Keila Kool on TORE kool alates 2002. aastast

Läbi TORE ringi mänguliste tegevuste õpib noor

  • kuidas olla edukas ja igapäevaselt toimetulev,
  • paremat suhtlemisoskust ja- julgust,
  • tundma ja kontrollima paremini oma tundemaailma,
  • kujundama eneseväljendusoskust,
  • arendama ja austama iseend,
  • eluterveid väärtusi,
  • olema parem sõber ja klassikaaslane.

TORE ring sobib kõigile alates 4. klassist. Ringitund on igal neljapäeval kella 15.15 – 16.30.

Rohkem infot MTÜ Noorteühing TORE kohta www.tore.ee