2. klasside õppetool

Teiste klasside õppetooli kuulub 12 klassiõpetajat. 

 

Meie õppetool on hooliv ja toetav. Õpetajate loomingulisusel pole piire ning iga päevaga täidame me laste maailma vahvate ideede ja eluks vajaliku tarkusega. 

Kasutame oma töös tavapäraste õppemeetodite kõrval ka Hea Alguse õpetuse elemente - hommikuringi, keskustepäevi ja  aktiivõpet. Osaleme „Kiusamisest vabaks" programmis. Peame oluliseks õpilase individuaalsust.  

Õppetöö rikastamiseks organiseerime õppekäike, teatri-ja kinokülastusi ning korraldame erinevaid ühisüritusi, väärtustame ja hoiame traditsioone. 

 
 

2.a Marge Laur 

2.b Ülle Lillestik 

2.c Leelo Tamkivi 

2.d Ülvi Aavik (õppetooli juht) 

2.e Piret  Põldme ja Anu Lang 

2.f Reet Pudan 

2.g Maarja Tuul 

2.h Triinu Raissar ja Mariia Paavel 

2.i Anu Martin 

4.i Mari-Liis Bozzi