Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks

30.07.21

Seoses jätkuvate ehitustöödega on algkoolimaja büroo augustikuus ajutiselt üle viidud Põhjamajja! Kooliastumise dokumendid saate tuua Põhjamaja büroosse alates 2. augustist tööpäeviti kell 9:00 - 15:00.

Algkoolimaja büroo on kättesaadav telefonil 6755 706 ja e-posti aadressil algkool@keilakool.ee.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  KLASSI REGISTREERIMINE

 

Alates 1. märtsist alustame õpilaste registreerimist 1. klassidesse. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku taotluse aadressil  keila.ope.ee/vastuvott või koolis kohapeal. Paberkandjal taotlusi võetakse vastu Keila Kooli algkoolimaja büroos (Pargi 2) tööpäeviti kell 8.00 - 16.00.

 

Lisaks taotlusele tuleb esitada järgnevad dokumendid:

* Lapse sünnitunnistuse/passi/ID-kaardi koopia     

* Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia

* Koolivalmiduse kaart koolieelsest lasteasutusest (saab lasteasutusest lahkudes)

* Tervisekaart (palume kooli tuua augustikuu jooksul)

 

Muusika süvaõppeklassi ja tantsuklassi soovijatele toimuvad katsed:

- teisipäeval, 11. mail, kell 15.30 - 17.30

- neljapäeval, 13. mail, kell 15.30 - 18.00

Logopeedi vastuvõtud 1. klassi astujatele toimuvad:

- teisipäeval, 11. mail, kell 14.00 kuni 16.00

- teisipäeval, 18. mail, kell 14.30 kuni 17.00

Vajalik on eelnev registreerimine telefonil 6755706

Logopeedi vastuvõtule ootame lapsi,

  • kelle kodune keel ei ole eesti keel,
  • kes 1. oktoobriks ei saa veel 7-aastaseks
  • kelle puhul näeb konsultatsioonivajadust lapsevanem või lasteaia õpetaja.

Kohtumine logopeediga aitab koolil saada vajalikku infot, et valmistada ette vajalikke tugimeetmeid. Kõiki lapsi me logopeedi vastuvõtule ei oota.

Katsetele ja logopeedi vastuvõtule on vajalik eelregistreerimine (tel 6755706). Palume registreeritud kellaaegadest kinni pidada. Praegustes pandeemia tingimustes püüame kokkusaamisi vältida ja täidame maskikandmise reeglit.

NB! Juhul kui koolil puudub info koolituleva lapse kohta (esitamata koolivalmiduse kaart), kutsub kool lapse koos vanemaga tutvumisvestlusele.

 

MUUSIKA SÜVAÕPPEKLASSI VASTUVÕTUTINGIMUSED

Muusika süvaõppeklassi võetakse õpilasi vastu vastavalt musikaalsuse katsete tulemustele. Lapsed sooritavad musikaalsustunnetuse harjutustiku.

 

TANTSUKLASSI VASTUVÕTUTINGIMUSED

Tantsuklassi võtame vastu õpilasi, kel lisaks soovile tantsida on hea rütmitunnetus, rutiinitaluvus ja distsipliinitunne.  Katsetel ootavad tantsuõpetajad registreerunud lapsi saali, et koos tantsida ja rütmiharjutusi teha. Katsed toimuvad 4-5-liikmelistes rühmades. Registreerimisel küsime lasteaiarühma nimetust, et grupis oleksid sama lasteaiarühma lapsed.

 

MUUSIKA- JA TANTSUKLASSI VÄLJUNDIKS ON KOOLI ESINDAMINE ERINEVATEL ÜRITUSEL. See eeldab ka perede valmisolekut lapsi esinemistel saata, esinemisriietust korrastada.

 

TÕHUSTATUD JA ERITOEGA ÕPILASTE KLASSIDE VASTUVÕTU TINGIMUSED

Õpilasi võetakse tõhustatud ja eritoega õpilaste klassi vastu vanema soovil ja spetsialistide soovitusel. Õpilastel on vajalik erispetsialisti soovitus ja koolivälise nõustamismeeskonna otsus. Vajalikku infot saab Innove Rajaleidja Koolivälisest nõustamiskeskusest  https://rajaleidja.ee/kvm/

 

Hea lapsevanem! Kui Te olete esitanud taotluse Keila Kooli, aga olete otsustanud, et Teie laps asub õppima mujal, siis palume meid sellest koheselt teavitada tel 6755706.

 

Toimetaja: ALAR ABE