Oskusainete õppetool

Oskusainete õppetooli ülesanne on läbi viia õppetööd

  • käsitöös ja kodunduses,
  • tehnoloogiaõpetuses,
  • kunstiõpetuses,
  • joonestamises.

 

Õppetooli kuuluvad:

Heldin Pajumägi – õppetooli juht, käsitöö ja kodunduse õpetaja

Eve Hint – kunstiõpetuse õpetaja

Dinibek Izbatõrov – tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Külli Kalamees – käsitöö ja kodunduse õpetaja

Siiri Lepikult – kunstiõpetuse ja joonestamise õpetaja

Rene Pedai – tehnoloogiaõpetuse ja joonestamise õpetaja

 

Rahvakunst on osa rahvakultuurist, mida kunstiloominguna näeme tarbeesemete ja tööriistade, rõivaste, mööbli ning hoonete (enamasti elamute) vormis ja kaunistustes.

 

Käsitöö on tarbe- ja iluesemete valmistamine käsitsi, lihtsaid tööriistu kasutades. Klassikalised käsitöö liigid on silmuskudumine, õmblemine, heegeldamine ja tikkimine ning puidu ja metalli töötlemine (tänane tehnoloogiaõpetus). Käsitöö on tihedalt seotud kunstiga (disain). Käsitöös kasutatakse tihti traditsioonilisi töövõtteid, tööriistu ja kujunduselemente, kuid neid võidakse ühendada ka tänapäevastega.

 

Kõikides õppeainetes ühendame teoreetilised teadmised igapäevaelus vajalike praktiliste oskustega. Õpime tundma erinevaid materjale ja tehnikaid ning suudame neid oskuslikult kasutada. Läbi esemete (roogade) valmistamise arendame loomingulist eneseteostust. Õpime väärtustama kunstipärandit ja kaasaegset kunsti.

 

Loomingulisus, oskus luua oma kätega ilu ja omanäolisust meie ümber, võime jätkata ja edasi arendada rahvuslikku kunsti ja kultuuri – see on inimesele hinnaline rikkus kogu eluks. See annab ideid põnevaks eneseväljenduseks nii iseenda isiksusliku stiili kujundamisel, perele hubase kodu loomisel, ükskõik millisel erialal töötades, riigi ja ühiskonna arendamisel.