Külmapühadest

 

Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele jmt taolistele küsimustele leiab vastuse sotsiaalministri määrusest "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele".

Nimetatud määruse § 9 lõige 3 ütleb, et õppetunnid võib 1.-6. klassis ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on miinus 20 ºC ja madalam ning 7.-9. klassis miinus 25 ºC ja madalam. Igal juhul on Keila Kooli uksed avatud, puudujate arvust lähtuvalt õppetööga edasi ei minda ja pigem korratakse. Lapsevanem otsustab ise, kas õpilane saadetakse kooli või mitte.

 

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehelhttp://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

 

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC ning 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC.

Kehalise kasvatuse tunnist vabastamine tähendab alati kehalise kasvatuse tunnist füüsilisest tegevusest vabastamist. Kehaline kasvatus on kooli õppekava õppeaine nagu iga teinegi ning ainest vabastamist üldjuhul pole.