« Tagasi

MINU RIIK

Keila Kooli loodemaja 9. klasside noored osalevad projektis MINU RIIK.

Üleriigiline integratsiooniprojekt MINU RIIK käivitus 2002/2003 õppeaastal riikliku programmi "Integratsioon eesti ühiskonnas 2000-2007" raames.

Projekti aitavad ellu viia Rahvastikuministri büroo, Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikogu Kantselei ja Riigikantselei ja on mõeldud eeskätt vene õppekeelega üldhariduskoolide üheksandate  klasside õpilastele. Projekt keskendub riigi, võimu ning poliitiliste institutsioonide tutvustamisele.

Sel aastal ühines projektiga Riigimetsa Majandamise Keskus. Tänu sellele saavad projektis osalejad tutvuda ka erinevate metsamajadega, et ammutada teadmisi  rohelisest kullast ja kõigest sellest, mis metsaga seotud.