Tunniplaan

 

Uurimistööde järelkaitsmine toimub 12.juunil kell 16:00

 

Mittestatsionaarse õppe lõpuaktus toimub 21.juunil kell 19:00

 

Neljapäeviti kell 17:00-20:00 matemaatika konsultatsioonid S207

 

______________________________________________

Uurimistöödega seonduv info on kätte saadav Keila Kooli gümnaasiumi õppekavast peatüki number 5 alt!

______________________________________________

 

12. klassi RIIGIEKSAMID

·         Eesti keele riigieksam, 16.04 kell 10:00 ruumis O-246

·         Inglise keele riigieksam kirjalik, 04.05 kell 10:00 ruumis O-246

·         Inglise keele riigieksam suuline, 10.05 ruumis O-241

·         Matemaatika riigieksam, 25.05 kell 10:00 ruumis O-246

·          

·         Gümnaasiumi koolieksam ühiskonnaõpetuses, 19.05 kell 9:00.

        Gümnaasiumi koolieksam geograafias, 9.06 kell 10:00 ruumis N-207.

 

 

 

·          

9. klassi LÕPUEKSAMID

·         Eesti keele lõpueksam, 01.06 kell 10:00-13:00 ruumis O-249

·         Matemaatika lõpueksam, 08.06 kell 10:00-13:00 ruumis W-208

·         Lõpueksam valikaines, 13.06 kell 10:00 (võõrkeeles suuline osa 13.06-14.06)

 

 

 

6.09.17
___________________________________
 
 
 
 

2017/2018 vaheajad

  • 23. – 29.10.17 sügisvaheaeg
  • 25.12.17 – 03.01.18 jõuluvaheaeg
  • 26.02 – 4.03.18 talvevaheaeg
  • 23. – 29.04.18 kevadvaheaeg
  • 08.06. – 31.08.18 suvevaheaeg, v.a. lõpuklassid
 
 
 
NB! Õpikud on vaja kindlasti tagastada, muidu ei ole võimalik uusi õpikuid laenutada.