1978. aastal jagunes Keila 1. Keskkool administratiivselt kaheks. Kooli algkooliosa nimetati Keila Algkooliks ja V- XI klassid moodustasid Keila 1. Keskkooli. 2009. aastast töötab Keila Kool (omavahel liideti Keila Algkool ja Keila Gümnaasium, varasema nimega Keila 1. Keskkool). 
 
Eelnevast tulenevalt on alajaotuses eraldi välja toodud Keila Algkooli direktorid ajavahemikus 1978-2009.
 
 
 

Direktorid läbi aegade

KONRAD AUGUST BREHM (PREEM)

Keila Algkooli juhataja aastatel 1920 - 1943.

Pärit Järva-Jaanist. Saksa keele õpetaja. Oli Keila Laulu ja Muusika Seltsi laulukoori juhatajaks.

Tegutses Kaitseliidus ja Keila Tuletõrje Ühingus. Maetud Keila kirikaeda.

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEKSANDER REBASSOV

Keila Mittetäieliku Keskkooli direktor 1944 - 1947.

Pärit Saue vallast. Saadeti Siberisse süüdistatuna sini-must-valge lipu omamises. Vabanes 1955. aasta amnestia põhjal ja asus elama Tallinnasse. Elukutselt ajakirjanik.

 

 

 

 

 

 

RUDOLF OJA (1908-1996)

Keila Mittetäieliku Keskkooli direktor 1947 - 1954

Keila Keskkooli direktor 1954 - 1956

3. detsembril 1908 sündis Tallinnas.

1924 lõpetas Tallinna Veerenni tänava algkooli

1932 lõpetas Tallinna Õpetajate Seminari

1932-1941 Keila 6-klassilise Algkooli õpetaja

1939 abielu Ene Salundiga, poeg ja tütar

1941-1945 Moskva lähistel Dimitrovis lastekodu instruktor, direktor

1945-1947 Aaspere lastekodu direktor

1947-1954 töötas Keila Mittetäieliku Keskkooli direktor

1954-1956 töötas Keila Keskkooli direktor

1956-1969 Keila Keskkooli muusikaõpetaja

1969 pensionil

Oli kauaaegne Keila segakoori dirigent, Keila linna aukodanik

12.aprillil 1996 suri Keilas.

 

SAMUEL MÄE (1927-1990) 

Keila Keskkooli direktor 1956 - 1961

18. juulil 1927 sündis Porkuni vallas Virumaal

1941 lõpetas Väinjärve 6-klassilises Algkooli

1946 lõpetas Paide Kaubandusgümnaasiumi

1950 lõpetas Tallinna Õpetajate Instituudi geograafia erialal

1950 abielu Silvia Müürsepaga, 2 tütart

1950-1956 Vääna 7-klassilise Kooli direktor

1956 lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi geograafia erialal

1956-1961 Keila Keskkooli direktor

1961-1962 töötas Keila Keskkooli tootmisala õppealajuhataja, Keila Rajooni Haridusosakonna juhataja

1962-1987 ajalehe "Nõukogude Õpetaja" ja ajakirja "Nõukogude Kool" toimetuste osakonna juhataja

1968 - 1974 Keila I Keskkooli autoõpetuse õpetaja.

1987 pensionil

11. märtsil 1990 suri Tallinnas

 

ENDEL KUKNER (1924-1995)

Keila I Keskkooli direktor 1961 - 1984

7.aprillil 1924 sündis Virumaal Paasvere vallas Salutaguse külas

1937 lõpetas Laekvere 6-klassilise Algkooli

1943 lõpetas Rakvere Ühisgümnaasiumi

1943-1944 Soome Taaveti allohvitseride kool, tõrjelahingud Viiburi lahel ja Vuoksil

1944-1945 varjas end Eestis

1945-1947 Rakvere 2. Mittetäieliku Keskkooli õpetaja

1947-1950 Rakvere Õpetajate Seminari ja seminari harjutuskooli õpetaja

1950 abielu Ruth Uustaluga, 2 poega

1950-1956 Kohala 7-klassilise Kooli direktor

1956-1957 Meremäe 7-klassilise Kooli direktor

1957-1961 Väike-Maarja Keskkooli ajaloo õpetaja, õppealajuhataja

1961 lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi ajaloo erialal

1961-1984 Keila Keskkooli direktor

1984 pensionil

20.juunil 1995 suri Tallinnas

 

ANDRIS-LEONS SELG

Keila 1. Keskkooli direktor 1984 - 1994

2.aprillil 1937 sündis Valka linnas Läti Vabariigis

1951 lõpetas Valga 2. Mittetäieliku Keskkooli

1995 lõpetas Valga 1. Keskkooli

1961 lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli füüsika erialal

1961-1963 Suislepa 8-klassilises koolis matemaatika-füüsika õpetaja

1962 abielu Anita Reimanniga, poeg

1963-1966 Suure-Jaani Keskkooli füüsikaõpetaja

1966-1970 Suure-Jaani Keskkooli direktor

1970-1971 Keila 1. Keskkooli matemaatikaõpetaja

1971-1976 Tallinna Raadioelektroonika Konstrueerimisbüroo juhtivinsener

1976-1984 Keila 1. Keskkooli füüsikaõpetaja

1984-1994 Keila 1. Keskkooli direktor

1984-2004 praeguseni Saue Gümnaasiumi füüsikaõpetaja

2004 pensionil

 

KAIDO PRINK (1961 - 1998)

Keila Gümnaasiumi direktor 1994 - 1996

17. novembril 1961 sündis Tallinnas

1980 lõpetas Tallinna 44. Keskkooli

1985 abielu Liivi Kutseriga, poeg

1986 lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo erialal

1986-1993 Taebla Keskkooli ajaloo õpetaja

1993-1994 Taebla Keskkooli õppealajuhataja

1994-1996 Keila Keskkooli direktor (1995/96 õ-a nimetati kool Keila Gümnaasiumiks)

1996-1998 Telemeedia müügiesindaja

10.jaanuaril 1998 suri.

 

ANTS VOSPERT

Keila Gümnaasiumi direktor 1996 - 1998

2.oktoobril 1941 sündis Sondas

1956 lõpetas Sonda 7-klassilise Kooli

1960 lõpetas Tallinna Ehitustehnikumi

1964 abielu Evi Okasega, poeg

1968 lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi füüsika erialal

1968 - 1996 Keila 1. Keskkooli füüsikaõpetaja

1996 - 1998 Keila Gümnaasiumi direktor

1998.a alates Ääsmäe Põhikooli füüsika õpetaja, õppealajuhataja

 

KAIDER VARDJA

Keila Gümnaasiumi direktor 1998 - 2001

Sündinud 25. novembril 1967 Põlvamaal

1994 lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja erialal

1995 abielu Merike Vardjaga

2001 omandanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis koolijuhi kvalifikatsiooni

1998–2001 Keila Gümnaasiumi direktor

 

LIIVI PRINK

Keila Gümnaasiumi direktor 2001 - 2006

27.veebruar 1961 sündis Kiviõlis

1979 lõpetas Kiviõli 1. Keskkooli

1985 abielu Kaido Prinkiga, poeg

1986 lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo erialal

1986-1995 Taebla Keskkooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

1995-1996 Keila Gümnaasiumi ajaloo ja kodanikuõpetuse õpetaja

1996-2001 Keila Gümnaasiumi õppealajuhataja

2001-2002 Keila Gümnaasiumi direktori kt

2002.a alates Keila Gümnaasiumi direktor

 

MARJU KÄO

Keila Gümnaasiumi direktor 2006 - 2008

10. märtsil 1958 sündis Lihulas

1976 lõpetas Keila I Keskkooli

1981 lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi matemaatika-füüsika õpetajana

1981-1989 Tallinna 13. Keskkooli matemaatika-füüsika õpetaja

1989-1994 Saare Lastekodu kasvataja

1994-1999 Tornimäe Põhikooli direktor, matemaatika-füüsika õpetaja

1999- 2003 Orissaare Gümnaasiumi õppealajuhataja, füüsikaõpetaja

2003-2006 Keila Gümnaasiumi matemaatika-füüsika õpetaja

2006 Keila Gümnaasiumi direktor

 

DAVID REBANE

Keila Kooli direktor 2009 - 2009

2009 Keila Kooli direktor

 

GLED-AIRIIN SAARSO

Keila Kooli direktor 2009 - 2012

25. veebruaril 1966 sündis Tallinnas

1984 lõpetas Tallinn 21. Keskkooli

1989 lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi joonestamise, joonistamise ja käsitöö

2001 lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli pedagoogika magistri

1989-1992 Tallinn 21. Keskkooli tütarlaste käsitöö, kunsti ja kunstiajaloo õpetaja, klassijuhataja keskastmes

1996-1997 Fontese Koolituse AS Lastekooli kombe- ja käsitöö õpetaja

1997-2000 AS Audentese Laste- ja noorte koolituskeskuse juhataja, kunsti ja käsitöö õpetaja

1999-2009 kursuse "Maailm kunsti- ja kultuurilugu" lektor Audenteses

2000-2002 Audentese Erakooli gümnaasiumi juhataja

2002-2007 Audentese Erakooli direktor

2005-2007 AS Audentes juhatuse liige

2007-2009 OÜ Raamatupidaja.ee juhatuse esimees

2008 OÜ Kogemus asutaja ja juhatuse liige

2009 Tallinna Ülikooli Pedagoogiline Seminar, loovusainete õppejõud

2009 Keila Hariduse SA juhatuse liige, Keila Kooli direktor

 

LIIVI SIIM

Keila Kooli direktor 2012 - 2016

27.veebruar 1961 sündis Kiviõlis

1979 lõpetas Kiviõli 1. Keskkooli

1985 abielu Kaido Prinkiga, poeg

1986 lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo erialal

1986-1995 Taebla Keskkooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

1995-1996 Keila Gümnaasiumi ajaloo ja kodanikuõpetuse õpetaja

1996-2001 Keila Gümnaasiumi õppealajuhataja

2001-2002 Keila Gümnaasiumi direktori kt

2002-2006 Keila Gümnaasiumi direktor

2006-2012 Saue valla haridusnõunik

2012 Keila Kooli direktor

 

MAIT TÕITOJA

Keila Kooli direktor 2017 -

23. november 1963 sündis Raplas

1982 lõpetas Rapla Keskkooli

1987 abielu Riina Tõitoja, 2 tütart

1991 lõpetas Tallinna Pedagoogika Ülikooli kehalise kasvatuse erialal

1985-1987 Raikküla Eriinternaatkooli õpetaja, kasvataja

1987-1996 Keila-Joa Sanatoorne Internaatkooli õpetaja, kasvataja, direktor

1996-2005 Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor

2005-2012 Tallinna K.Pätsi Vabaõhukooli direktor

2012-2013 Tallinna 32. Keskkooli direktori asetäitja

2013-2016 Tallinna Laagna Gümnaasiumi direktor

2017 Keila Kooli direktor