Võõrkeelte õppetool

Võõrkeelte õppetool korraldab õppimist ja õpetamist

  • inglise keeles,
  • saksa keeles,
  • vene keeles,
  • hispaania keeles.

 

 

Inglise keel

Leila Must

2.- 4. klassi inglise keele õpetaja, e-post:  leila.must@keilakool.ee

Inglise keelt õpetan alates 1994.a.

Õpetamise põhimõte on, et iga koolitunni kasutegur oleks maksimaalne ja et kõik õpilased oleksid tunnis aktiivsed. Püüan ise õppida läbi iga kogemuse, kuulda südametunnistuse häält, olla nõudlik nii enda ja teiste suhtes. 

Mulle meeldib viibida looduses, pean tähtsaks ümbritseva looduskeskkonna mõistmist.

 

Eve Salmistu

Lõpetasin Tartu Riiklikus Ülikoolis (nüüdne Tartu Ülikool) inglise keele ja kirjanduse eriala 1985. aastal. Keila koolis töötasin aastatel 1988-1997 ja uuesti alates 2004. aastast. Tunde annan nii põhikooli kui ka gümnaasiumi osas.

 

Karoline Säde

Töötan Keila Koolis inglise keele õpetaja 2010. aastast. Olen Keila Gümnaasiumi vilistlane ning seeläbi olen Keilaga ka suurema osa oma elust seotud olnud. Inglise keele õpinguid alustasin kolmandas klassis ja peale gümnaasiumi lõpetamist jätkasin oma haridusteed Tallinna ja Tartu Ülikoolis. Inglise keel on olnud minu jaoks ukseks maailma ning soovin, et minu õpilaste jaoks oleks võõrkeeleoskus abiks oma unistuste täitmisel. E-post: karoline.sade@keilakool.ee

 

Tiiu Pikpoom

Inglise keele õpetaja. Olen õpetamisega tegelenud alates 1969. Aastast. Huvitavamad  tööd väljaspool koolitööd: osalemine Comeniuse projektides 1998-2004, töö inglise keele õppekomplekti WOW 3, WOW 4 kaasautorina.

Mind iseloomustavad märksõnad: nõudlikkus enda ja teiste suhtes, sõbralikkus, õiglus, iseseisvus, uudishimu

 

Marina Kopijetskaja

Töötan Keila Koolis alates 2006. aastast. Õpetan inglise keelt põhikoolis( 4.-9.klassini).

Olin 2010. aastal Keila Kooli kõige sõbralikum õpetaja ja 2011. aastal Keila Kooli aasta õpetaja.

Olen olnud Hollandi õpilasvahetuse projekti üks koordinaatoreid.

Olen sõbralik, hooliv ja täpne.

Hobideks on ristsõnade lahendamine, reisimine ja käsitöö.

 

Reet Pudan

Olen klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja. Õpetan inglise keelt I ja II kooliastmes. Sündinud ja kasvanud olen Tallinnas. Keila Kooli algkoolimajaga ja Keilaga olen seotud alates 1986. aastast. Oma töös pean väga oluliseks enesetäiendamist. Keelealaselt on mind palju arendanud osalemine erinevate Euroopa koolide projektide töös: Comenius, ODS, PUMO, Organic.Lingua.

Inglise keele õpetamisel pean väga oluliseks suhtlemisoskuse arendamist ja tööd sõnavaraga. Tundides kasutan palju aktiivõpet.

Õpetajana olen hooliv, õpilaste individuaalsust ja loovust arvestav, aga ka nõudlik ja järjekindel.

Huvialadeks on loodus, reisimine, käsitöö ja kunst.

 

Reet Saard

Õpetan inglise keelt nii põhikooli kui ka gümnaasiumi osas. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse eriala.

Õpetamisel pean oluliseks suhtlemisoskuse arendamist ja seoseid erinevate õppeainete vahel. Möödunud suvel täitus üks mu unistustest reisida Suurbritannias.

  

Anneli Vallaste

Olen pärit Lääne-Virumaalt Rakverest. 1996 lõpetasin Rakvere Reaalgümnaasiumi. Inglise keelt ja pedagoogikat olen õppinud Tallinna Ülikoolis. Õpetajana töötan alates 2003. aastast. Keila Kooli tulin tööle 2010. aastal. 

Ma armastan väga oma tööd. Mulle meeldib laste ja noortega suhelda. Õpetada on tore, sest seda tehes õpid ka ise iga päev midagi uut.

Vaba aega meeldib mulle veeta looduses käies matkamas metsas või rabas. 

 

Äli Hanna Teeääre

Inglise keele õpetaja ja klassijuhataja

Hakkasin õpetajaks 4-aastaselt, kui sündis minu väike õde. Tänaseks tean, et inimestega tarkust vahetada ja vastastikku inspireerida ongi mu lemmiktegevus siin ilmas.

 

Piret Hunt

Töötan Keila Koolis inglise keele õpetajana. Olen selle sajandi algusest aidanud inglise keelt omandada nii lastel kui täiskasvanutel. Lisaks keele õpetamisele tegelen ka tõlketööga. 

Mulle meeldib juhtida õpilasi selles suunas, et nad suudaksid ja oskaksid ka iseseisvalt õppida

 

Margarita Ümarik

Olen Keila Kooli inglise keele õpetaja ja samuti 6. a klassijuhataja. 2017. aastal sain magistrikraadi Tallinna Ülikoolis kirjaliku tõlke erialal. Lisaks olen lõpetanud Haapsalu Kolledžis inglise keele ja kultuuri eriala. E-post: margarita.umarik@keilakool.ee Olen veendunud selles, et keeli vaikides selgeks ei saa. Practice makes perfect. Harjutamine teeb meistriks.

 

Anni Toom

Õpetan alates 2000. aastast inglise keelt põhikoolis. Minu otsus saada võõrkeele õpetajaks sündis 1995. aastal, kui käisin 11. klassis. Selle otsuseni jõudsin suuresti tänu oma üliägedale saksa keele õpetajale, kes oli väga nõudlik, kuid samas äratas aine vastu huvi ja korraldas mitmeid õpilasvahetusi. Loogilise sammuna astusin Tallinna Pedagoogika Ülikooli , et saada saksa keele õpetajaks ning lõpetasin ülikooli gümnaasiumi saksa keele ja põhikooli inglise keele õpetajana. Saatuse tahtel sattusin õpetama inglise keelt ja ma armastan oma tööd väga. Kunagi kirjutas üks minu õpilane minu kohta, et ma olen õpetaja, kes päriselt tahab, et õpilased keele selgeks saaksid. Jah, ma päriselt tahan seda!


Angela Saard

1995. aastal lõpetasin Tartu Ülikooli filoloogia teaduskonna. Keila Koolis asusin tööle 2015.aastal. Olen alati nõus vastu võtma uusi ja minu jaoks huvitavaid väljakutseid. Võimalus õpetada rändetaustaga õpilasi pakub mulle huvi.
Alates 2018.sügisest olen Keila Koolis inglise keele õpetaja ja 4.g klassi juhataja.


Helle Turmen

Lõpetasin Tartu Riikliku  Ülikooli inglise keele ja kirjanduse erialal . Keila Koolis töötan alates 1972.aastat. Tunde olen andnud nii põhikoolis kui keskkoolis.


Andres Sepp

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli Rekreatsioonikorralduse eriala aastal 2017. Juba ülikooli aastatel käisin vabatahtlikuks Ghanas, kuhu hiljem veel korduvalt sattusin reisijuhina. Peale Aafrika perioodi töötasin kaks aastat The Essington School of Darwin (Darwin, Austraalia), kus olin tegus loodusteaduste majas troopiliste loomade talitajana ning klassiruumis ka nende käekäigust rääkimas. Samuti olin assistent-õpetaja koolinoorte rekreatiivsetel väljasõitudel. Aastal 2013 asusin elama Kolumbiasse, kus töötasin inglise keele akadeemias Focus ning alates 2015 inglise keele õppejõuna Universidad Autónoma de Nariño ja Universidad Cooperativa de Colombia ülikoolides.


Täna aga olen 6. klasside inglise keele õpetaja Keila koolis ning minu eesmärgiks on   motiveerida noori rohkem inglise keelt kasutama oma igapäeva tegemistes.


Erika Klement

Olen pärit õpetajate "klannist": ema-isa, noorem õde, tütar. Alates 17.eluaastast, kogu oma täiskasvanu ea, olen õpetanud inglise keelt (v.a. 2 viimast aastat pensionäripõlve).

Kuuldes, et Keila Koolis on ootamatult vaja õpetajat, otsustasin end veidi üles turgutada ja oma teadmisi lastele jagada.

Hobid: koori- ja vokaalmuusika, tugitoolisport, film, reisimine (viimati sai ka tükike Gröönimaast "ära hammustatud").


Vene keel

Maia Bašarenko

1989.a lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli. Hiljem lõpetasin Tallinna Ülikooli ja sain pedagoogikamagistri kraadi. Töötan õpetajana selleks, et maailma paremaks muuta.

  

Aurika Lukjanova

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi. Töötan Keila Koolis 34. aastat vene keele õpetajana. Olin siin koolis õppimise ajal ka pedagoogilisel praktikal. Töö õpilastega on minu jaoks väga huvitav, kuna iga päev toob midagi uut.

Keila Kooli on lõpetanud ka minu ema (esimene lend) ja kaks tütart. 

 

Galina Žukova

Mina olen vene keele õpetaja. Lõpetasin Tallinna Pedagoogilise Instituudi (praegu Tallina Ülikool) ja asusin tööle Keila 1. Keskkooli. Ma töötan põhikoolis, gümnaasiumis ja veel Keila Kooli õhtuses osakonnas.


Alla Kolodijeva

Lõpetasin Tallinna Pedagoogilise Instituudi (praegune Tallinna Ülikool). Töötan vene keele õpetajana 1979.aastast, Keila Koolis töötan teist aastat. Tunde annan nii põhikooli kui ka gümnaasiumi osas.

 

Jelena Suhhanova

Olen õppinud vene keele kui emakeele õpetajaks. Hiljem õppisin juurde vene keele kui võõrkeele õpetajaks Tallinna Ülikoolis. Töötan koolis juba 15 aastat ja mulle meeldib see. Loodan ja usun, et nii ka jätkub.


Aire Brandmeister

Olen Keila Kooli vilistlane, 1989 aastal lõpetasin tallinna Pedagoogilise Instituudi vene keele õpetaja eriala ja sellest ajast töötan õpetajana.

Keila Koolis olen töötanud 1996-2002 ja nüüd uuesti aastast 2018. Õpetan vene keelt 6.-12. Klassides ja olen ka klassijuhataja.


Olga Petrosjan

Keila Kooli asusin tööle vene keele õpetajana 2018. aastal.

Olen töötanud vene keele ja kirjanduse õpetajana üle kahekümne aasta. Kuus aastat olen õpetanud vene keelt kui võõrkeelt. Olen tänulik oma õpilastele selle eest, et nad aitavad mul kasvada koos nendega.

Pean oluliseks, et noored mõistaks – keele omandamine ei ole eesmärk vaid vahend... Keel on vahend läbi löömiseks äris, kultuuri alal, poliitikas. Iga omandatud keelega suurenevad meie võimalused enam ja enam.


Hispaania keel


Irene Montenegro Santamaria

Olen pärit Kolumbiast ja Eestisse asusin elama aprillis 2019. 

Minu elukutseks on jooga ringide ning holistiliste teraapiate läbiviimine. Keila koolis annan hispaania keele tunde.

 

 

Saksa keel


Michael Kirschinger

Mul on õnn, et saan õpetada oma emakeelt. Juba 1993. aastal sattusin Eestisse. Lõpetasin Tartus religioonipedagoogika eriala 2001. aastal ja Tallinnas kaheaastase kursuse, saksa keel kõrvalainena 2003 aastal. Olen õpetaja olnud alates 2001. Aastast. Õnn õpetada on olnud juba mitmetes erinevates koolides sh Põltsamaa Ühisgümnaasiumis, Tallinna Arte Gümnaasiumis, Loo koolis ja Kadrioru Saksa Gümnaasium. Kadrioru Saksa Gümnaasiumis vastutasin projektide eest ja organiseerisin öpilasvahetusi.

Olen õppinud eesti keelt praktikas ja veendunud, et keeletundides peaksid õpilased saama võimaluse võimalikult palju õpitavas keeles kuulata ja rääkida, omandades seekaudu keelt praktiseerides.