1. klasside õppetool

 

Esimeste  klasside õppetooli kuulub 6 klassiõpetajat.

 

Oma töös kasutame lisaks tavapärastele õppemeetoditele ka  Hea Alguse õpetuse elemente - hommikuringi, keskustepäeva ja  aktiivõpet. Loodusega sõbraks saamisel kasutame õuesõpet ja osaleme loodusprojektides.

Õppetöö rikastamiseks organiseerime õppekäike, käime teatris, kinos ning  korraldame erinevaid ühisüritusi, väärtustame ja hoiame traditsioone.

 

Esimeste klasside õpetajad:

1.a  Elle Mähhar

1.b  Pilvi Kula (õppetooli juht)

1.c  Urve Leomar

1.d  Angelika Käsk

1.e  Ulvi Talvar

1.h  Anu Martin