« Tagasi

Koolide ühinemine

Kahe kooli, vene õppekeelega Keila Põhikooli ja Keila Kooli ühendamine, on toonud kaasa pingeid ning ärevust nii põhikooli õpetajatele kui õpilastele ning eriti nende vanematele. Kõik emotsioonid, mis ühinemisega kaasnevad, on igati mõistetavad. Hirmul on alati suured silmad ja tihtilugu näeme tänu sellele eesootavat ainult tumedates värvides.

Teisipäeval, 10. märtsi õhtul, kogunesid Keila Kooli algkoolimajja Keila Põhikoolis õppivate laste vanemad. Kohtumisel kooli direktori Mait Tõitojaga osalesid ka algkoolimaja õppealajuhataja Kaja Peetris ja Keila Põhikooli direktor Jelena Mihhejeva. Ühises vestlusringis selgitasid koolide direktorid, mida ühinemine endaga kaasa toob ja kuidas hakkab välja nägema õppetöö alates 2020. aasta 1. septembrist. Direktor Mait Tõitoja rõhutas korduvalt, et üleminek eesti keelsele õppele toimub sammhaaval. Sama toonitas ka direktor Jelena Mihhejeva. Vanematele pandi südamele, et kõige tähtsam on kooli ja kodu omavaheline tihe koostöö.

Lastevanematel oli palju küsimusi, mis puudutasid koolikorraldust, õppekava, eesti keele tunde, keelekümblust, põhjamaja huviringides osalemist ja edasisi õppimisvõimalusi gümnaasiumis. Küsimustele, mis olid suunatud eelkõige Keila Linnavalitsusele, koolijuhid ei vastanud ja palusid vanematel pöörduda linnavalitsuse poole.

Kahetunnine kohtumine sujus enamjaolt rahulikult ja sõbralikus õhkkonnas. Vahepealsed emotsionaalsed ja kohati ründavad sõnavõtud ei rikkunud üldist atmosfääri. Direktorid tuletasid vanematele meelde, et kokkusaamise peamine eesmärk on siiski jagada informatsiooni, maandada pingeid, hirmu ning ärevust. „Minu jaoks on kõige tähtsam, et õpilased saavad rahulikult õppida ja õpetajad saavad õpetada," ütles Tõitoja.

Uus kokkusaamine toimub aprillikuu lõpus.