2. klasside õppetool

Teiste klasside õppetooli kuulub 8 klassiõpetajat.

 

Kasutame oma töös tavapäraste õppemeetodite kõrval ka Hea Alguse õpetuse elemente - hommikuringi, keskustepäevi ja  aktiivõpet. Osaleme „Kiusamisest vabaks" programmis. Peame oluliseks õpilase individuaalsust. 

Õppetöö rikastamiseks organiseerime õppekäike, käime teatris, kinos ning  korraldame erinevaid ühisüritusi, väärtustame ja hoiame traditsioone.

 

 

Teiste klasside õpetajad:

2.a  Ebelii Barndõk (õppetooli juht)

2.b  Irma Erendi

2.c  Mirjam Pärtel

2.d  Katrin Veelmaa

2.e  Evelin Süvari-Hein

2.f  Kairi Arula

2.g  Jaana Siig

2.h Hanna-Riina Klaos