Keila Kooli Õpilasesindus

Keila Kooli õpilasesindus on aktiivsete 9.-12.klasside õpilaste ühendus, mille eesmärgiks on esindada õpilaste arvamusi ning muuta igapäevast koolielu omanäolisemaks ning elavamaks. Õpilasesindus on õpilaste õigus kooskõlas seadusega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. Õpilasesindus teeb koostööd õpetajate ning kooli juhtkonnaga, kus toimub info vahetamine, omavahelise diskussiooni arendamine, õpikeskkonna ja koolielu korraldamine ning arendamine, õpilaste vaba aja sisustamisele kaasaaitamine, õpimotivatsiooni tõstmine, vajadusel osalemine õppenõukogu töös.
 
Keila Kooli õpilasesindus koosneb 3-st meeskonnast: kooli sündmuste korraldamine (erinevad teemapäevad, diskod, show´d, aktused, kontserdid, õpilaste õigusted, mured, olmeprobleemid jne), kooliraadio HUGO ning infogrupp. Igal grupil on oma eestvedaja ning tugiõpetaja. Õpilasesinduse liige võib korraga kuuluda ka mitmesse meeskonda. Kogu tegevust koordineerivad president ja asepresident, kes koos meeskonnajuhtide ja abiturientide nõukoguga (3 valitud õpilast) moodustavad õpilasesinduse juhatuse.  Igal sügisel valitakse nendele ametipostidele uued inimesed.
 
Õpilasesinduse liikmeks võib saada selleks iga soovi avaldav 9.-12.klassi õpilane, kes tahab koolielu korralduses kaasa lüüa.