« Tagasi

Hea teada

Keila Kooli õpilaste ja lastevanemate suhtluskanal kooliga on Stuudium.

 

  • Kõik distantsõppe ülesanded ja suunised tundideks lisatakse õpilasele e-päevikus TUNNITÖÖNA sama koolipäeva hommikuks hiljemalt kell 8:00.  Küsimuste korral pöörduda e-päeviku suhtluse kaudu aineõpetaja või klassijuhataja poole.
  • Järgmise päeva videotunni toimumise info on õpilastele teada eelmisel  päeval kell 17:00
  • Videotund planeeritakse tunniplaani järgse tunni ajale.
  • Distantsõppes osalemiseks on vajalik laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust. Kui tekib küsimusi, pöörduge klassijuhataja poole.
  • Aineõpetaja on vajadusel valmis nii stuudiumis kui muus kokkulepitud keskkonnas oma tunniplaani järgse tunni ajal vastama õpilaste küsimustele.
  • Kõiki ülesandeid ei pea õpilane lahendama arvuti teel. Vastupidi, õpilased vajavad samuti ekraanivälist aega.
  • Eelnevalt kokku lepitud tunniplaani järgses videotunnis mitte osalemisel teavitamata jätmisel on õpetajal õigus märkida õpilasele e-päevikusse puudumine. 
  • Kui õpilane on haige ega saa iseseisvalt koduseid ülesandeid teha, teavitab vanem sellest klassijuhatajat hiljemalt sama koolipäeva hommikul.
  • Kui laps vajab psühholoogilist tuge, saate pöörduda kooli tugispetsialistide poole. Kontaktid  on kooli kodulehel.
  • Koolipoolseid juhiseid ning teateid edastatakse kodulehe, e-posti ja e-päeviku kaudu. Palume neid suhtluskanaleid regulaarselt jälgida.