« Tagasi

Väärikate ülikool

MTÜ Keila piirkonna väärikate ülikool (MTÜ KPVÜ) registreerimisnumber 80356679 töötab Keila Kooli ruumides alates 2013.aastast.

Väärikate ülikooli kuulajateks on registreerunud ligi sada eakat Keila linnast ja selle ümbruskonnast. Loengud toimuvad reeglina kaks korda kuus. Toimuvad inglise keele, soome keele ja käsitöökursused, Varasemalt on toimunud vesiaeroobika ring ning arvutiõpe.

Väärikate ülikooli poolt korraldatud loengud ja õpitoad on avatud kõigile huvilistele.

Keila piirkonna väärikate ülikooli tegevusi on rahastanud rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest ning Keila linn.

Loengute ja õpitubade korraldamise jaoks on Keila Kool võimaldanud tasuta tööruumid ja vajamineva tehnika.

Keila piirkonna väärikate ülikooli tegevuse kaudu viiakse kohapeal ellu Aktiivse vananemise riikliku arengukava ülesandeid, samuti Keila linna arengukavas olevaid elukestva õppe teostamise nõudeid.

MTÜ juhatusse kuuluvad Zinaida Rajamäe ja Mairoos Kala.

Keila piirkonna väärikate ülikoolil on sõlmitud koostööleping Tartu Ülikooli väärikate ülikooliga.

Kontaktisik on Mairoos Kala, 56615241 ja mairoos.kala@keilakool.ee.