Matemaatika õppetool

MATEMAATIKA TEEB MÕTLEMISE KORDA!

Matemaatika on kui hea mäng, mida iseloomustavad mitmekülgsus, täpsus ja rangus. Matemaatika õpetab meile, et millegi defineerimisel on parasjagu vabadust.

 

Õppetooli juhid: 

Leelo Talistu – 4.-7.klass

Raili Haugas  – 8.-12.klass

 

Õpetajad:

Katrin Aas – matemaatika 4.-9.klass

Ljudmilla Aljošina – matemaatika 10.-12.klass  

Tiina Arrak – matemaatika 4.-9.klass

Raili Haugas – matemaatika 7.-12.klass

Kadri Hiob – matemaatika 4.-9.klass

Marju Käo – matemaatika 4.-12.klass

Madis Loorents – matemaatika 4.-12.klass

Hellike Orav – matemaatika 4.-9.klass

Gerli Paavel – matemaatika 4.-9.klass

Siiri Raudna – matemaatika 4.-9.klass

Leelo Talistu – matemaatika 4.-12.klass

Geithy Plakk – informaatika, haridustehnoloog

 

Õpetajate konsultatsiooni ajad leiad siit.

Õpetajate e-maili aadressid leiad siit.

 

Põhikooli II kooliastmes iga lennu üks klass õpib nn digiklassis.

 

 

Põhikooli III kooliastmes on õpilastel võimalus õppida matemaatikat kahes diferentseeritud tasemerühmas. Tasemerühmade kohta loe lähemalt siit.

 

Gümnaasiumis õpetatakse nii laia kui ka kitsast matemaatikat.  Lisainfot matemaatika ainekava kohta loe siit.

 

Informaatikas on läbivateks teemadeks erinevate arvutiprogrammide tundma õppimine, kontoritöö tarkvara kasutamine ning interneti kasutamine. Lisainfot informaatika ainekava kohta loe siit.

 

Haridustehnoloog koordineerib e-õpet ja IKT integreerimist ainekavadesse. Koolitab ja nõustab õpetajaid IKT rakendumisel õppetöös.