Vastuvõtt 2.-9. klassi

Keila Kooli võtame vastu eelisjärjekorras Keila linna lapsi. Vabade kohtade olemasolul ka lapsi teistest omavalitsustest.

 

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem taotluse (klõpsa lingile). Taotlust saab täita ka Keila Kooli algkoolimaja büroos (2.-3. klass) ning põhikooli- ja gümnaasiumimaja büroos (4.-9. klass) tööpäeviti kell 8.00-16.00.

 

2.-9. klassi astumiseks on vaja lisaks alljärgnevaid dokumente:

  • 2.-3. klassi lastel dokumendifoto õpilaspileti jaoks
  • Õpilase isikut tõendava dokumendi koopia (originaaldokument peab kaasas olema)
  • Lapsevanema või hooldaja isikut tõendava dokumendi koopia (originaaldokument peab kaasas olema)
  • Klassitunnistus
  • Väljavõte õpilasraamatust
  • Väljavõte tervisekaardist
  • Elukoha tõend (saab välja printida riik.ee lehelt)

 

Keila Koolis õpetatakse matemaatikat ja eesti keelt diferentseeritult.  7.-9. klassi vastuvõtmisel testitakse õpilast matemaatikas ja eesti keeles tasemerühma määramiseks. 
Lisainfot diferentseerimise kohta saab siit.