Sotsiaalainete õppetool

Sotsiaalainete õppetooli valdkonda kuuluvad

ajaloo,

ühiskonnaõpetuse,

inimeseõpetuse,

karjääriõpetuse,

aga ka

usundiloo,

filosoofia,

eneseloomise,

psühholoogia õpetamisega seonduvad tegevused.

 

Õppetooli kuuluvad õpetajad

Heli Israel – õppetooli juht, inimese- ja karjääriõpetuse õpetaja;

Marge Kannel – õppetooli juht, ajalooõpetaja;

Riho Kosenkranius – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja;

Kersti Lepik – inimeseõpetuse õpetaja;

Kaspar Koitjärv – ajalooõpetaja;

Allie Vernik – ajalooõpetaja;

Pille-Riin Noor – ajaloo- ja inimeseõpetuse õpetaja;

Kadri Ottis – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja;

Teele Jurtom-Lukašin – ajalooõpetaja;

Aileriin Lelov – ajalooõpetaja;

Kristina Vatter – kunstiajaloo õpetaja.

 

Inglise filosoof Francis Bacon (1561-1626) on ütelnud: „ Ajalooraamatud teevad targaks, luule vaimukaks, matemaatika nutikaks, loodusfilosoofia põhjalikuks, loogika ja kõnekunst osavaks väitlejaks."

 

Sotsiaalainete õpetamise eesmärgiks on kujundada õpilastes eakohaseid sotsiaalseid oskusi. Sotsiaalne pädevus sisaldab suutlikkust mõista sündmuste, muutuste ja otsustuste põhjusi ning tagajärgi, kultuurilist eripära ja inimõiguste ning demokraatia olemust. Õpilasi suunatakse kujundama ja väljendama oma arvamust, arendama kriitilist mõtlemist, hoolitsema enda füüsilise ja vaimse tervise eest, järgima üldtunnustatud käitumisreegleid, olema aktiivne kodanik, huvi tundma kogukonna, riigi ja maailma arengu vastu.