1. klasside õppetool

Esimeste klasside õppetooli kuulub 7 klassiõpetajat ja kolm abiõpetajat.  

Meie õppetool on lapsesõbralik ja teadmishimuline. 

Kasutame oma töös tavapäraste õppemeetodite kõrval ka Hea Alguse õpetuse elemente - hommikuringi, keskustepäevi ja  aktiiv- ning üldõpet. Osaleme „Kiusamisest vabaks" programmis. Peame oluliseks iga lapse individuaalsust.   

Õppetöö rikastamiseks organiseerime õppekäike, teatri-ja kinokülastusi ning korraldame erinevaid ühisüritusi, väärtustame ja hoiame traditsioone.  

 

Et selgeks saaksid numbrid, tähed  

ja keegi küsiks: Kuidas läheb? 

Me õppetoolis õpetajad head,  

kes üles leiavad kõik vead  

ning nukral lapsel silitavad pead. 

Kes oskab arve kokku liita,  

saab õpetajalt ikka kiita. 

Vahvamaid õpetajaid kui meie õppetoolis,  

on raske leida terves Keila koolis. 

                              (Evelin Süvari-Hein)

 

1.a Ebelii Barndõk (õppetooli juht) 

1.b Irma Erendi 

1.c Mirjam Pärtel ja abiõpetaja Ülle Tomingas 

1.d Veronika Jarošenko ja abiõpetaja Julia Karasevitš 

1.e Evelin Süvari-Hein 

1.g Jaana Siig 

1.h Kaidi Naur ja abiõpetaja Kärt Põldme