« Tagasi

Väike suurel külas

Kolmapäeval, 23.oktoobril väisas Harjumaa suurimat üldhariduskooli üks õige väike kool Läänemaalt - Oru kool, kus õpilasi 150 ringis.

 Õppealajuhataja Heli Uustal viis külalised alustuseks maja tutvustavale ringkäigule. Uurimist, vaatamist ja küsimusi jagus nii õppetöö, õpilaste, õpetajate kui ruumide kohta.

Kohtumisel kooli direktori Mait Tõitojaga tunti huvi, kuidas nii suur maja ühtse perena toimib ja millised on valupunktid. Räägiti söögivahetundidest, erivajadusega õpilastest, korrapidamisest, huviringidest  – ühesõnaga kõigest, mis kuulub igapäevase koolielu juurde. Samas tõdeti,  et vaatamata suuruse vahele, on paljud probleemid ja ka rõõmud sarnased.  

Oru kooli direktor Andres Kampmann kinkis aga Mait Tõitojale  suure vihmavarju, sest on ju kooli direktori üks ülesanne pakkuda „vihma" ehk halbade emotsioonide eest  varju nii õpetajatele kui õpilastele.