Vastuvõtt 1. klassi õppeaastaks 2020/2021

6.05.20

 

Vastuvõtt 1. klassi õppeaastaks 2020/2021

 

I KLASSI REGISTREERIMINE

Alates 2. märtsist alustame õpilaste registreerimist 1.klassidesse. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku taotluse aadressil  keila.ope.ee/vastuvott või kohapeal. Taotlusi võetakse vastu Keila Kooli algkoolimaja kantseleis tööpäeviti kell 8.00-16.00.

Vajalikud dokumendid:

* Lapse sünnitunnistuse / passi / ID-kaardi koopia     

* Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia

* Koolivalmiduse kaart koolieelsest lasteasutusest (saab lasteasutusest lahkudes)

Tervisekaardi ja dokumendi foto palume kooli tuua augustikuu jooksul.

1. klassi registreerime Keila linna sisse kirjutatud lapsi. Muude omavalitsuste lapsi registreerime vabadele kohtadele alates 29. augustist omavalitsuste vahelise kokkuleppe alusel.

PANE TÄHELE!

- Muusika süvaõppeklassi toimuvad katsed 25. ja 26. mail kell 15.30 – 19.00

- Tantsuklassi  katsed toimuvad 25. ja 26. mail kell 15.30 – 17.30

- Logopeedi vastuvõtud toimuvad :

  • 26. mail kell 9.00 – 14.00
  • 29. mail ja 2. juunil kell  10.00 – 16.00
  • 3. juunil  kell 11.00 – 14.30

Vajalik on eelregistreerimine (tel 6755706) katsetele ja logopeedi vastuvõtule, sest iga lapse jaoks on kindel aeg.

Katsetele tulles on oluline järgida eriolukorra reegleid.

Hoiame distantsi ja kasutame desinfitseerimisvahendeid.

Palume tulla kohale täpselt kokkulepitud ajal, mitte varem, et vältida ülearuseid kontakte.

 

MUUSIKA SÜVAÕPPEKLASSI VASTUVÕTUTINGIMUSED

Muusika süvaõppeklassi võetakse õpilasi vastu vastavalt musikaalsuse katsete tulemustele. Lapsed sooritavad musikaalsustunnetuse harjutustiku.

 

TANTSUKLASSI VASTUVÕTUTINGIMUSED

Tantsuklassi võtame vastu õpilasi, kel lisaks soovile tantsida on hea rütmitunnetus, rutiinitaluvus ja distsipliinitunne.  Registreerimispäevadel ootavad tantsuõpetajad soovijaid saali, et koos tantsida ja rütmiharjutusi teha.

 

MUUSIKA- JA TANTSUKLASSI VÄLJUNDIKS ON KOOLI ESINDAMINE ERINEVATEL ÜRITUSELT. See eeldab ka perede valmisolekut lapsi esinemistel saata.

 

TÕHUSTATUD JA ERITOEGA ÕPILASTE KLASSIDE VASTUVÕTU TINGIMUSED

Õpilasi võetakse tõhustatud ja eritoega õpilaste klassi vastu vanema soovil ja spetsialistide soovitusel. Õpilastel on vajalik erispetsialisti soovitus ja koolivälise nõustamismeeskonna otsus. Vajalikku infot saab Rajaleidja nõustamiskeskusest  www.rajaleidja.ee.

Hea lapsevanem, kui Te olete esitanud taotluse Keila Kooli, aga olete otsustanud, et Teie laps asub õppima mujal, siis palume meid sellest koheselt teavitada tel 6755706.

 

 

 

 

 

Toimetaja: KADRI PIHELO