Võõrkeelte õppetool

 

Võõrkeelte õppetool korraldab õppimist ja õpetamist

  • inglise keeles,
  • saksa keeles,
  • vene keeles,
  • hispaania keeles.

 

Inglise keel

Leila Must

2.- 4. klassi inglise keele õpetaja, e-post:  leila.must@keilakool.ee

Inglise keelt õpetan alates 1994.a.

Õpetamise põhimõte on, et iga koolitunni kasutegur oleks maksimaalne ja et kõik õpilased oleksid tunnis aktiivsed. Püüan ise õppida läbi iga kogemuse, kuulda südametunnistuse häält, olla nõudlik nii enda ja teiste suhtes. 

Mulle meeldib viibida looduses, pean tähtsaks ümbritseva looduskeskkonna mõistmist.

 

Eve Salmistu

Lõpetasin Tartu Riiklikus Ülikoolis (nüüdne Tartu Ülikool) inglise keele ja kirjanduse eriala 1985. aastal. Keila koolis töötasin aastatel 1988-1997 ja uuesti alates 2004. aastast. Tunde annan nii põhikooli kui ka gümnaasiumi osas.

 

Karoline Säde

Töötan Keila Koolis inglise keele õpetaja 2010. aastast ning teist õppeaastat annan loenguid ka Tallinna Ülikoolis. Olen Keila Gümnaasiumi vilistlane ning seeläbi olen Keilaga ka suurema osa oma elust seotud olnud. Inglise keele õpinguid alustasin kolmandas klassis ja peale gümnaasiumi lõpetamist jätkasin oma haridusteed Tallinna ja Tartu Ülikoolis. Inglise keel on olnud minu jaoks ukseks maailma ning soovin, et minu õpilaste jaoks oleks võõrkeeleoskus abiks oma unistuste täitmisel. E-post: karoline.sade@keilakool.ee

 

Tiiu Pikpoom

Inglise keele õpetaja. Olen õpetamisega tegelenud alates 1969. Aastast. Huvitavamad  tööd väljaspool koolitööd: osalemine Comeniuse projektides 1998-2004, töö inglise keele õppekomplekti WOW 3, WOW 4 kaasautorina.

Mind iseloomustavad märksõnad: nõudlikkus enda ja teiste suhtes, sõbralikkus, õiglus, iseseisvus, uudishimu

 

Marina Kopijetskaja

Töötan Keila Koolis alates 2006. aastast. Õpetan inglise keelt põhikoolis( 4.-9.klassini).

Olin 2010. aastal Keila Kooli kõige sõbralikum õpetaja ja 2011. aastal Keila Kooli aasta õpetaja.

Olen olnud Hollandi õpilasvahetuse projekti üks koordinaatoreid.

Olen sõbralik, hooliv ja täpne.

Hobideks on ristsõnade lahendamine, reisimine ja käsitöö.

 

Reet Pudan

Olen klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja. Õpetan inglise keelt I ja II kooliastmes. Sündinud ja kasvanud olen Tallinnas. Keila Kooli algkoolimajaga ja Keilaga olen seotud alates 1986. aastast. Oma töös pean väga oluliseks enesetäiendamist. Keelealaselt on mind palju arendanud osalemine erinevate Euroopa koolide projektide töös: Comenius, ODS, PUMO, Organic.Lingua.

Inglise keele õpetamisel pean väga oluliseks suhtlemisoskuse arendamist ja tööd sõnavaraga. Tundides kasutan palju aktiivõpet.

Õpetajana olen hooliv, õpilaste individuaalsust ja loovust arvestav, aga ka nõudlik ja järjekindel.

Huvialadeks on loodus, reisimine, käsitöö ja kunst.

 

Reet Saard

Õpetan inglise keelt nii põhikooli kui ka gümnaasiumi osas. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse eriala.

Õpetamisel pean oluliseks suhtlemisoskuse arendamist ja seoseid erinevate õppeainete vahel. Möödunud suvel täitus üks mu unistustest reisida Suurbritannias.

  

Anneli Vallaste

Olen pärit Lääne-Virumaalt Rakverest. 1996 lõpetasin Rakvere Reaalgümnaasiumi. Inglise keelt ja pedagoogikat olen õppinud Tallinna Ülikoolis. Õpetajana töötan alates 2003. aastast. Keila Kooli tulin tööle 2010. aastal. 

Ma armastan väga oma tööd. Mulle meeldib laste ja noortega suhelda. Õpetada on tore, sest seda tehes õpid ka ise iga päev midagi uut.

Vaba aega meeldib mulle veeta looduses käies matkamas metsas või rabas. 

 

Äli Hanna Teeääre

Inglise keele õpetaja ja klassijuhataja

Hakkasin õpetajaks 4-aastaselt, kui sündis minu väike õde. Tänaseks tean, et inimestega tarkust vahetada ja vastastikku inspireerida ongi mu lemmiktegevus siin ilmas.

 

Piret Hunt

Töötan Keila Koolis inglise keele õpetajana. Olen selle sajandi algusest aidanud inglise keelt omandada nii lastel kui täiskasvanutel. Lisaks keele õpetamisele tegelen ka tõlketööga. 

Mulle meeldib juhtida õpilasi selles suunas, et nad suudaksid ja oskaksid ka iseseisvalt õppida

 

Margarita Ümarik

Olen Keila Kooli inglise keele õpetaja ja samuti 7. a klassijuhataja. 2017. aastal sain magistrikraadi Tallinna Ülikoolis kirjaliku tõlke erialal. Lisaks olen lõpetanud Haapsalu Kolledžis inglise keele ja kultuuri eriala. E-post: margarita.umarik@keilakool.ee Olen veendunud selles, et keeli vaikides selgeks ei saa. Practice makes perfect. Harjutamine teeb meistriks.

 

Anni Toom

Õpetan alates 2000. aastast inglise keelt põhikoolis. Minu otsus saada võõrkeele õpetajaks sündis 1995. aastal, kui käisin 11. klassis. Selle otsuseni jõudsin suuresti tänu oma üliägedale saksa keele õpetajale, kes oli väga nõudlik, kuid samas äratas aine vastu huvi ja korraldas mitmeid õpilasvahetusi. Loogilise sammuna astusin Tallinna Pedagoogika Ülikooli, et saada saksa keele õpetajaks ning lõpetasin ülikooli gümnaasiumi saksa keele ja põhikooli inglise keele õpetajana. Saatuse tahtel sattusin õpetama inglise keelt ja ma armastan oma tööd väga. Kunagi kirjutas üks minu õpilane minu kohta, et ma olen õpetaja, kes päriselt tahab, et õpilased keele selgeks saaksid. Jah, ma päriselt tahan seda!

 

 

Monika Kruusmägi

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli inglise keele õpetaja erialal ja olen töötanud inglise keele õpetajana kaks aastat. Oluliselt pikem karjäär on mul olnud aga tõlkijana, seda nii Eestis kui kaugemalgi. Hindan õpetajaametit, sest see pakub palju suhtlemisvõimalusi. Keeletunnis pean väga oluliseks suhtlemisoskuse arendamist. 

 

Daniel James Coll

I've been a teacher and a writer all of my working life. I started out supporting kids with special needs as a support assistant, then moved into TEFL teaching with an Italian company and decided to make that a big part of my career. I have taught, lived and worked as a writer in the UK, Spain, Russia and now in Estonia. I've written for Postimees and Äripaev here in Estonia, and The Guardian and Loaded magazine in the UK. My degrees are both in English Literature and I have the DELTA teaching diploma and the NCTJ qualification in journalism. I live in Tallinn with my wife and kids. We love Estonia and have no plans to leave!

 

 

Kaspar Koitjärv

Olen inglise keele ja ajalooõpetaja. Samuti 6. a klassijuhataja. Töötan Keila koolis alates 2018. aastast. Minu jaoks oluline õpilaste seas kriitilise ja individuaalse mõtlemise arendamine. Enda ainete raames aitan nendel meie maailma lahti mõtestada.

Õpetajana hindan tunnis kaasamõtlemist, teistega arvestamist ning suhtlemis- ja sotsiaalsete oskuste arendamist.

 

Vene keel

Maia Bašarenko

1989.a lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli. Hiljem lõpetasin Tallinna Ülikooli ja sain pedagoogikamagistri kraadi. Töötan õpetajana selleks, et maailma paremaks muuta.

  

Aurika Lukjanova

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi. Töötan Keila Koolis 34. aastat vene keele õpetajana. Olin siin koolis õppimise ajal ka pedagoogilisel praktikal. Töö õpilastega on minu jaoks väga huvitav, kuna iga päev toob midagi uut.

Galina Žukova

Olen vene keele õpetaja. Lõpetasin Tallinna Pedagoogilise Instituudi (praegu Tallinna Ülikool) ja asusin tööle Keila 1. Keskkooli. Ma töötan põhikoolis, gümnaasiumis ja veel Keila Kooli õhtuses osakonnas.

 

Alla Kolodijeva

Lõpetasin Tallinna Pedagoogilise Instituudi (praegune Tallinna Ülikool). Töötan vene keele õpetajana 1979.aastast, Keila Koolis töötan 2016/ 2017 õppeaastast. Tunde annan nii põhikooli kui gümnaasiumi osas.

 

Jelena Suhhanova

Olen õppinud vene keele kui emakeele õpetajaks. Hiljem õppisin juurde vene keele kui võõrkeele õpetajaks Tallinna Ülikoolis. Töötan koolis juba 15 aastat ja mulle meeldib see. Loodan ja usun, et nii ka jätkub.

 

Aire Brandmeister

Olen Keila Kooli vilistlane, 1989 aastal lõpetasin tallinna Pedagoogilise Instituudi vene keele õpetaja eriala ja sellest ajast töötan õpetajana.

Keila Koolis olen töötanud 1996-2002 ja nüüd uuesti aastast 2018. Õpetan vene keelt 6.-12. Klassides ja olen ka klassijuhataja.

 

Olga Petrosjan

Keila Kooli asusin tööle vene keele õpetajana 2018. aastal.

Olen töötanud vene keele ja kirjanduse õpetajana üle kahekümne aasta. Kuus aastat olen õpetanud vene keelt kui võõrkeelt. Olen tänulik oma õpilastele selle eest, et nad aitavad mul kasvada koos nendega.

Pean oluliseks, et noored mõistaks – keele omandamine ei ole eesmärk vaid vahend... Keel on vahend läbi löömiseks äris, kultuuri alal, poliitikas. Iga omandatud keelega suurenevad meie võimalused enam ja enam.

 

Hispaania keel

 

 

 

Saksa keel

 

Michael Kirschinger

Mul on õnn, et saan õpetada oma emakeelt. Juba 1993. aastal sattusin Eestisse. Lõpetasin Tartus religioonipedagoogika eriala 2001. aastal ja Tallinnas kaheaastase kursuse, saksa keel kõrvalainena 2003 aastal. Olen õpetaja olnud alates 2001. Aastast. Õnn õpetada on olnud juba mitmetes erinevates koolides sh Põltsamaa Ühisgümnaasiumis, Tallinna Arte Gümnaasiumis, Loo koolis ja Kadrioru Saksa Gümnaasium. Kadrioru Saksa Gümnaasiumis vastutasin projektide eest ja organiseerisin öpilasvahetusi.

Olen õppinud eesti keelt praktikas ja veendunud, et keeletundides peaksid õpilased saama võimaluse võimalikult palju õpitavas keeles kuulata ja rääkida, omandades seekaudu keelt praktiseerides.