Muusika õppetool

Vaid muusika meid võluväega köidab, toob meelerahu, muremõtted võidab.

(W. Congreve)

Keila Koolis on suurepärased võimalused muusikaga tegelda ja sellest rõõmu tunda. Muusikatundides lauldakse, mängitakse pille, luuakse ja kuulatakse muusikat ning arendatakse seeläbi muusikalist kirjaoskust. Silmaringi ja õppekeskkonna laiendamise huvides külastatakse kontserte ja muusikaüritusi nii koolis kui väljaspool kooli. Tegevuse eesmärgiks on tekitada huvi muusikakunsti vastu, toetada elukestva muusikaharrastuse teket ning kujundada muusikalist maitset ja sotsiaalkultuurilisi väärtushinnanguid. Lisaks muusikatundidele saab laulda mudilaskooris, lastekooris, poistekooris ja noortekooris ning solistina.

 

Keila Kooli õpilasi köidavad võluväega

Kadi Härma (õppetooli juht)

Lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi 1989. aastal; Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika instituudi lektor; Keila Kooli muusikaõpetaja-koorijuht (lastekoor, poistekoor); Nõmme Õpetajate Naiskoori dirigent; muusikaõpikute ja –töövihikute autor. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade muusika ainekavade töörühma liige, õppeprotsessi kirjelduse arendusmeeskonna juht; üleriigiliste ja rahvusvaheliste muusikaolümpiaadide töörühmade ja žürii liige; EMTA didaktika lektor.

Töötan Keila Koolis 4. - 12. klasside muusikaõpetajana alates 2010. aastast.

 

 

 

Anu Matteus

Keila Kooli muusikaõpetaja 4.- 12. klassides, Keila Kooli mudilaskoori ja noortekoori dirigent.

Töötan Keila Kooli muusikaõpetajana 1990.aastast.

 

 

 

 

 

 

Tiia Peenmaa

Muusikaõpetaja I kooliastmes ja mittestatsionaarses osakonnas.

Olen Keilas sündinud ja koolis käinud. Juba õpilasena saatsin klaveril soliste, koore ja rahvatantsurühmi ning seda teen tänaseni. Pärast kõrgkooli lõpetamist sai minu töökohaks Keila I Keskkool. Kui Keilas avati 1977 laste  muusikakool, siis asusin klaveri- ja solfedžoõpetajaks sinna.

1990. aastal tulin muusikakallakuga klasside õpetajaks Keila Algkooli ja alates  2008. aastast õpetan muusikat Keila Koolis.

 

 

 

 

Kadri Leping

Muusikaõpetaja I kooliastmes ja mudilaskoori juhendaja.

Keila Koolis alates 2009. aastast.

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Kukk

"Olen lõpetanud 2004. a Tallinna Muusikakeskkooli viiuli erialal ning omandanud õpetamiseks vajalikud oskused Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika (muusikapedagoogika) osakonnas trummi erialal, mille lõpetasin 2014. aastal.

Töötan Keila Koolis alates 2015.aasta märtsist 4. - 9. klassidega (sh HEV-õpilased) ning viimased 2 aastat (2018 - ....) teinud koolis koos kolleegidega õpetajate bändi KÕBI_! , mille koosseisu kuuluvad ka üksikud õpilased."

 

 

 

 

Helen Tuga

Muusikaõpetaja I kooliastmes.

Keila Koolis alates 2017. aastast.

 

 

Muusika on õpetlik, andes tegevust ka hingele.

 

21. keskkoolis toimunud esinemise videod:

https://www.youtube.com/watch?v=C6DhCUtpwbE
https://www.youtube.com/watch?v=HrqVePvfL7A

Keila Koolis õpitakse kitarri mängima (ringvaate saade: http://etv.err.ee/.UoH_I_mnomO)