Tunniplaan

 

 

Uurimistöödega seonduv info on kätte saadav Keila Kooli gümnaasiumi õppekavast peatüki number 5 alt!

 

12. klassi RIIGIEKSAMID

  • Eesti keele riigieksam, 24.04 kell 10:00 Aulas
  • Inglise keele riigieksam kirjalik, 02.05 kell 10:00 Aulas
  • Inglise keele riigieksam suuline, 05.05 
  • Matemaatika riigieksam, 12.05 kell 10:00 Aulas

 

9. klassi LÕPUEKSAMID

  • Eesti keele lõpueksam, 01.06 kell 10:00-13:00
  • Matemaatika lõpueksam, 07.06 kell 10:00-13:00
  • Lõpueksam valikaines, 13.06 kell 10:00 (võõrkeeles suuline osa 13.06-14.06)

 

 

22. aprillil kell 10.00 ruum O223 toimub konsultatsioon 12.klassile eesti keeles.

26.04 kell 17-19.30 ruum W208 toimub matemaatikas konsultatsioon ja järelvastamine.

Maikuus kõik kolmapäevad kell 17-19.30 ruum W208  toimub konsultatsioon ja järelvastamine.

Laupäevadel kell 16-17 ruum W208  toimub konsultatsioon ja järelvastamine.

 

20.10.16
 
 
 
2016/2017 vaheajad
 

24. – 31.10.16 sügisvaheaeg

23.12.16 – 02.01.17 jõuluvaheaeg

20. – 27.02.17 talvevaheaeg

17. – 24.04.17 kevadvaheaeg

07.06. – 31.08.17 suvevaheaeg, v.a. lõpuklassid

 
 
 
NB! Õpikud on vaja kindlasti tagastada, muidu ei ole võimalik uusi õpikuid laenutada.