« Tagasi

Gümnaasium koduõppel

COVID-19 viirus on taas haaranud ohjad ning levib üle Eesti. Iga päev lisab juurde uusi koldeid. Maarjamaal pole varsti enam paika, mis oleks viirusevaba. Oleme säärase olukorraga juba silmitsi seisnud, seda kogenud. Selle kordumist ei soovi meist keegi.

Paraku on COVID-19 viirus jõudnud ka Keila Kooli gümnaasiuminoorteni. Seoses tekkinud olukorraga, võttis kooli juhtkond, koostöös osade Keila linna kriisikomisjoni liikmetega, 4. novembril vastu täiendavad meetmed.

Alates neljapäevast, 5. novembrist, jäävad distantsõppele kõik 10. - 12. klasside õpilased. Koduõpe kestab kuni 13. novembrini. Kes on terved, ilma igasuguste haigusnähtudeta, võivad naasta kooli esmaspäeval, 16. novembril. Haigustunnustega õpilastel tuleb jääda koju.

Enne õppetööle tagasipöördumist on soovitav ennast kindluse mõttes testida.

Seoses terves riigis jõudsalt leviva COVID-19 viirusega, on alates 4. novembrist kuni 13. novembrini peatatud kõik võistlused, sündmused, üritused ja muud tegevused, mis eeldavad koolimajast väljaminemist. Järgmise nädala teises pooles vaatab kooli juhtkond üle kehtivad reeglid ning vajadusel muudab neid. Loomulikult arvestatakse muudatusi tehes riikliku epidemioloogilise olukorra hetkeseisuga.

Eeloleval nädalavahetusel, 7. ja 8. novembril, desinfitseeritakse kõik kolm koolihoonet.

Tekkinud olukorrast on teavitatud õpetajaid, õpilasi ja lapsevanemaid.

 

Ikka rahulikku meelt, oleme hoolsad ja püsime terved!