika üritused 2016/2017 õppeaastal

Matemaatika õppetool korraldab sel aastal

  • NUPUTA Harjumaa vooru Keila Koolis ja
  • koolisisest Pii-päeva

 

T, 13.12.2016

Matemaatika olümpiaadi koolivoor 7. – 12. klassile

T,  24.01.2017

Matemaatika olümpiaadi koolivoor 4.-6. klassile

jaanuar 2017

Matemaatika olümpiaadi Harjumaa voor 7. – 12. klassile 

16.02.2017

Nuputa Harjumaa voor Keila Koolis 5.-7.klass

märts 2017

Matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor 4.-6.klassile

14.03.2017

Rahvusvahelise Pii-päeva tähistamine Keila Koolis

märts 2017

Matemaatikavõistlus Känguru

N, 16.03.2017

12. klassi matemaatika proovieksam

aprill 2017

Nuputa Vabariiklik voor 5.-7.klass

T, 9.05.2017

6. klassi matemaatika tasemetöö

N, 11.05.2017

9. klassi matemaatika proovieksam

R, 12.05.2017

12. klassi matemaatika riigieksam

K, 7.06.2017

9. klassi matemaatika lõpueksam

 

 

Huvitav matemaatika

1.       Nature by Numbers    https://www.youtube.com/watch?v=kkGeOWYOFoA

2.       History of Mathematics   https://www.youtube.com/watch?v=hbhW2_mrwCw

3.       History of Mathematics    https://www.youtube.com/watch?v=cy-8lPVKLIo

4.       Why 360 Degree is 360    https://www.youtube.com/watch?v=inWnhZp_A-M