Toitlustamine Keila Koolis

Keila Kooli 1.-6. klasside õpilaste toiduraha doteerib kohalik omavalitsus.

Keila Kooli 7.- 12. klasside õpilaste toiduraha maksmine toimub ülekandega toitlustaja arvele, mille maksumus ühe toidukorra (prae) eest on 0.64 eurot. 

 

Keila Kooli algkoolimaja toitlustaja:

OÜ Päikseketas

Arveldusarve : SWEDPANK EE212200001120246413

Selgitusse märkida õpilase nimi, klass ja millise kuu eest tasutakse.

Juhul kui õpilane jääb puuduma, palume teatada algkoolimaja söökla telefonile 678 1006

 

Keila Kooli põhikooli- ja gümnaasiumimaja toitlustaja:

Comlink OÜ

Arveldusarve : EE621010220246456220

Selgitusse märkida õpilase nimi, klass ja millise kuu eest tasutakse.

 

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilasel on võimalik riigi poolt rahastatuna 1,00 eurot süüa iga päev tasuta suppi.

Prae soovimise puhul tuleb juurde maksta 0.64 eurot (prae täishind 1,64) või 1,42 eurot (prae täishind 2,42 eurot ja praadi pakutakse alates kella 12.30-st) olenevalt prae maksumusest päevas.

Järgneva kuu toiduraha tasutakse hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks.

Juhul, kui õpilane jääb puuduma, palume teatada põhikooli- ja gümnaasiumimaja toitlustajale 555 326 38 või  e-posti aadressile kool@holeinone.ee.

 

 

Septembrikuu toiduraha on 20 päeva eest 12,80 eurot (maksta hiljemalt 25.augustiks).

Oktoobrikuu toiduraha on 18 päeva eest 11,52 eurot.

Novembrikuu toiduraha on 22 päeva eest 14,08 eurot.

Detsembrikuu toiduraha on 15 päeva eest 9,60 eurot.
 
Jaanuarikuu toiduraha on 20 päeva eest 12,80 eurot.
 
Veebruarikuu toiduraha on 16 päeva eest 10,24 eurot.
 
Märtsikuu toiduraha on 20 päeva eest 12,80 eurot.
 
Aprillikuu toiduraha on 16 päeva eest 10,24 eurot.
 
Maikuu toiduraha on 22 päeva eest 14,08 eurot.
 

 

Pikapäevarühma toitlustamine:

Pikapäevarühma toidukorra maksumus on 0.70 eurot.

Maksta saab kuu kaupa toitlustaja arvele, maksekorraldusse palume lisaks lapse nimele ja klassile kirjutada märksõna "pikapäevarühm".

Pikapäevarühma toiduraha võib maksta ülekandega (selgituses pikapäevarühm, lapse nimi, klassvõi kohapeal sularahas. Iga tasutud päeva kohta väljastatakse üks talong, mida laps saab vastavalt vajadusele kasutada. Talongid kehtivad kooliaasta lõpuni.

 

Järgmise kuu pikapäevarühma toiduraha palume maksta eelneva kuu 25. kuupäevaks