Vastuvõtt 1. klassi õppeaastaks 2019/2020

10.04.19

 

I KLASSI REGISTREERIMINE

 

Alates 1. märtsist alustame õpilaste registreerimist 1.klassidesse. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku taotluse aadressil  keila.ope.ee/vastuvott või kohapeal. Taotlusi võetakse vastu Keila Kooli algkoolimaja kantseleis tööpäeviti kell 8.00-16.00.

Vajalikud dokumendid:

* Lapse sünnitunnistuse / passi / ID-kaardi koopia     

* Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia

* Koolivalmiduse kaart koolieelsest lasteasutusest (saab lasteasutusest lahkudes)

Tervisekaardi ja dokumendi foto palume kooli tuua augustikuu jooksul.

1. klass registreerime Keila linna sisse kirjutatud lapsi. Muude omavalitsuste lapsi registreerime vabadele kohtadele alates 29. augustist.

 

Muusika süvaõppeklassi soovijatele toimuvad  katsed (vabad on veel mõned kohad poistele)

Täiendav info tiia.peenmaa@keilakool.ee

Tantsuklassi soovijatele toimuvad katsed (vabad on veel mõned kohad poistele)

Täiendav info kaia.karner@keilakool.ee

 

Logopeedi vastuvõtud toimuvad  12.03 kell 14.15 – 17.00 ja  2. aprill kell 14.15- 17.00;

 

Vajalik on eelregistreerimine (tel 675 5706) katsetele ja logopeedi vastuvõtule, sest iga lapse jaoks on kindel aeg.

 

KOOLIUUSIKUTE PÄEV  toimub 13.aprillil kell 11.00. Ootame koolitulevaid lapsi algkoolimajja koolitundi. Vanematele on infotund. Kogunemine ja registreerimine 10.45. Kaasa palume võtta harilik pliiats ja värvipliiatsid.

 

NB! Juhul kui meil puudub info koolituleva lapse kohta (esitamata koolivalmiduse kaart/ei ole osalenud kooliuusikute päeval/ei ole käinud logopeedi vestlusel), kutsub kool lapse koos vanemaga tutvumisvestlusele.

Vestlused toimuvad 10.-14. juuni. Lapsi, kelle kohta infot ei ole, ei panda enne vestlust klassinimekirja.

 

MUUSIKA SÜVAÕPPEKLASSI VASTUVÕTUTINGIMUSED

Muusika süvaõppeklassi võetakse õpilasi vastu vastavalt musikaalsuse katsete tulemustele. Lapsed sooritavad musikaalsustunnetuse harjutustiku.

 

TANTSUKLASSI VASTUVÕTUTINGIMUSED

Tantsuklassi võtame vastu õpilasi, kel lisaks soovile tantsida on hea rütmitunnetus, rutiinitaluvus ja distsipliinitunne.  Registreerimispäevadel ootavad tantsuõpetajad soovijaid saali, et koos tantsida ja rütmiharjutusi teha.

 

MUUSIKA- JA TANTSUKLASSI VÄLJUNDIKS ON KOOLI ESINDAMINE ERINEVATEL ÜRITUSELT. See eeldab ka perede valmisolekut lapsi esinemistel saata ja hoolitseda esinemisrõivaste eest.

 

VÄIKEKLASSI JA ÕPIRASKUSTEGA ÕPILASTE KLASSI VASTUVÕTU TINGIMUSED

Lapsi võetakse väikeklassi ja õpiraskustega õpilaste klassi vastu vanema soovil ja spetsialistide soovitusel. Õpilastel on vajalik erispetsialisti soovitus ja vastavalt klassile koolivälise nõustamismeeskonna otsus. Vajalikku infot saab Rajaleidja nõustamiskeskusest  www.rajaleidja.ee.

  

Hea lapsevanem, kui Te olete esitanud taotluse Keila Kooli, aga olete otsustanud, et Teie laps asub õppima mujal, siis palume meid sellest koheselt teavitada tel 675 5706.

 

Toimetaja: KADRI PIHELO