Võõrkeelte õppetool

Võõrkeelte õppetool korraldab õppimist ja õpetamist

  • inglise keeles,
  • saksa keele,
  • vene keeles,
  • hispaania keeles.

 

Õpetajad

Maia Bašarenko

1989.a lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli. Hiljem lõpetasin Tallinna Ülikooli ja sain pedagoogikamagistri kraadi. Töötan õpetajana selleks, et maailma paremaks muuta.

 

Urve Paltser

Olen õpetanud Keila koolis alates 1972. aastast meditsiini, bioloogiat, anatoomiat. Alates 1984. aastast vene keelt ja inglise keelt. Oleme koos õpilastega korraldanud maskeraade, viktoriine, tervisepäevi, matku, Hollandi õpilasvahetust, Taani õpilasvahetust, võõrkeelepäevi, palju reisinud.

Mulle meeldivad uudishimulikud  ja tegusad lapsed, kes  ei karda vaeva näha, et targemaks saada. Olen alati tahtnud mõista õpilast, olla tema vastu aus ja õiglane, et tema silm säraks ning meel rõõmus oleks.

Arvan, et õppimine on tõsine töö ja teadmised on need, mida keegi meilt ära võtta ei saa.

 

Pille Savisaar   

Olen Keila Kooli vilistlane. Lõpetasin  Tartu Riikliku Ülikooli vene filoloogina.
Olen ajaloo, poliitika ja kunstiajaloo huviline. Vaba aja veedaksin kunstinäitustel, teatris 
ja raamatuid lugedes. Armastan kaunist loodust  ja elamuslikke reise.

 

Leila Must

2.- 4. klassi inglise keele õpetaja, e-post:  leila.must@keilakool.ee

Inglise keelt õpetan alates 1994.a.

Õpetamise põhimõte on, et iga koolitunni kasutegur oleks maksimaalne ja et kõik õpilased oleksid tunnis aktiivsed. Püüan ise õppida läbi iga kogemuse, kuulda südametunnistuse häält, olla nõudlik nii enda ja teiste suhtes. 

Mulle meeldib viibida looduses, pean tähtsaks ümbritseva looduskeskkonna mõistmist.

 

Aurika Lukjanova

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi. Töötan Keila Koolis 26. aastat vene keele õpetajana. Olin siin koolis õppimise ajal ka pedagoogilisel praktikal. Töö õpilastega on minu jaoks väga huvitav, kuna iga päev toob midagi uut.

Keila Kooli on lõpetanud ka minu ema (esimene lend) ja kaks tütart. 

 

Eve Salmistu

Lõpetasin Tartu Riiklikus Ülikoolis (nüüdne Tartu Ülikool) inglise keele ja kirjanduse eriala 1985. aastal. Keila koolis töötasin aastatel 1988-1997 ja uuesti alates 2004. aastast. Tunde annan nii põhikooli kui ka gümnaasiumi osas.

 

Karoline Säde

Töötan Keila Koolis inglise keele õpetaja 2010. aastast. Olen Keila Gümnaasiumi vilistlane ning seeläbi olen Keilaga ka suurema osa oma elust seotud olnud. Inglise keele õpinguid alustasin kolmandas klassis ja peale gümnaasiumi lõpetamist jätkasin oma haridusteed Tallinna ja Tartu Ülikoolis. Inglise keel on olnud minu jaoks ukseks maailma. Olen reisinud läbi Ameerika Ühendriikide ning hobi korras tegutsen ka vabakutselise ajakirjanikuna nii Eesti kui ka välismaistes meediaväljaannetes kajastades Eesti ratsasporti. Soovin, et minu õpilaste jaoks oleks võõrkeeleoskus abiks oma unistuste täitmisel! E-post: karoline.sade@keilakool.ee

 

Tiiu Pikpoom

Inglise keele õpetaja.

Olen õpetamisega tegelenud alates 1969. aastast.

Huvitavamad  tööd väljaspool koolitööd: osalemine Comeniuse projektides 1998-2004, töö inglise keele õppekomplekti WOW 3, WOW 4 kaasautorina

Mind iseloomustavad märksõnad: nõudlikkus enda ja teiste suhtes, sõbralikkus, õiglus, iseseisvus, uudishimu

 

Kaarin Birkan

Olen põhikooli ja gümnaasiumi saksa keele õpetaja (päevases ja õhtuses osakonnas).

Miks on tänapäeval vaja osata saksa keelt? Põhjuseid võib tuua mitmest erinevast aspektist lähtuvalt.

Praktiline aspekt: hea saksa keele oskus loob täiendavaid eeldusi edukaks konkureerimiseks tööturul.

Kultuuriline aspekt: saksa keele ja kirjandusega tutvudes suudad paremini tundma õppida ka eesti varasemat kultuurilugu, mis on tihedalt läbi põimunud baltisaksa kultuuriga.

Silmaringi aspekt: saksa keelt osates avardub oluliselt maailm ja tutvusringkond. Võimaldab probleemideta reisida ja suhelda olulistes Euroopa riikides nagu Saksamaa, Austria, Šveits ja Luksemburg, luua uusi ja huvitavaid kontakte.

 

Marina Kopijetskaja

Töötan Keila Koolis alates 2006. aastast . Õpetan inglise keelt põhikoolis( 4.-9.klassini).

Olin 2010. aastal Keila Kooli kõige sõbralikum õpetaja ja 2011. aastal Keila Kooli aasta õpetaja .

Olen Hollandi õpilasvahetuse projekti üks koordinaatoreid .

Olen 6.e klassi juhataja.

 

Galina Žukova

Mina olen vene keele õpetaja. Lõpetasin Tallinna Pedagoogilise Instituudi (praegu Tallina Ülikool) ja asusin tööle Keila 1. Keskkooli. Ma töötan põhikoolis, gümnaasiumis ja veel Keila Kooli õhtuses osakonnas.

 

Karin Tümanok

Olen töötanud õpetajana alates 1988. aastast. Inglise keelt õpetan 1994. aastast. Saada keeleõpetajaks oli minu suur unistus ja nüüd olen selle kandja. Arvan, et õpetajatöö on suur ja vastutusrikas looming, mille lõpptulemus seisneb õpetaja ja tema õpilaste koostöös. Mulle meeldib koolitöö, meeldivad minu õpilased ja nendega koos toimetamine. Olen õnnelik, et paljud minu õpilased on valinud tulevaseks elukutseks just inglise keele õpetaja töö. Ka mind on õpilased palju õpetanud ning selles peitubki koos teelolemise võlu.

 

Meryt Kender

Olen Keila Kooli inglise keele õpetaja. Lõpetasin Tartu Ülikooli inglise filoloogia eriala 2006 a. Omandasin diplomi Montessori pedagoogika alal 2007 a. Londonis (Montessori Centre International). 2006 – 2012 töötasin Londonis Caterpillar Montessori koolis õpetajana ning hiljem ka õppealajuhatajana. Oma töös püüan lähtuda eeldusest, et iga laps on isiksus, kes väärib austust ja tuge oma teel lapsepõlvest edukalt hakkama saavaks ühiskonna liikmeks.

 

Reet Pudan

Olen klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja. Õpetan inglise keelt I ja II kooliastmes. Sündinud ja kasvanud olen Tallinnas. Keila Kooli algkoolimajaga ja Keilaga olen seotud alates 1986. aastast. Oma töös pean väga oluliseks enesetäiendamist. Keelealaselt on mind palju arendanud osalemine erinevate Euroopa koolide projektide töös: Comenius, ODS, PUMO, Organic.Lingua.

Inglise keele õpetamisel pean väga oluliseks suhtlemisoskuse arendamist ja tööd sõnavaraga. Tundides kasutan palju aktiivõpet.

Õpetajana olen hooliv, õpilaste individuaalsust ja loovust arvestav, aga ka nõudlik ja järjekindel.

Huvialadeks on loodus, reisimine, käsitöö ja kunst.

 

Dmitri Djuzenkov

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli. Tšehhi Vabariigis Masaryki Ülikoolis olen õppinud vahetusüliõpilasena ning läbinud välispraktika. 

Töötan vene keele õpetajana selleks, et inimesed saaksid meie mitmekesises ühiskonnas paremini toime tulla.

 

Reet Saard

Õpetan inglise keelt nii põhikooli kui ka gümnaasiumi osas. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse eriala.

Õpetamisel pean oluliseks suhtlemisoskuse arendamist ja seoseid erinevate õppeainete vahel. Möödunud suvel täitus üks mu unistustest reisida Suurbritannias.

 

Kärdy Pang

Õpetajaks tahtsin saada juba lapsepõlves, kui oma nukkudele vene keelt õpetasin. Nüüd olen õpetanud mitmes väga eripalgelises koolis erinevas vanuses lastele  juba 15 aastat inglise keelt. Eriti hindan oma töökogemust Eesti Rahvusvahelises Koolis. Teadmisi olen ammutanud Tallinna Pedagoogilisest Ülikoolist (1 aasta klassiõpetaja erialal), Rakvere Kolledžist (inglise keele ja tervisekasvatuse õpetaja erialal) ja erinevatelt koolitustelt ning seminaridelt. Hetkel omandan Tartu Ülikooli  kaugõppes bakalaureuse kraadi inglise keele filoloogias. Õpetajana soovin luua sellise õpikeskkonna, kus iga laps tunneb end erilisena ja suudab õppida talle parimal moel. Usun,et mu enda kolm last aitavad mul samuti olla parem õpetaja. Vabal ajal meeldib mulle viibida looduses, suusatada, ujuda ja lugeda raamatuid.

 

Anneli Vallaste

Olen pärit Lääne-Virumaalt Rakverest. 1996 lõpetasin Rakvere Reaalgümnaasiumi. Inglise keelt ja pedagoogikat olen õppinud Tallinna Ülikoolis. Õpetajana töötan alates 2003. aastast. Keila Kooli tulin tööle 2010. aastal. 

Ma armastan väga oma tööd. Mulle meeldib laste ja noortega suhelda. Õpetada on tore, sest seda tehes õpid ka ise iga päev midagi uut.

Vaba aega meeldib mulle veeta looduses käies matkamas metsas või rabas. 

 

Ester Bogdanov

Töötan Keila Koolis 5. ja 8. klasside inglise keele õpetajana.

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli, teadmisi inglise keelest täiendanud inglise filoloogia erialal Universitat de Barcelona's ja Tartu Ülikooli filosoofia magistrantuuris, varasemalt ka International House'i kursustel. Eelnevalt olen õppinud Viljandi Kultuuriakadeemias kultuuriettevõtlust ja jazzmuusikat. Püsivaimad harrastused on laulude loomine ja nende esitamine, kirjanduslik eneseväljendus ning mõõdukas sport vabas õhus.

Õpetaja roll on vastutusrikas. Iga õpilane vajab piisavalt tähelepanu ja individuaalset juhendamist, kuid ka tundmatu avastamist iseseisvalt. Soovin õpilastes arendada küsimuste esitamise oskust ja loomingulise õhkkonna loomisega motiveerida neid tunnis kaasa töötama.

 

 

Rafael Cavalo

I am from Asturias, a small region in the North of Spain. I arrived to Estonia in 2012, and have being working in secondary schools and music schools (teaching classical guitar) since then. Prior to that, I worked eight years as a teacher in a secondary school in Spain, teaching Spanish, History, Music and Philosophy.

Here in Estonia I teach Spanish, the third most important language in the world if we focus on the number of native speakers (after Mandarin and Hindi).

Out of the lessons, I like playing chess.

 

Äli Hanna Teeääre

Inglise keele õpetaja ja klassijuhataja

Hakkasin õpetajaks 4-aastaselt, kui sündis minu väike õde. Tänaseks tean, et inimestega tarkust vahetada ja vastastikku inspireerida ongi mu lemmiktegevus siin ilmas.