Keila Algkooli õpetajad 1978-2009

Nimi Amet, aine Alustas Lõpetas
Helgi Ansip direktor 1978 1985
  algklasside õpetaja 1986 1994
  asendusõpetaja 1994 1999
Maimu Altmets algklasside õpetaja 1978 1993
  asendusõpetaja 1993 1999
Kulla Arjak muusika 1978 2006
Milvi Arukask algklasside õpetaja 1978 1988
Marje Kirber algklasside õpetaja 1978 2013
Anne Kurve muusika 1978 1989
Reet Mettis algklasside õpetaja, logopeed 1978 1981
  õppealajuhataja 1997 2009
Malle Männik algklasside õpetaja 1978 1993
Vilve Nilk vanempioneerijuht/huvijuht 1978 2009
Ene Oja algklasside õpetaja 1978 1983
  raamatukoguhoidja 1983 1985
Tiia Peenmaa muusika 1978  
Ilga Riga algklasside õpetaja 1978 1998
  abiõpetaja 2009  
Valli Roosimaa algklasside õpetaja 1978 2013
Astra Saaliste algklasside õpetaja 1978 2003
  laborant 2003 2008
Kadri Saidlo õppealajuhataja 1978 1994
  sekretär 1994 2007
Laine Simanson algklasside õpetaja 1978 2010
Kai Torim logopeed 1978 1979
Selma Vaher algklasside õpetaja 1978 1992
Maie-Nelgi Valberg algklasside õpetaja 1978 1994
Elle Veelmaa algklasside õpetaja 1978 2003
Inge Vei algklasside õpetaja 1978 1990
Sirli Voog raamatukoguhoidja 1978 1980
Leili Kannike algklasside õpetaja 1979 1980
Mare Oselein algklasside õpetaja 1979 1995
  logopeed 1996  
Reet Jürgens (Rekkaro) muusika 1980 1988
  muusika 1996 1997
Asta Kerde algklasside õpetaja 1980 1982
Mari Raudsepp algklasside õpetaja 1980 1994
Õie Treibert algklasside õpetaja 1980 1993
Helge Üprus (Arulaan) algklasside õpetaja 1980 2008
Aime Animägi algklasside õpetaja 1982 1986
Aino Lavonen algklasside õpetaja 1982 1983
Rudolf Oja muusika 1985 1986
Tiina Sildre (Kull) algklasside õpetaja 1982 1992
  algklasside õpetaja 1996 2011
Laine Vesker logopeed 1982 1984
Elle Amor algklasside õpetaja 1984 1991
  raamatukogu hoidja 1991  
Hellike Orav algklasside õpetaja 1984 2009
Marika Tammeka logopeed 1984 1985
Lea Vooremaa kehaline kasvatus 1984 1985
Hella Teemant direktor 1985 1991
Riina Kink algklasside õpetaja 1985 2002
  direktor 2002 2009
  õppejuht 2009 2013
Pilvi Kula algklasside õpetaja, logopeed 1985  
Tiiu Pikpoom raamatukoguhoidja, õpetaja 1985 1991
  inglise keel 1991 1995
  õppealajuhataja 1995 1997
  direktor 1997 2002
  inglise keel 2002  
Marju Talur algklasside õpetaja 1985 1993
Helle Torim logopeed 1985 2009
Imbi Kromanov algklasside õpetaja 1986 2008
  arvutiõpetaja, kunstiõpetaja 2011  
Siivi Luts kehaline kasvatus 1986 1988
Reet Pudan algklasside õpetaja 1986  
Aino Kasemaa algklasside õpetaja 1987 1996
Endla Lindmäe algklasside õpetaja 1987 1988
Ülle Tamm vanempioneerijuht, algkl õpetaja 1987 1989
Jaanus Väljamäe kehaline kasvatus 1987 1991
  kehaline kasvatus 2000  
Inna Nõmmsalu muusika 1987 1991
Anu Lang algklasside õpetaja 1988 1995
  klassiõpetaja 2009  
Urve Leomar algklasside õpetaja 1988  
Kaja Peetris algklasside õpetaja 1988 1995
  õppejuht 2009  
Piret Põldme algklasside õpetaja 1988 1998
  klassiõpetaja 2009  
Tiina Mändmets vanempioneerijuht  1988 1989
Tiina Riit muusika 1988 1990
Ulvi Talvar algklasside õpetaja 1988 1995
  klassiõpetaja 2009  
Anu Matteus muusika 1990  
Ave Torm kehaline kasvatus 1989  
Kristel Sokk kehaline kasvatus 1989 1990
Aire Toms  algklasside õpetaja 1989 1995
  rahvatants, klassiõpetaja 2005 2015
Sirje Raagmets direktor 1991 1995
Valdo Pilve kehaline kasvatus 1991 1993
Siiri Tibbing algklasside õpetaja 1991 1995
Eva Allast saksa keele õpetaja 1992 1998
Maria-Ann Teekel muusika 1992 1996
Pille-Reet Ojala algklasside õpetaja 1993 1994
Inge Vollmer kehaline kasvatus 1993 1994
Kaja Saar õppealajuhataja 1994 1995
  direktor 1995 1997
Ülvi Aavik algklasside õpetaja 1994  
Katri Kuus (Meriniit) algklasside õpetaja 1994 2005
Elle Mähhar algklasside õpetaja 1994  
Kersti Roosioja algklasside õpetaja 1994 2000
Leelo Tamkivi algklasside õpetaja 1994  
Ülle Tomingas algklasside õpetaja 1994 2006
  juhiabi 2009 2015
Kairi Arula klassiõpetaja 1995  
Katrin Veelmaa (Läänemets) klassiõpetaja 1995  
Leila Must inglise keel 1995  
Reet Hanni algklasside õpetaja 1996 2002
  huvijuht, muusika 2002  
Merle Võhma klassiõpetaja 1996 2001
Ebelii Barndõk klassiõpetaja 1997  
Irma Erendi (Saarinen) klassiõpetaja 1997  
Tiia Tamsalu kehaline kasvatus 1997 1999
Monika Loit-Kilgas psühholoog 1998 2006
Evelin Süvari-Hein klassiõpetaja 2000  
Dinibek Izbatõrov tööõpetus 2001  
Anniki Kase klassiõpetaja 2000 2013
Diana Mandri klassiõpetaja 2000 2015
Kristiina Laiv klassiõpetaja 2000  
Helle Uuring klassiõpetaja 2000 2004
Maris Kiuru klassiõpetaja 2000 2002
Enely Prei infojuht 2000 2001
  infojuht 2003 2004
Ülle Lindus kehaline kasvatus 2002 2005
Marge Asik klassiõpetaja 2002  
Janne Käsi sotsiaaltöötaja 2002 2006
Helje Taaber klassiõpetaja 2004 2013
Ilona Vainov (Torm) klassiõpetaja 2004 2007
  klassiõpetaja 2008 2013
Tatjana Tabakina vene keel 2005 2006
Triin Tammi muusika 2006 2007
Olev Baar kehaline kasvatus 2005 2007
Aleksander Kaidja muusika 2006 2007
Katrin Saar muusika 2006 2013
Tarmo Hein kehaline kasvatus 2006 2014
Janne Sirel inglise keel 2007 2007
Evelin Rosenvald-Ergma psühholoog 2007 2015
Mari Kolga sotsiaaltöötaja 2007  
Kadi-Ingel Kungla klassiõpetaja 2008 2012
Eve Kärner klassiõpetaja 2008 2009