Töötajad

 

Kristi Värv, põhikooli- ja gümnaasiumimaja juhiabi-personalitöötaja, 6 755 700, kool@keilakool.ee

 

Svea Helene Lillep, põhikooli- ja gümnaasiumimaja juhiabi, 6 755 700, kool@keilakool.ee

 

Ester Israel, algkoolimaja juhiabi, 6 781 133, algkool@keilakool.ee

 

Kai Kulbok, huvijuht 10.-12. klass, 6 755 714, kai.kulbok@keilakool.ee

 

Reet Hanni, huvijuht 1.-3. klass, reet.hanni@keilakool.ee

 

Ülle Uibokand, tervishoiutöötaja põhikooli- ja gümnaasiumimajas, 6 755 711

 

Kristi Mäe, tervishoiutöötaja pargimajas, 6 781 441

(Vastuvõtuaeg E-R kl 9.00-13.00)

 

Helve Rehepapp, raamatukogu juhataja põhikooli- ja gümnaasiumimajas, 6 755 712

 

Elle Amor, raamatukogu juhataja algkoolimajas, elle.amor@keilakool.ee

 

Merike Kuklase, Keila Kooli Ehitajate tee 1 administraator, 6 755 743, merike.kuklase@keilakool.ee

 

Elle Hinnobert, Keila Kooli Ehitajate tee 1 administraator, 6 755 743, elle.hinnobert@keilakool.ee

 

Monika Jänes, Keila Kooli Ehitajate tee 1 administraator, 6 755 743, monika.janes@keilakool.ee

 

Johannes Linkholm, algkoolimaja valvur, 6755 708, johannes.linkholm@keilakool.ee

 

Ahti Noor, e-päeviku administraator, ahti.noor@keilakool.ee

 

Natali Ševtšenko, koolide toitlustusjuht Comlink OÜ, 6 755 715, kool@holeinone.ee