1. klasside õppetool

Esimeste klasside õppetooli kuulub 9 klassiõpetajat.

 

Kasutame oma töös tavapäraste õppemeetodite kõrval ka Hea Alguse õpetuse elemente - hommikuringi, keskustepäevi ja  aktiivõpet. Osaleme „Kiusamisest vabaks" programmis. Peame oluliseks õpilase individuaalsust. 

Õppetöö rikastamiseks organiseerime õppekäike, käime teatris, kinos ning  korraldame erinevaid ühisüritusi, väärtustame ja hoiame traditsioone.

 

 

Esimeste klasside õpetajad:

1.a  Ebelii Barndõk (õppetooli juht)

1.b  Irma Erendi

1.c  Mirjam Pärtel

1.d  Katrin Veelmaa

1.e  Evelin Süvari-Hein

1.f  Kairi Arula

1.g  Jaana Siig

1.h  Ülle Lillestik

1.i Hanna-Riina Klaos