« Tagasi

Koolikorraldus alates esmaspäevast, 03. maist

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 22.04.2021 korraldusest nr 146 ja 29.04.2021 korraldusest nr 166, Keila Kooli 26.04.2021 juhtkonna otsustest ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõikest 3 toimub Keila Koolis alates esmaspäevast, 03. maist õppetöö järgmiselt:

 

 Distantsõppel viibivad:

  5.- 8. klasside õpilased

 10.-11. klasside õpilased

 

Kontaktõppel viibivad tõhustatud- ja eritoeklassid:

          Pargimaja I kooliastme tõhustatud- ja eritoeklasside õpilased, 1.- 3. klass

Põhjamaja II kooliastme tõhustatud- ja eritoeklasside õpilased, 4.- 6. klass

Põhjamaja III kooliastme tõhustatud- ja eritoeklasside õpilased, 7.-9. klass

Loodemaja III kooliastme  tõhustatud- ja eritoeklasside õpilased, 7.- 9. klass

 

Kontaktõppel viibivad:

1.- 4. klasside õpilased

9. klasside õpilased

12. klasside õpilased

 

 Vältimatu vajaduse korral võib 5.- 8. klasside ja 10.- 11. klasside õpilasi kooli kutsuda, kuid ainult üks-neljale (õpetaja ja kuni neli õpilast) konsultatisooniks (3-5 korda nädalas).Vajaduse hindab tugimeeskond ja tööd koordineerivad õppealajuhatajad.

 

Kehtib Keila Kooli kodulehel olev tundide ajakava.

          Põhjamaja tundide ajakavas on järgmine muudatus:

6. tund kell 13.20-14.05

7. tund kell 14.15.-15.00

8. tund kell  15.10-15.55

 

 Koolimajades viibijad peavad kandma kaitsemaski või katma suu ja nina. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel võimalik.