Toitlustamine Keila Koolis

 

Kellel jäi kevadel ettemakstud toiduraha, siis see kandub sügisesse edasi. Toidurahadega seotud probleemide korral palun ühendust võtta kool@holeinone.ee.

 

1.-8. klass

Õpilasel on riigi ja omavalitsuse poolt rahastatuna võimalik süüa 1.80€ eest päevas.

Samal päeval teist korda süües tuleb tasuda vastavalt supi eest 1€ , prae eest 1.80 (kallima prae eest 2.60).

9.-12. klass
Õpilasel on võimalik süüa KAS 1 supp 1.05€ (mille eest tasub riik) VÕI 1 praad hinnaga 1.80€ (millest 1.05€ tasub riik ja 0,75€ lapsevanem). Kallima praad 2,60€
Samal päeval teist korda süües tuleb tasuda supi või prae täismaksumus. 

 

Keila Kooli algkoolimaja toitlustaja:

OÜ Päikseketas

Arveldusarve : SWEDPANK EE212200001120246413

Selgitusse märkida õpilase nimi, klass ja millise kuu eest tasutakse.

Juhul kui õpilane jääb puuduma, palume teatada algkoolimaja söökla telefonile 678 1006 või paikse.ketas@hot.ee.

 

Keila Kooli põhikooli- ja gümnaasiumimaja toitlustaja:

Comlink OÜ

Arveldusarve : EE621010220246456220

Selgitusse märkida õpilase nimi, klass ja millise kuu eest tasutakse.

 

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilasel on võimalik riigi poolt rahastatuna 1,05 eurot süüa iga päev tasuta suppi.

Prae soovimise puhul tuleb juurde maksta 0.75 eurot (prae täishind 1,80) või 1,60 eurot (prae täishind 2,60 eurot ja praadi pakutakse alates kella 12.30-st) olenevalt prae maksumusest päevas.

Järgneva kuu toiduraha tasutakse hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks.

Juhul, kui õpilane jääb puuduma, palume teatada põhikooli- ja gümnaasiumimaja toitlustajale 555 326 38 või  e-posti aadressile kool@holeinone.ee.

 

Septembrikuu toiduraha on 21 päeva eest 15,75 eurot (maksta hiljemalt 25.augustiks).
 
Oktoobrikuu toiduraha on 17 päeva eest 12,75 eurot.
 
Novembrikuu toiduraha on 21 päeva eest 15,75 eurot.
 
Detsembrikuu toiduraha on 16 päeva eest 12,00 eurot.
 
Jaanuarikuu toiduraha on 20 päeva eest 15,00 eurot.
 
Veebruarikuu toiduraha on 15 päeva eest 11,25 eurot.
 
Märtsikuu toiduraha on 23 päeva eest 17,25 eurot.
 
Aprillikuu toiduraha on 16 päeva eest 12,00 eurot.
 
Maikuu toiduraha on 21 päeva eest 15,75 eurot.
 
 

 

Pikapäevarühma toitlustamine:

Pikapäevarühma toidukorra maksumus on 0.70 eurot.

Maksta saab kuu kaupa toitlustaja arvele, maksekorraldusse palume lisaks lapse nimele ja klassile kirjutada märksõna "pikapäevarühm".

Pikapäevarühma toiduraha võib maksta ülekandega (selgituses pikapäevarühm, lapse nimi, klassvõi kohapeal sularahas. Iga tasutud päeva kohta väljastatakse üks talong, mida laps saab vastavalt vajadusele kasutada. Talongid kehtivad kooliaasta lõpuni.

 

Järgmise kuu pikapäevarühma toiduraha palume maksta eelneva kuu 25. kuupäevaks