Loodusainete õppetool

Loodusainete õppetool korraldab õpetamist

bioloogias,

füüsikas,

geograafias,

keemias,

loodusõpetuses jt.

Põhikoolis on rõhk õpilasele baasteadmiste ja -oskuste andmisel. Nende ainete väljund gümnaasiumis avaldub enim reaal- ja ettevõtlussuunas õpetatavas.

Õppetegevust toetavad loodusainetes õppekäigud.

Loodusainete valdkonnas tehakse koostööd MTÜ Nõmme Loodusmajaga, RMK Aegviidu külastuskeskusega, Tallinna Botaanikaaia, MTÜ Saunja Loodushariduskeskusega jt.

 

Õppetooli juht: Siivi Holmberg

õpetajad:

Kristiin Anton – geograafia, loodusõpetus

Erki Haavasalu – keemia, loodusõpetus

Siivi Holmberg - bioloogia, geograafia, loodusõpetus

Liina Inno - bioloogia

Inga Kangur - bioloogia, loodusõpetus

Olgert Laidsaar – füüsika

Kairit Loodus – füüsika

Einard Mändla – keemia, füüsika, loodusõpetus

Merje Möll – geograafia, bioloogia

Raivo Raam - geograafia

Lii Sepp - geograafia, bioloogia, loodusõpetus

Ermo Soobik – füüsika, loodusõpetus 

 

Ainealased üritused 2020/2021 õppeaastal

23. jaanuar 2021

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor

8.-12. kl

30. jaanuar 2021

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor

7.-12. kl

6. veebruar 2021

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor

8.-12. kl

9. veebruar 2021

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor

7.-12. kl

26. aprill – 4. juuni 2021

Keskkonnakuu (eriplaan) 4.-12. kl

Aprill – mai 2021

Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Keila Kooli õpilastele 2020/21 (eriplaan)

4.-9. kl