Kaasava hariduse õppetool

Kaasava hariduse õppetool on moodustatud HEV õpilasi õpetavate õpetajate ning tugitöötajate omavahelise koostöö tõhustamise eesmärgil alates 20. märtsist 2018. Õppetool on professionaalne õpikogukond, kus jagatakse teaduspõhist metoodikat ja häid praktikaid eesmärgiga toetada iga õppija arengut. Õppetooli liikmed on pädevad nõustamaks õpilasi, õpetajaid, kooli personali ning lapsevanemaid õppetöö koordineerimisel ja sobiva metoodika valikul; käitumis- ja õpiraskuste ületamisel. Koostööd tehakse ka väljaspool kooli olevate asutustega (nõustamiskeskused, rehabilitatsioonikeskusd, ülikoolid jt).
 
Õppetooli kuuluvad:
 
Anastassia Paasik
Eriklassi õpetaja, eripedagoog, õppetooli juht. E-post: anastassia.paasik[@]keilakool.ee
 
Kristiina Heimonen
HEV-õppe koordinaator, 6 755 716. E-post: kristiina.heimonen[@]keilakool.ee
vastuvõtuaeg: eelregistreerimine e-mailitsi
 
Kaja Peetris
HEV-õppe koordinaator Pargimajas. E-post: kaja.peetris[@]keilakool.ee
vastuvõtuaeg: eelregistreerimine e-mailitsi
 
Mai Einama
Sotsiaalpedagoog Põhjamajas, 6 755 718. E-post: mai.einama[@]keilakool.ee
vastuvõtuaeg: eelregistreerimine e-mailitsi
 
Anu Martin
Eriklassi õpetaja. E-post: anu.martin[@]keilakool.ee
 
Liisi Viigisalu
Eriklassi õpetaja, eripedagoog. E-post: liisi.viigisalu[@]keilakool.ee
 
Marika Jegers
Eripedagoog, õpiabirühma õpetaja. E-post: marika.jegers[@]keilakool.ee
 
Tiina Tampuu
Sotsiaalpedagoog pargimajas. E-post: tiina.tampuu[@]keilakool.ee
 
Triinu Raissar
Eriklassi õpetaja, eripedagoog. E-post: triinu.raissar[@]keilakool.ee
 
___________________________________________________
 
Pargimaja tugirühm kohtub K kell 14:15-16:30
eelregistreerimine Tiina Tampuu kaudu