« Tagasi

Koolikorraldus alates 1. märtsist

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 19.02.2021 korraldusest nr 82 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõikest 3 on Keila Koolis korraldatud õpe järgmiselt:

1. Alates 01. märtsist kuni 05. märtsini 2021 viibivad distantsõppel 5.-12. klasside õpilased.

2.  Alates 01. märtsist jätkavad kontaktõppel:

  • 1.- 4. klasside õpilased
  • 5.- 9. klasside hariduslike erivajadustega õpilased, sh tõhustatud- ja eritoeklasside õpilased.